Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SLOKA
*1878
Rīgas apriņķis

Sloka_1907

Baltijas celulozes fabrikas ugunsdzēsēju biedrība * 17.11.1926.
                16.07.1935. pārdēvēta agrāk „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība pie Baltijas celulozes fabrikas Slokā”

Brīvības pieminekļa Slokas pilsētas komiteja * 11.12.1929.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība pie Baltijas celulozes fabrikas Slokā
                Sk. „Baltijas celulozes fabrikas ugunsdzēsēju biedrība”

Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Slokā
                Sk. „Slokas vācu sadarbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Schlock
Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Slokā”

Slokas bēru kase * 12.07.1888. + 08.07.1896.

Slokas biškopības un dārzkopības biedrība * 07.06.1894. + 1916.

Slokas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 12.11.1894.[1873]

Slokas evaņģēlija ticīgo Lutera draudze * 29.03.1922. + 31.12.1940.

Slokas draudzes biškopības biedrība * 07.06.1894. + 1916.

Slokas draudzes biškopības un dārzkopības biedrība * 05.07.1907. + 1916.

Slokas konzuma biedrība * 31.01/13.02.1906. + 1916.

Slokas kopējā slimo kase * 25.10.1930. + 01.10.1932.
                01.10.1932. iekļauta „Rīgas centrālā kopējā slimo kase”

Slokas krājaizdevu kase * 07.05.1881. + 03.01.1897.

Slokas krājaizdevu kase
                Sk. „Slokas krājaizdevu sabiedrība”

Slokas krājaizdevu sabiedrība * 18.02.1925. + 22.02.1938.   
                22.02.1938. iekļauta „Slokas krājaizdevu kasē”

Slokas krājaizdevu sabiedrība * 22.02.1938.
                22.02.1938. izveidota apvienojot:
                                „Slokas krājaizdevu sabiedrību”
                                „Slokas krājaizdevu sabiedrību „Lats”
                14.09.1938. pārdēvēta agrak „Slokas krājaizdevu kase”

Slokas krājaizdevu sabiedrība „Lats” * 18.02.1925. + 22.02.1938.         
                22.02.1938. iekļauta „Slokas krājaizdevu kasē”

Slokas labdarības biedrība * 14.09.1886. + 20.07.1894.

Slokas namīpašnieku biedrība
                Sk. „Slokas namsaimnieku biedrība”

Slokas namsaimnieku biedrība * 20.08.1924.
                01.06.1937. pārdēvēta agrāk „Slokas namīpašnieku biedrība”

Slokas palīdzības biedrība * 21.12.1910. + 1916.

Slokas pilsētas aizsardžu pulciņš * 09.08.1927. + 07.07.1940.

Slokas pilsēta 650. Mazpulks * 21.03.1935. + 1940.

Slokas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.09.1928. + 18.10.1940.
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Slokas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Slokas patērētāju biedrība * 31.01.1906. + 1916.

Slokas patērētāju biedrība * 30.12.1939.

Slokas patērētāju biedrība „Gaisma” * 28.12.1921. + 19.02.1930.

Slokas patērētāju kooperatīvs * 31.12.1929. + 18.08.1936.

Slokas pilsētas patērētāju biedrība „Pārtika” [Provīzija]  * 27.01.1911. + 1917.

Slokas sadraudzīgā biedrība * 28.03.1902. + 06.05.1934.

Slokas sadraudzīgās biedrības palīdzības kase * 29.09.1908. + 1916.

Slokas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Slokas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Slokas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Slokas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Slokas un apkārtnes strādnieku arodbiedrība * 02.11.1937.

Slokas vācu baltiešu vēlētāju savienība * 30.08.1925. + 12.02.1935.

Slokas vācu sadarbības biedrība * 13.03.1929. + 13.03.1941.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu darba sabiedrība Slokā”

Vācu baltiešu darba sabiedrība Slokā
Sk. „Slokas vācu sadarbības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Slokas nodaļa * 28.07.1930.

Ģimenes labklājības veicināšanas biedrība "Laime" * 28.11.1923. + 13.02.1937.
                29.10.1924. pārdēvēta agrāk "Pirmā Latvijas pūra apgādāšanas biedrība "Laime"
                Slokas nodaļa * 02.04.1924. + 20.01.1925.

Jaunā Latvija biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Rīgas Jūrmalas nodaļa * 08.02.1934.

Kara invalīdu palīdzības biedrība * 20.08.1924. 24.11.1931.
                Slokas nodaļa * 06.09.1927.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Slokas nodaļa * 24.04.1922.

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss * 11.03.1927. + 14.03.1941.
                15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece biedrība”
                Slokas nodaļa * 14.11.1934.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Slokas nodaļa * 21.07.1931.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Slokas nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas atbrīvotāju biedrība “Dzimtene” * 15.02.1928. + 13.12.1935.
                Slokas nodaļa * 17.07.1929.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Slokas nodaļa * 26.08.1926.

Latvijas darba invalīdu biedrība * 21.12.1927. + 14.11.1934.
                Slokas nodaļa * 09.03.1928.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Slokas nodaļa * 13.09.1926.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Slokas nodaļa * 14.04.1926.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
Slokas nodaļa * 07.04.1922. + 08.03.1934.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Slokas nodaļa * 06.01.1925.

Latvijas kokstrādnieku aroda savienība * 10.05.1908. + 28.11.1928.
                Slokas nodaļa * 08.02.1921. + 05.10.1923.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Slokas nodaļa * 18.06.1930.

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība * 18.09.1929. + 24.08.1935.
                Slokas nodaļa * 18.01.1931.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Slokas nodaļa * 13.02.1925.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Slokas nodaļa * 26.03.1923.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Slokas nodaļa * 25.02.1929.

Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 06.11.1929. + 24.02.1931.
                Slokas nodaļa * 28.11.1929.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Slokas nodaļa * 22.09.1933.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Slokas 70. novads * 17.06.1936.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Slokas nodaļa * 26.02.1925.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Slokas nodaļa * 30.04.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Slokas nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs”
                                * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Slokas nodaļa * 02.06.1933.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Slokas nodaļa * 28.09.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Slokas nodaļa * 16.07.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Slokas nodaļa * 07.07.1925.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Slokas nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. +13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Slokas nodaļa * 20.05.1931.

Sloka_1909

Sloka_1910

Sloka_1924

 

 
Izmaiņas 15.05.2016 Kontakti