Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SINOLES PAGASTS
Valkas apriņķis

Sinoles_1909

Lejasciema un Sinoles lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne” * 09.04.1930. +14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Sinoles lauksaimniecības biedrībā”

Meliorācijas sabiedrība „Dzelzupe” * 26.09.1928.

Sinoles lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
                14.07.1939. piev. „Lejasciema un Sinoles lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne”

Sinoles Mālu kultūras veicināšanas biedrība * 1925.

Sinoles Mālu muižas piensaimnieku sabiedrība * 20.08.1924. + 28.01.1936.
                28.01.1936. iekļauta „Velēnas piensaimnieku sabiedrībā”

Sinoles 577. Mazpulks * 03.02.1935. + 1940.

Sinoles mednieku biedrība * 1926. + 14.03.1941.

Sinoles meliorācijas sabiedrība „Egļupe” * 11.06.1930.

Sinoles meliorācijas sabiedrība „Šnalles Purvs” * 16.09.1929.

Sinoles pagasta aizsargu nodaļa * 15.08.1919. + 1940.

Sinoles pagasta meliorācijas sabiedrība „Dūņu Purvs” * 30.08.1928.

Sinoles pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzelupe”
                Sk. „Sinoles pagasta meliorācijas sabiedrība „Tirziņa”

Sinoles pagasta meliorācijas sabiedrība „Tirziņa” * 29.09.1928.
                05.10.1936. pārdēvēta agrāk „Sinoles pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzelupe”

Sinoles pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sinoles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sinoles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.07.1897. + 18.10.1940.
                22.02.1922. pārdēvēta agrāk „Sinoles savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Sinoles pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Sinoles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Sinoles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Sīnoles nodaļa * 20.06.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Sīnoles nodaļa * 12.08.1926.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Sīnoles nodaļa * 02.06.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Sīnoles Mālu nodaļa * 05.04.1927. + 19.01.1932.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti