Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SLATES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Slates_1935

Brīvības pieminekļa Slates pagasta komiteja * 23.01.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Lejasgals” * 19.04.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Medņa purvs” * 03.12.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Vecāru zaldāti” * 03.12.1928. + 20.03.1939.

Rīdzenes meliorācijas sabiedrība * 26.09.1928.

Slates brūno sugas lopu audzētāju biedrība 8 27.10.1930. + 09.05.1940.

Slates dziedāšanas biedrība * 26.06.1924. + 05.06.1937.

Slates lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Slates patērētāju biedrība „Spēks”

Slates lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Centība”
                                * 26.06.1930. + 31.03.1939.

Slates lopkopības pārraudzības biedrība * 18.05.1925. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Slates pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sērenes 438. mazpulks * 19.10.1934. + 1940.

Slates pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.
                14.07.1939. pievienota „Slates lopkopības pārraudzības biedrība”

Slates pagasta meliorācijas sabiedrība „Sīļi” * 23.08.1929. + 18.03.1942.

Slates pagasta meliorācijas sabiedrība „Zālāji” * 25.03.1929.

Slates patērētāju biedrība „Spēks” * 17.09.1925.
                21.12.1937. pārdēvēta agrāk „Slates lauksaimniecības biedrība”

Slates piensaimnieku sabiedrība * 14.01.1926.

Slates savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 05.04.1924. + 18.10.1940.
                28.07.1938. pārdēvēta agrāk „Slates savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Slates savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Slates savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Slates Susejas lopkopības pārraudzības biedrība * 04.11.1926. + 13.12.1938.
                13.12.1938. iekļauta „Susejas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Slates un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 26.04.1934. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Slates nodaļa * 27.05.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Slates nodaļa * + 03.04.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Dignājas Slatas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Slotas nodaļa * 18.05.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Slates nodaļa * 29.05.1923.

 

 
Izmainas 11.10.2015 Kontakti