Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SKRĪVERU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Skriveru_1903

Brīvības pieminekļa Siguldas pagasta komitēja * 21.12.1929.

Jumpravas Skrīveru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Daugavietis” *09.08.1923. + 09.04.1930.

Lauku mednieku biedrība “Nimrods
                Sk. “Skrīveru Jaunjelgavas mednieku biedrība”

Meliorācijas sabiedrība “Vienība” * 22.12.1928. + 1942.

Otrā Skrīveru lopkopības pārraudzības biedrība * 17.04.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Skrīveru pagasta  lopkopības pārraudzības biedrībā”

Skrīveru Aizkraukles lauksaimniecības biedrība * 02.02.1905. + 1916.

Skrīveru amatnieku biedrība * 20.07.1937. + 1940.

Skrīveru amatnieku savstarpējā palīdzības biedrība * 03.09.1907. + 27.02.1937.
                07.12.1931. pārdēvēta agrāk „Skrīveru amatnieku savstarpīgā palīdzības biedrība”

Skrīveru amatnieku savstarpējās palīdzības biedrības kooperatīvs
                                * 06.04.1921. + 30.06.1934.

Skrīveru amatnieku savstarpīgā palīdzības biedrība
                Sk. „Skrīveru amatnieku savstarpējā palīdzības biedrība”

Skrīveru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.02.1933. + 1940.

Skrīveru dārzkopības pārraudzības biedrība * 04.06.1924. + 31.12.1940.

Skrīveru dārzkopības pārraudzības biedrība “Mūsu dārzs” * 12.02.1930. + 31.12.1940.

Skrīveru divgadīgas skolas absolventu biedrība “Mūsu Druva” * 28.08.1929. + 31.12.1940.

Skrīveru Jaunjelgavas mednieku biedrība * 22.09.1920. + 20.05.1940.
                20.09.1938. pārdēvēta agrāk “Lauku mednieku biedrība “Nimrods”

Skrīveru jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 19.01.1927. + 17.07.1936.

Skrīveru Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Lins” * + 15.02.1938.

Skrīveru krājaizdevu sabiedrība * 09.04.1924. + 1940.

Skrīveru krājaizdevu sabiedrība *  25.02.1904. + 26.08.1931.

Skrīveru kūdras ražošanas sabiedrība * 04.09.1929. + 10.04.1940.

Skrīveru kultūras biedrība * 12.05.1920. + 31.12.1940.

Skrīveru labdarības biedrība * 27.01.1901. + 1916.

Skrīveru lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937. + 1940.

Skrīveru lauksaimniecības kooperatīvs * 20.09.1922. + 30.07.1930.

Skrīveru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. Skrīveru mašīnu koplietošanas sabiedrība

Skrīveru lauksaimnieku agronomiskās palīdzības biedrība „Jaunais ceļš“ * 09.10.1929. +34.08.1937.

Skrīveru lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Skrīveru pagasta  lopkopības pārraudzības biedrībā”

Skrīveru mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.08.1923. + 1940.
                08.02.1939. pārd. agrāk “Skrīveru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Skrīveru 175. Mazpulks * 22.02.1934. + 1940.

Skrīveru I meliorācijas sabiedrība * 19.10.1928. + 1942.

Skrīveru meliorācijas sabiedrība „Avots“ * 11.04.1927. + 1942.

Skrīveru meliorācijas sabiedrība „Zemdega“ * 06.03.1928. + 1942.

Skrīveru pagasta aizsardžu pulciņš * 29.01.1933. + 07.07.1940.

Skrīveru pagasta aizsargu nodaļa * 10.08.1919. + 07.07.1940.

Skrīveru pagasta  lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                “Skrīveru lopkopības pārraudzības biedrību“
                                „ Otro Skrīveru lopkopības pārraudzības biedrību“

Skrīveru pagasta meliorācijas sabiedrība „Straume“ * 17.02.1928. + 1942.

Skrīveru pagasta meliorācijas sabiedrība „Vilnis“ * 29.09.1928. + 1942.

Skrīveru patērētāju biedrība * 06.09.1919. + 13.02.1929.

Skrīveru patērētāju biedrība * 25.05.1894. + 31.05.1900.

Skrīveru patērētāju biedrība * 08.05.1940.

Skrīveru piensaimnieku sabiedrība * 13.01.1926. + 1940.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk “Skrīveru piensaimnieku sabiedrība “Austrums”

Skrīveru piensaimnieku sabiedrība “Austrums”
                Sk. “Skrīveru piensaimnieku sabiedrība”

Skrīveru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 20.12.1903.+ 15.02.1939.
                10.01.1923. pārdēvēta agrāk „Skrīveru savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                15.02.1939. iekļauta “Skrīveru savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Skrīveru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.03.1929. + 18.10.1940.
                15.02.1939. pārdēvēta agrāk “Skrīveru un apkārtnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                15.02.1939. pievienota “Skrīveru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Skrīveru savstarpējā mājlopu apdrošināšanas biedrība * 10.05.1922. + 27.08.1930.

Skrīveru savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Skrīveru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Skrīveru un apkārtnes jēlspirta ražošanas sabiedrība * 06.03.1929. + 08.02.1938.

Skrīveru un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. “Skrīveru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Skrīveru nodaļa * 19.07.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Skrīveru nodaļa * 17.05.1922.

Latviešu saimnieciskais centrs – biedrība * 08.12.1931. + 09.05.1935.
                Skrīveru nodaļa *04.01.1931.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Skrīveru nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārd. agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Skrīveru nodaļa * 13.08.1924.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Skrīveru nodaļa * 22.10.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Skrīveru nodaļa * 09.02.1921. + 15.10.1935.

Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo
                                karavīru biedrība”
                Skrīveru nodaļa * 20.05.1931.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Skrīveru nodaļa * 04.11.1933.

Strādnieku sports un sargs – biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Skrīveru nodaļa * 06.07.1926.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Skrīveru nodaļa * 14.01.1931.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārd. agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvju savienība”
                12.12.1938. pārd. agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Skrīveru nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Skrīveru nodaļa * 20.05.1931. + 10.08.1935.

Skriveru_1913

 

 
Izmainas 30.09.2015 Kontakti