Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SKAŅKALNES PAGASTS
Valmieras apriņķis
[līdz 01.09.1925. Skulberģu]

Jaunates Mazsalacas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Jaunates savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunates publiskās bibliotēkas biedrība * 19.01.1915. + 1917.

Jaunates savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 31.03.1892. + 10.06.1928.
                26.10.1927. pārdēvēta agrāk „Jaunates Mazsalacas savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Skaņkalnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Zemkopis”
                                * 19.09.1928. + 12.09.1939.

Skaņkalnes meliorācijas sabiedrība „Ķirele” * 19.06.1928.

Skaņkalnes meliorācijas sabiedrība „Neķes un Mīlena Lejas Pļavas” * 02.05.1929.

Skaņkalna pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Skaņkalnes pagasta lauksaimniecības biedrība * 28.09.1937.

Skaņkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Skaņkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.08.1927. + 18.10.1940.
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Skaņkalnes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Skaņkalnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Skaņkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Skulberģu lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Skaņkalns” 8 28.10.1925. +08.05.1936.

Skulberģu pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Skulberģu savstarpējā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 13.01.1893.+ 30.04.1928.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Skulberģu nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Skulberga nodaļa * 18.05.1925.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti