Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SKAISTAKLANES PAGASTS
Bauskas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Šēnbergas]

Skaistkalnes_1913

Atturības biedrība „Nākotne” * 19.07.1908. + 1915.

Skaistkalnes amatnieku biedrība * 12.11.1928. + 20.04.1936.

Skaistkalnes biškopības biedrība * 22.04.1929. + 23.11.1940.

Skaistkalnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 31.08.1910.
                14.01.1924. pārdēvēta agrāk „Šēnbergas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Skaistkalnes izglītības biedrība * 07.07.1921. + 24.03.1941.
                19.09.1934. pārdēvēta agrāk „Šēnbergas izglītības biedrība”
                10.05.1935. pievienota „Skaistkalnes jaunatnes biedrība „Nākotne”

Skaistkalnes jaunatnes biedrība „Nākotne” * 24.01.1927. + 10.05.1935.
                10.05.1935. iekļauta „Skaistkalnes izglītības biedrībā”

Skaistkalnes kooperatīvs
                Sk. „Skaistkalnes patērētāju biedrība”

Skaistkalnes krājaizdevu sabiedrība * 25.09.1930. + 17.01.1939.
                17.01.1939. iekļauta „Skaistkalnes krājaizdevu sabiedrībā”

Skaistkalnes krājaizdevu sabiedrība * 17.01.1939.
                17.01.1939. izveidota apvienojot:
                                „Skaistkalnes krājaizdevu sabiedrību”
                                „Šēnbergas krājaizdevu sabiedrību”

Skaistkalnes Krusas 718. Mazpulks * 03.04.1935. + 1940

Skaistkalnes lopkopības pārraudzības biedrība * 30.04.1936. + 18.09.1939.
                30.04.1936. izveidota apvienojot:
                                „Skaistkalnes I lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Šēnbergas lopkopības pārraudzības biedrību”
                18.09.1939. iekļauta „Skaistkalnes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Skaistkalnes I lopkopības pārraudzības biedrība * 03.04.1930. + 30.04.1936.
                30.04.1936. iekļauta „Skaistkalnes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Skaistkalnes 291. Mazpulks * 31.01.1933. + 1940.

Skaistkalnes meliorācijas sabiedrība „Gudelniece” * 05.06.1934.

Skaistkalnes mednieku biedrība * 27.10.1921. + 25.02.1941.
                20.02.1939. pārdēvēta agrak „Šēnbergas mednieku biedrība”

Skaistkalnes pagasta aizsardžu pulciņš * 21.07.1929. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēts agrāk „Šēnbergas pagasta aizsardžu pulciņš”

Skaistkalnes pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēta agrāk „Šēnbergas pagasta aizsargu nodaļa”

Skaistkalnes pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.
                18.09.1939. pievienota „Skaistkalnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Skaistkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Krussas” * 11.03.1927.

Skaistkalnes pamatskolas abzolventu biedrība * 17.11.1926. + 12.01.1935.

Skaistkalnes patērētāju biedrība * 18.03.1937.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Skaistkalnes kooperativs”

Skaistkalnes piensaimnieku sabiedrība * 05.04.1924.
                12.08.1926. pārdēvēta agrāk „Šēnbergas piensaimnieku sabiedrība”

Skaistkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.10.1912. + 18.10.1940.
                15.02.1926. pārdēvēta agrāk „Šēnbergas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                14.02.1939. pārdēvēta agrāk „Šēnbergas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Skaistkalnes un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Baltais grāvis” * 15.09.1926.

Šēnbergas aizlienējumu un krājuma kase
                Sk. „Šēnbergas krājaizdevu sabiedrība”

Šēnbergas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Skaistkalnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Šēnbergas izglītības biedrība
                Sk. „Skaistkalnes izglītības biedrība”

Šēnbergas krājaizdevu sabiedrība * 13.05.1883. + 17.01.1939.
                31.05.1923. pārdēvēta agrāk „Šēnbergas aizlienējumu un krājuma kase”
                17.01.1939. iekļauta „Skaistkalnes krājaizdevu sabiedrībā”

Šēnbergas lauksaimniecības biedrība * 17.07.1924. + 16.06.1937.

Šēnbergas lopkopības pārraudzības biedrību * 05.04.1924. + 30.04.1936.
                30.04.1936. iekļauta „Skaistkalnes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Šēnbergas mednieku biedrība
                Sk. „Skaistkalnes mednieku biedrība”

Šēnbergas pagasta aizsardžu pulciņš
                Sk. „Skaistkalnes pagasta aizsardžu pulciņš”

Šēnbergas pagasta aizsargu nodaļa
                Sk.  „Skaistkalnes pagasta aizsargu nodaļa”

Šēnbergas pārtikas biedrība
                Sk. „Šēnbergas patērētāju biedrība”

Šēnbergas patērētāju biedrība * 1893. + 28.11.1935.
                17.02.1920. pārdēvēta agrak „Šēnbergas pārtikas biedrība”

Šēnbergas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Skaistkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Šēnbergas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Skaistkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Šēnbergas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Skaistkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļa:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Skaistkalnes nodaļa * 12.06.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Skaistkalnes nodaļa * 27.05.1933.

Latviešu katoļu biedrība * 14.02.1923. + 14.11.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latviešu Katoļu savienība”
                Šēnbergas nodaļa * 20.07.1926.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Skaistkalnes nodaļa * 31.05.1927.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Skaistkalnes nodaļa * 01.07.1930.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Skaistkalnes nodaļa * 30.10.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Šēnbergas nodaļa * 23.05.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Šēnbergas nodaļa * 19.07.1921. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Skaistkalnes nodaļas * 27.09.1926.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Šēnbergas nodaļa * 29.12.1921.

Skaistkalnes_1941

 

 
Izmainas 19.01.2012 Kontakti