Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SKRUNDAS PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Skrundas_1931

Brīvības pieminekļa Skrundas pagasta komiteja * 20.02.1930.

Jaunās muižas piensaimnieku sabiedrība * 13.02.1923. + 13.03.1930.

Kolpaka piensaimnieku sabiedrība * 09.01.1923.

Kurmāles 95. Mazpulks * 05.05.1932. + 1940.

Laidu patērētāju biedrība
                Sk. „Skrundas patērētāju biedrība”

Pidraišu kapu sabiedrība * 08.09.1932. + 31.12.1940.

Skrundas apbūviešu biedrība * 09.04.1931. + 20.11.1940.

Skrundas apkārtnes kooperatīvs * 19.03.1931. + 04.10.1934.

Skrundas bērnu un vecāku draugu biedrība * + 31.12.1940.
                15.04.1924. pārreģistrēta

Skrundas bieži apdzīvotas vietas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 13.06.1929.

Skrundas biškopības biedrība „Centība” * 24.02.1925. + 01.06.1938.
                01.06.1938. iekļauta „Skrundas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Skrundas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība  * 14.07.1928.

Skrundas ciema labierīcības biedrība * 13.01.1939. + 31.12.1940.

Skrundas cukurbiešu audzētāju biedrība * 15.10.1931. + 19.01.1939.

Skrundas dārzkopības un biškopības biedrība „Venta” * 13.10.1932. + 01.08.1938.
                01.06.1938. iekļauta „Skrundas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Skrundas dziedāšanas biedrība * 30.11.1891. + 1915.

Skrundas izglītības biedrība * 05.08.1920. + 31.12.1940.

Skrundas jaun un sīkzemnieku biedrība * 11.04.1922. + 01.10.1931.

Skrundas Kalpaka 66. Mazpulks * 06.02.1932. + 1940.
                12.03.1938. pārdēvēts agrāk „Skrundas 66. Mazpulks”

Skrundas Kasparleišu kapu biedrība * 10.09.1932. + 31.12.1940.
                26.05.1939. pārdēvēta agrāk „Skrundas Kasparleišu kapu sabiedrība”

Skrundas Kasparleišu kapu sabiedrība
                Sk. „Skrundas Kasparleišu kapu biedrība”

Skrundas kooperatīvā krājkase * 25.09.1924. + 25.11.1930.

Skrundas kooperativa „Ražotājs” * 06.11.1920. + 17.03.1941.

Skrundas krājaizdevu kase
                Sk. „Skrundas krājaizdevu sabiedrība”

Skrundas krājaizdevu sabiedrība * 20.08.1880.
                24.10.1922. pārdēvēta agrāk „Skrundas krājaizdevu kase”

Skrundas laukkopības pārraudzības biedrība * 30.10.1930. + 31.12.1940.

Skrundas lauksaimniecības biedrība * 02.10.1920. + 02.06.1939.

Skrundas lauksaimnieku biedrība „Ražotājs” * 03.04.1924. + 13.07.1937.

Skrundas lopkopības pārraudzības biedrība * 19.12.1922. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Skrundas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Skrundas lopkopības pārraudzības biedrība „Kolpaks” * 17.01.1928. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Skrundas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Skrundas mājturības veicināšanas biedrība * 15.10.1931. + 01.06.1938.
                01.06.1938. iekļauta „Skrundas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Skrundas 66. Mazpulks
                Sk. „Skrundas Kalpaka 66. Mazpulks”

Skrundas 1098. Mazpulks * 12.03.1938. + 1940.

Skrundas medību biedrība * 11.04.1922. + 26.05.1941.

Skrundas meliorācijas sabiedrība * 19.12.1928.

Skrundas meliorācijas sabiedrība „Vec Venta” * 15.05.1930. +18.03.1942.

Skrundas meliorācijas sabiedrība „Zirņu degšņa” * 17.01.1930. +18.03.1942.

Skrundas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Skrundas pagasta lauksaimniecības biedrība * 07.01.1937.
                01.06.1938. pievienota „Skrundas mājturības veicināšanas biedrība”
                01.06.1938. pievienota „Skrundas biškopības biedrība „Centība”
                01.06.1938. pievienota „Skrundas dārzkopības un biškopības biedrība „Venta”

Skrundas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
                26.06.1936. izveidota apvienojot:
                                „Skrundas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Skrundas lopkopības pārraudzības biedrība „Kolpaks”

Skrundas pagasta meliorācijas sabiedrība „Tīrelis” * 23.09.1935.

Skrundas patērētāju biedrība * 12.01.1933.
                24.02.1938. pārdēvēta agrāk „Laidu patērētāju biedrība”

Skrundas piensaimnieku sabiedrība * 19.12.1922. + 27.08.1931.

Skrundas piensaimnieku sabiedrība* 29.01.1927.
                10.11.1938. pievienota „Skrundas piensaimnieku sabiedrība”
                19.01.1939. pārdēvēta agrāk „Skrundas piensaimnieku sabiedrība „Kolpaks”
                                 
Skrundas piensaimnieku sabiedrība * 12.03.1936. + 10.11.1938.
                10.11.1938. iekļauta „Skrundas piensaimnieku sabiedrībā „Kolpaks”

Skrundas piensaimnieku sabiedrība „Kolpaks”
                Sk. „Skrundas piensaimnieku sabiedrība”

Skrundas Plegznu kapu biedrība * 17.08.1933. + 16.01.1941.
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk „Skrundas Plegznu kapu sabiedrība”

Skrundas Plegznu kapu sabiedrība
                Sk.” Skrundas Plegznu kapu biedrība”

Skrundas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.10.1924. + 18.10.1940.
                17.12.1936. pievienota „Skrundas un apkārtnes savstarpējā
                                apdrošināšanas biedrība”

Skrundas savstarpīgā palīdzības biedrība zirgu zaudējumu gadījumos
                                * 06.10.1903. + 1915.

Skrundas strēlnieku biedrība * 31.03.1921. + 31.12.1940.

Skrundas Tautas nama biedrība * 16.06.1928. + 31.12.1940.

Skrundas un apkārtnes dārzkopības pārraudzības biedrība * 25.08.1932. + 31.12.1940.

Skrundas un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība * 09.07.1931. + 15.03.1938.

Skrundas un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 23.02.1933. + 31.12.1940.

Skrundas un apkārtnes lauksaimniecības ražojumu koppārdošanas biedrība * 15.10.1931. +16.08.1935.

Skrundas un apkārtnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                                * 02.03.1933. + 17.12.1936.
                17.12.1936. iekļauta „Skrundas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Skrundas un Sātiņu pagastu meliorācijas sabiedrība „Pakse” * 17.06.1931.

Skrundas Vienības nama savienība * 20.06.1939. + 31.12.1940.

Skrundas zivkopības biedrība * 18.09.1924. + 31.12.1940.

Zirņu 779. Mazpulks * 12.03.1935. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Skrundas nodaļa * 21.01.1930.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
Skrundas nodaļa * 18.04.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Skrundas nodaļa * 02.02.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Skrundas nodaļa * 04.04.1923.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Skrundas nodaļa * 05.04.1927.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Skrundas nodaļa * 09.05.1933.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Skrundas nodaļa * 12.02.1931.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Skrundas nodaļa * 29.06.1928.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Skrundas nodaļa * 04.04.1934.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Skrundas nodaļa * 19.05.1933.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Skrundas nodaļa * 04.05.1926.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Skrundas nodaļa * 26.02.1924.

Skrundas_1938

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti