Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SMĀRDES PAGASTS
Tukuma apriņķis
[līdz 01.09.1925. Ozolnieku]

Smardes_1910

Kroņa Ozolnieku krājaizdevu kase
                Sk. „Smārdes krājaizdevu sabiedrība”

Lauksaimniecības biedrība „Valgums” * 17.03.1921. + 24.05.1938.
                04.03.1926. pārdēvēta agrāk „Cērkstes lauksaimniecības biedrība „Valgums”

Ozolnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Smārdes krājaizdevu sabiedrība”

Ozolnieku lauksaimniecības biedrība „Roga”
                Sk. „Smārdes lauksaimniecības biedrība”

Ozolnieku lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1925. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Smārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ozolnieku mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 11.02.1927. + 12.04.1933.

Ozolnieku pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Smārdes pagasta aizsargu nodaļa”

Ozolnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Smārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ozolnieku savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Smārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Smārdes krājaizdevu sabiedrība * 05.08.1891.
                05.07.1923. pārdēvēta agrāk „Kroņa Ozolnieku krājaizdevu kase”
                14.06.1938. pārdēvēta agrāk „Ozolnieku krājaizdevu sabiedrība”

Smārdes lauksaimniecības biedrība * 20.06.1921.
                11.01.1938. pārdēvēta agrāk „Ozolnieku lauksaimniecības biedrība „Roga”

Smārdes lopkopības pārraudzības biedrība * 09.07.1925. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Smārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Slampes 491. Mazpulks * 09.02.1935. + 1940.

Smārdes meliorācijas sabiedrība „Mežmale” * 15.02.1929.

Smārdes meliorācijas sabiedrība „Rūķis” * 25.06.1929.

Smārdes Ozolnieku 302. Mazpulks * 31.03.1933. + 1940.

Smārdes pagasta aizsardžu pulciņš * 23.03.1932. + 07.07.1940.

Smārdes pagasta aizsargu nodaļa * 26.05.1919. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēta agrāk „Ozolnieku pagasta aizsargu nodaļa”

Smārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Ozolnieku lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Smārdes lopkopības pārraudzības biedrību”

Smārdes pagasta meliorācijas sabiedrība „Lāpsta” * 27.01.1928.

Smārdes pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 13.12.1926. + 29.11.1937.

Smārdes pagasta meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 24.03.1938.

Smārdes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ūdens” * 11.07.1928.

Smārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.06.1910. + 18.10.1940.
                11.12.1922. pārdēvēta agrāk „Ozolnieku savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Ozolnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Smārdes Slampes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 03.01.1940.

Smārdes Slampes elektrības sabiedrība „Gaisma” * 24.10.1935.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Smardes nodaļa 29.11.1926.

 

 
Izmainas 01.11.2011 Kontakti