Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SKAISTAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Izabelinas]

Baltinas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Skaistas lauksaimniecības biedrība”

Baltinas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Skaistas piensaimnieku sabiedrība”

Baltiņu 970. Mazpulks * 18.02.1937. + 1940.

Brīvības pieminekļa Skaistas pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Dorotpoles meliorācijas sabiedrība * 25.10.1930.

Ezercu meliorācijas sabiedrība „Ilza” * 30.12.1929.

Ezeriņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 07.03.1931. + 12.12.1939.

Izabelinas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Skaistas krājaizdevu sabiedrība”

Izabelinas pagasta sabiedrības krājaizdevu kase
                Sk. „Skaistas krājaizdevu sabiedrība”

Kalniešu 770. Mazpulks * 01.04.1935. + 1940.

Kazinču 1091. Mazpulks * 08.03.1938. + 1940.

Krāslavas Skaistas Dagdas Aulejas pagastu meliorācijas sabiedrība „Sivers” * 21.01.1927.

Līduma meliorācijas sabiedrība „Progress” * 22.01.1932.

Lielas Indricas piensaimnieku sabiedrība „Birutas” * 27.07.1926. + 27.11.1929.

Lielas Indricas lopkopības pārraudzības „Milda” * 27.07.1926. + 05.08.1936.

Niedrītes 769. Mazpulks * 10.02.1935. + 1940.
                04.02.1937. pārdēvēts agrāk „Trestišķu Mazie spēki 769. Mazpulks”

Skaistas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.09.1930.

Skaistas krājaizdevu sabiedrība * 1913.
                30.12.1924. pārdēvēta agrāk „Izabelinas krājaizdevu kase”
                28.01.1939. pārdēvēta agrāk „Izabelinas krājaizdevu sabiedrība”

Skaistas lauksaimniecības biedrība * 30.05.1924.
                08.07.1937.pārdēvēta agrāk „Baltinas lauksaimniecības biedrība”

Skaistas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Skaistas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Skaistas 182. Mazpulks * 19.02.1934. + 1940.

Skaistas meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 08.11.1928.

Skaistas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Skaistas lopkopības pārraudzības biedrība”

Skaistas pagasta piensaimnieku sabiedrība * 28.02.1940.

Skaistas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Skaista” * 14.06.1929.

Skaistas piensaimnieku sabiedrība * 22.02.1927. + 11.11.1939.
                02.07.1938. pārdēvēta agrāk „Baltinas piensaimnieku sabiedrība”

Skaistas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.11.1938. = 18.10.1940.

Skaistkalnes meliorācijas sabiedrība „Linoks” * 30.12.1929.

Trestišķu Mazie spēki 769. Mazpulks
                Sk. „Niedrītes 769. Mazpulks”

Biedrību nodaļas:

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
               Skaistas nodaļa *  18.06.1925.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
                13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Skaistas nodaļa * 06.08.1932.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Skaistas nodaļa * 27.01.1934.
                Kazīnču nodaļa * 20.03.1937.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība
                                „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Ludvikovas nodaļa * 30.12.1925.
                Skaistas nodaļa * 28.01.1930.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Skaistas nodaļa * 15.11.1933.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Skaistas nodaļa * 09.12.1930.

Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība "Šviesa" * 06.09.1922. + 12.10.1939.
                12.10.1939. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Indricas nodaļa * 30.11.1925.

Poļu izglītības biedrība Latvijā * 26.11.1924. + 31.03.1939.
                31.03.1939. iekļauta “Latvijas poļu biedrībā”
                Skaistas nodaļa * 19.11.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Izabelīnas nodaļa * 20.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti