Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SKULTES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Skultes_1930

Brīvības pieminekļa Skultes pagasta komitēja * 28.12.1929.

Pirmā Skultes lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924. + 31.11.1940.

Skultes biškopības biedrība „Zieds” * 01.03.1922. + 31.12.1940.

Skultes Duntes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sēkla”
                                * 17.03.1931. + 04.07.1933.

Skultes Duntes meliorācijas sabiedrība „Zaļā gārša” * 14.06.1929.

Skultes Klints 617. Mazpulks * 10.02.1935. + 1940.

Skultes krājaizdevu sabiedrība * 1910.

Skultes labdarības biedrība * 11.08.1882. [1868]

Skultes lauksaimniecības arodbiedrība * 18.01.1928. + 22.05.1935.

Skultes lauksaimniecības biedrība * 14.01.1925. + 30.11.1936.

Skultes lauksaimniecības biedrība * 22.03.1938.
                28.02.1940. pievienota „Skultes lopkopības pārraudzības biedrība „Raža”

Skultes lopkopības pārraudzības biedrība „Raža” * 13.03.1929. + 28.02.1940.
                28.02.1940. iekļauta „Skultes lauksaimniecības biedrībā”

Skultes I 423. Mazpulks * 05.11.1934. + 1940.

Skultes mednieku biedrība * 14.02.1933. + 26.05.1941.
                06.08.1938. pārdēvēta agrāk „Skultes mednieku biedrība „Sports”

Skultes mednieku biedrība „Sports”
                Sk. „Skultes mednieku biedrība”

Skultes meliorācijas sabiedrība „Mazupīte” * 06.09.1926.

Skultes meliorācijas sabiedrība „Riebiņu purvs” * 22.01.1930.

Skultes meliorācijas sabiedrība „Sadarbs” * 09.05.1934. + 29.07.1943.

Skultes meliorācijas sabiedrība „Teiča pļavas” * 13.05.1929.

Skultes meliorācijas sabiedrība „Tiltiņu gārša” * 31.05.1929.

Skultes pagasta aizsargu nodaļa * 01.09.1919. + 07.07.1940.

Skultes pagasta meliorācijas sabiedrība „Jaunzasa” * 12.02.1935. + 29.07.1943.

Skultes patērētāju biedrība * 08.03.1938.

Skultes patērētāju biedrība „Skauts” * 29.09.1920. + 31.01.1935.

Skultes piensaimnieku sabiedrība * 26.04.1922.

Skultes piensaimnieku sabiedrība „Aģe” * 22.04.1925. + 26.06.1929.

Skultes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.01.1882. + 18.10.1940.
                21.11.1923. pārdēvēta agrāk „Skultes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                05.10.1938. pārdēvēta agrāk „Skultes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Skultes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Skultes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Skultes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Skultes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Skultes sporta biedrība * 24.04.1934. + 25.05.1936.

Skultes Vidrižu meliorācijas sabiedrība „Kritums” * 16.09.1929.

Skultes zvejnieku kooperatīvs „Jūras zivs”
                Sk. „Skultes zvejnieku sabiedrība”

Skultes zvejnieku sabiedrība * 18.08.1931.
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Skultes zvejnieku kooperatīvs „Jūras zivs”

Skultes zvejnieku krājaizdevu sabiedrība * 12.06.1940.

Stienes Skultes meliorācijas sabiedrība * 31.03.1926.

Vidzemes jūrmalas zvejniecības biedrība * 1902. + 07.05.1937

Ziemeļu kūdras ražošanas sabiedrība * 19.05.1931.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Skultes nodaļa * 19.05.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Skultes nodaļa * 29.05.1925.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Skultes nodaļa * 10.10.1924.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Skultes nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Skultes nodaļa * 03.03.1927.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Skultes nodaļa * 14.12.1929.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Skultes nodaļa * 26.07.1923.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Skultes nodaļa * 04.01.1933.

Piektais gads biedrība * 14.04.1926. + 13.03.1941.
                Skultes nodaļa * 04.05.1928. + 26.08.1935.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Skultes nodaļa * 11.02.1922. + 16.10.1935.

Siguldas un apkārtnes mednieku biedrība „Mednieks” * 02.11.1921. + 19.02.1935.
                Skultes nodaļa * 13.01.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Skultes nodaļa * 14.06.1928.

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti