Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SLOKAS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Slokas_1914


Brīvības pieminekļa Slokas pagasta komitēja * 19.12.1929.

Lapmežciema 654. Mazpulks * 12.01.1935. + 1940.

Mednieku biedrība „Kaija”
Sk. „Slokas mednieku biedrība”

Rīgas Jūrmalas zvejnieku biedrība * 1901. + 1916.

Sabiedrība „Zvejnieks” * 20.01.1931. + 07.12.1938.
                07.12.1938. iekļauta „Slokas jūrmalas zvejnieku sabiedrībā”

Slokas jūrmalas zvejniecības biedrība * 17.03.1920. + 01.10.1936.

Slokas jūrmalas zvejnieku krājaizdevu sabiedrība * 20.09.1939.

Slokas jūrmalas zvejnieku sabiedrība * 07.12.1938.
                07.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Zvejnieku sabiedrību „Jūra”
                                „Sabiedrība „Zvejnieks”
                                „Klapkalnciema zvejnieku kooperativu „Lasis”

Slokas mednieku biedrība * 22.04.1933. + 21.02.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Mednieku biedrība „Kaija”

Slokas pagasta bibliotēkas biedrība * 19.11.1908. + 1916.

Slokas pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 27.11.1929.

Slokas pagasta lauksaimniecības biedrība * 25.01.1938.

Slokas pagasta meliorācijas sabiedrība * 19.03.1929.

Slokas pagasta meliorācijas sabiedrība „Bērzgals” * 23.05.1931.

Slokas pagasta Ragaciema kroņa pamatskolas  atbalstīšanas biedrība * 20.08.1913. + 1917.

Slokas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Slokas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Slokas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Slokas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Slokas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.04.1885. + 18.10.1940.
                23.02.1923. pārdēvēta agrāk „Slokas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                29.01.1935. pārdēvēta agrāk „Slokas pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                30.11.1938. pārdēvēta agrāk „Slokas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Slokas un Pavasara muižas meliorācijas sabiedrība „Jāņupīte” * 30.07.1928.

Zvejnieku sabiedrība „Jūra” * 05.03.1930. + 07.12.1938.
                07.12.1938. iekļauta „Slokas jūrmalas zvejnieku sabiedrībā”

Biedrības nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Klapkalnciema nodaļa * 11.03.1931.
                Ragaciema nodaļa * 11.03.1931.
                Slokas nodaļa * 11.03.1931.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Slokas nodaļa * 22.12.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Slokas Jūrmalas nodaļa * 06.10.1924.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
Slokas nodaļa * + 01.07.1930.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Ragaciema nodaļa * 20.08.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Lapmežciema nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Lapmežciema nodaļa * 15.11.1933.

 

 
Izmainas 30.09.2015 Kontakti