Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SKRUDALIENAS PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Skrudaliene_1930

Brīvības pieminekļa Skrudalienas pagasta komitēja * 28.02.1930.

Jaunsudrabu 713. Mazpulks * 26.03.1935. + 1940.

Liellašu 631. Mazpulks * 12.02.1934. + 1940.

Lipinisku meliorācijas sabiedrība „Strautiņi” * 30.12.1929.

Skrudalienas Babrinkas meliorācijas sabiedrība * 27.10.1927.

Skrudalienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 31.08.1937. + 07.08.1940.

Skrudalienas krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939.

Skrudalienas kultūras biedrība * 09.12.1933. + 25.04.1939. [1921]

Skrudalienas laukkopības pārraudzības biedrība * 18.2.1933. + 31.12.1940.

Skrudalienas lauksaimniecības biedrība * 31.12.1936.

Skrudalienas lopkopības pārraudzības biedrība „Pahar” * 27.01.1930. + 31.12.1940.

Skrudalienas 310. Mazpulks * 06.11.1933. + 1940.

Skrudalienas meliorācijas sabiedrība „Sviklišķi” * 15.07.1930.

Skrudalienas pagasta aizsargu nodaļa * 16.07.1920. + 1940.

Skrudalienas pagasta Bruņas muižas meliorācijas sabiedrība „Straume” * 19.10.1928.

Skrudalienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.07.1938. + 18.10.1940.

Skrudalienas zirgu audzētāju biedrība * 10.01.1933. + 03.09.1937.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Skrudalienas nodaļa * 17.07.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Skrundaliņas nodaļa * 27.03.1922.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Skudalinas nodaļa * 20.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti