Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SKUJENES PAGASTS
Cēsu apriņķis

Skujenes_1910

Brīvības pieminekļa Skujenes pagasta komiteja * 04.03.1930.

Dzērbenes krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1891.
                26.04.1922. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes Drustu Lodes Skujenes krāšanas un aizdošanas biedrība”

Dzērbenes Drustu Lodes Skujenes krāšanas un aizdošanas biedrība
                Sk. „Dzērbenes krajaizdevu sabiedrība”

Ežu apvienota meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929. + 31.12.1942.

Ežu bibliotākas biedrība
                Sk. „Skujenes bibliotēkas biedrība”

Ežu labdarības biedrība * 30.10.1887. + 1916.

Ežu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 03.05.1882. + 15.03.1939.
                19.03.1924. pārd. agrāk „Ežu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                15.03.1939. iekļauta „Skujenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ežu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ežu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ežu Skujenes patērētāju biedrība * 20.06.1901. + 1916.

Kaives Briežu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos *06.04.1897. +1916.

Kosas Junskujenes piensaimnieku sabiedrība * 04.11.1925. + 07.06.1935.

Kosas Skujenes draudzes lauksaimniecības biedrība * 04.04.1907. + 1916.

Skujenes bibliotēkas biedrība *
                19.07.1933. pārdēvēta agrāk „Ežu bibliotēkas biedrība”

Skujenes draudzes lauksaimniecības biedrība * 24.09.1909. + 1916.

Skujenes Ežu 210. Mazpulks * 22.03.1934. + 1940.

Skujenes izglītības biedrība * 1923. + 14.07.1939
                14.07.1939. iekļauta „Skujenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Skujenes Kosas Sērmukšu meliorācijas sabiedrība „Amata” * 26.03.1931.

Skujenes krājaizdevu sabiedrība * 28.10.1892.
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk „Skujenes Sērmukšu krājaizdevu sabiedrība”

Skujenes labdarības biedrība * 19.01.1890. + 1916.

Skujenes lauksaimniecības arodbiedrība * 31.03.1931. + 31.12.1940.

Skujenes lauksaimniecības biedrība * 23.01.1924. + 20.01.1938.

Skujenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 06.09.1922. + 06.03.1934.

Skujenes lopkopības pārraudzības biedrība * 30.04.1924. + 29.06.1940.
                29.06.1940. iekļauta „Skujenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Skujenes 795. Mazpulks * 08.04.1935. + 1940.

Skujenes meliorācijas sabiedrība „Ķīvupe” * 19.05.1933. + 31.12.1942.

Skujenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                14.07.1939. pievienota „Skujenes izglītības biedrība”
                29.06.1940. pievienota” Skujenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Skujenes pagasta patērētāju biedrība * 11.05.1937.
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk „Skujenes patērētāju biedrība „Labklājiba”

Skujenes Kaives savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 07.12.1892. +1916.

Skujenes patērētāju biedrība * 04.04.1928. + 20.12.1939.

Skujenes patērētāju biedrība „Labklājiba”
                Sk. „Skujenes pagasta patērētāju biedrība”

Skujenes piensaimnieku  sabiedrība * 04.10.1922.
                29.10.1935. pievienota „Sērmukšu piensaimnieku  sabiedrība”
                29.10.1935. pievienota „Reiņu piensaimnieku  sabiedrība”

Skujenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība *19.01.1890. + 18.10.1940.
                21.11.1923. pārd agrāk „Skujenes savstarpīgā palīdzības b-ība ugunsgrēku gadījumos”
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk „Skujenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                15.03.1939. pievienota „Ežu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Skujenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Skujenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Skujenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Skujenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Skujenes Sērmukšu krajaizdevu sabiedrība
                Sk. „Skujenes krājaizdevu sabiedrība”

Skujenes un apkārtnes apvienotā kultūras biedrība * 21.04.1926. + 28.04.1936.

Skujenes un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienība * 21.07.1938.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Skujenes nodaļa * 25.02.1926.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Skujenes nodaļa * 14.06.1921.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Skujenes nodaļa * 13.09.1926.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Skujenes nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Skujenes Sermukšu nodaļa 05.05.1926. + 02.08.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Skujenes 29. novads * 16.10.1928.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Skujenes nodaļa * 24.10.1922.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Bases nodaļa * + 29.11.1939.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti