Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĪPELES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Sipeles_1910

Bērzmuižas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Bērzmuižas Sīpeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Bērzmuižas Sīpeles izglītības biedrība „Zieds”
                Sk. „Izglītības biedrība „Zieds”

Bērzmuižas Sīpeles kūdras ražošanas sabiedrība * 06.05.1929. + 30.05.1940.

Bērzmuižas Sīpeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 03.04.1882. + 21.02.1939.
                29.10.1923. pārdēvēta agrāk „Bērzmuižas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                21.02.1939. iekļauta „Bērzas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Brīvības pieminekļa Sīpeles pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Džūkstes Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sīpeles Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība”

Džūkstes Sīpeles meliorācijas sabiedrība „Baltpurvs” * 07.06.1933. + 29.04.1941.

Džūkstes Sīpeles piensaimnieku sabiedrība *

Izglītības biedrība „Zieds” * 08.01.1909. + 31.12.1940.
                12.06.1924. pārdēvēta agrāk „Bērzmuižas Sīpeles izglītības biedrība „Zieds”
                27.05.1937. pievienota „Bērzmuižas pagasta 6.kl. pamatskolas absolventu b-ba „Avots”

Sīpeles cukurbiešu audzētāju biedrība * 19.01.1933. + 12.01.1939.

Sīpeles Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība * 15.05.1922. + 19.07.1939.
                07.06.1928. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. iekļauta „Sīpeles pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sīpeles elektrības kooperatīvs Enerģija” * 22.09.1921. + 26.04.1934.

Sīpeles lopkopības pārraudzības biedrība * 28.05.1923. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Sīpeles pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sīpeles Lustes 271. Mazpulks * 20.11.1932. + 1940.

Sīpeles 292. Mazpulks * 28.02.1933. + 1940.

Sīpeles I meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929. +18.03.1942.

Sīpeles pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.
                19.07.1939. pievienota „Sīpeles lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Sīpeles Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība”

Sīpeles patērētāju biedrība * 16.03.1920.
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Sīpeles patērētāju biedrība „Zelmenis”

Sīpeles patērētāju biedrība „Zelmenis”
                Sk. „Sīpeles patērētāju biedrība”

Sīpeles piensaimnieku sabiedrība * 08.06.1922.

Sīpeles saviesīgā biedrība * 11.05.1920. + 31.12.1940.
                30.08.1938. pārdēvēta agrāk „Sīpeles saviesīgā biedrība „Vaiņags”

Sīpeles saviesīgā biedrība „Vaiņags”
                Sk. „Sīpeles saviesīgā biedrība”

Sīpeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 07.06.1923. + 21.02.1939.
                22.12. 1930. Pārdēvēta agrāk „Sīpeles un apkārtnes pagastu savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”
                21.02.1939. iekļauta „Bērzmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Sīpeles traktoru kooperatīvs * 16.10.1922. + 05.12.1935.

Sīpeles un apkārtnes dārzkopības pārraudzības biedrība „Augļu dārzs” * 08.01.1925. +01.105.1936.

Sīpeles un apkārtnes lauksaimniecības biedrība * 10.07.1924. + 20.01.1938.

Sīpeles un apkārtnes pagastu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sīpeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Springuļu Lustes labdarības biedrība * 23.12.1889. + 1900.

Zemgales I brūno sugas lopu audzēšanas biedrība * 03.07.1930. + 25.08.1939.
                25.08.1939. iekļauta „Jelgavas apkārtnes mājlopu audzētāju biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Sīpeles nodaļa * 21.01.1925.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs”
                                * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Sīpeles nodaļa * 03.05.1933.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti