Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SLAMPES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Ozolnieku un apkārtnes dārzkopības pārraudzības biedrība * + 27.01.1940.

Slampes izglītības biedrība „Ausma” * 02.06.1932. + 11.08.1939.

Slampes krājaizdevu sabiedrība * 14.01.1924.

Slampes kūdras ražošanas sabiedrība * 15.01.1931.

Slampes lauksaimniecības biedrība * 12.05.1938.

Slampes lauksaimniecības biedrība „Akots” * 20.06.1921. + 03.09.1937.

Slampes lopkopības pārraudzības biedrība * 19.05.1924. + 30.11.1940.

Slampes 491. Mazpulks * 09.02.1935. + 1940.

Slampes meliorācijas sabiedrība „Kliņģis” * 23.01.1929.

Slampes pagasta aizsardžu pulciņš * 21.04.1927. + 07.07.1940.

Slampes pagasta aizsargu nodaļa * 11.05.1919. + 07.07.1940.

Slampes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kāršupe” * 06.03.1931.

Slampes patērētāju biedrība * 30.11.1920. + 14.06.1938.

Slampes piensaimnieku sabiedrība * 02.10.1922. + 05.03.1936.

Slampes Praviņu mednieku un šaušanas biedrība „Mednis” * 28.08.1924. + 12.07.1935.

Slampes Praviņu meliorācijas sabiedrība „Purvājs” * 16.09.1929.

Slampes Prāviņu savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Slampes savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Slampes saviesīgā biedrība „Cerība” * 22.06.1920. + 31.11.1940.

Slampes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.02.1892. + 18.10.1940.
                16.09.1922. pārdēvēta agrāk „Slampes Prāviņu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                21.02.1939. pārdēvēta agrāk „Slampes Prāviņu savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Slampes Praviņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Slampes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Slampes un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 16.02.1933. + 23.10.1940.

Smārdes Slampes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 03.01.1940.

Smārdes Slampes elektrības sabiedrība „Gaisma” * 24.10.1935.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mūzikas veicināšanas biedrība * 30.09.1938. + 14.01.1941.
15.12.1939. pievienota “Latvijas muziķu biedrība”
Slampes nodaļa * 19.05.1927.

 

 
Izmainas 13.05.2010 Kontakti