Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SMILTENE
*1920
Valkas apriņķis

Smiltene_1905

Bijušo Valsts Smiltenes piensaimniecības un lopkopības vidusskolas audzēkņu biedrība
                Sk. „Valsts Smiltenes lauksaimniecības mācības iestāžu absolventu biedrība”

Smiltenes amatnieku biedrība * 13.04.1937.

Smiltenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Smiltenes pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Smiltenes ebreju apbedīšanas biedrība „Īstas labdarīšanas biedrība
                Sk. „Smiltenes žīdu apbedīšanas biedrība”

Smiltenes Ģimnāzijas 1130. Mazpulks * 10.03.1939. + 1940.

Smiltenes konzuma biedrība
                Sk. „Smiltenes patērētāju biedrība”

Smiltenes krājaizdevu sabiedrība * 31.05.1885.
                23.08.1923. pārdēvēta agrāk „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas
                                aizdošanas un krājuma kase”
                28.04.1936. pievienota „Blomu krājaizdevu sabiedrība”
                28.05.1938. pārdēvēta agrāk „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas
                                krājaizdevu sabiedrība”
                28.09.1938. pievienota „Smiltenes namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes mājturības veicināšanas biedrība * 08.09.1926. + 31.05.1939.

Smiltenes Ģimnāzijas 1130. Mazpulks * 10.03.1939. + 1940.

Smiltenes mednieku biedrība * 23.11.1927. + 14.03.1941.

Smiltenes mednieku un makšķernieku biedrība * 27.11.1929. + 14.03.1941.
                14.07.1938. pārdēvēta agrāk „Smiltenes un apkārtnes mednieku biedrība”

Smiltenes miesta skolu biedrības tirdzniecības skolas trūcīgo skolnieku un skolnieču
                                pabalstīšanas biedrība * 17.02.1914. + 1917.

Smiltenes mūzikas un dziedāšanas biedrība * 25.02.1888. + 16.01.1941. * 11.11.1943.
                11.11.1943. atjaunota darbība

Smiltenes namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 05.03.1930. + 28.09.1938.
                28.09.1938. iekļauta „Smiltenes krājaizdevu sabiedrībā”

Smiltenes namsaimnieku biedrība * 09.02.1921. [1919] + 30.11.1940.

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas aizdošanas un krājuma kase
                Sk. „Smiltenes krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Smiltenes krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1884.
                14.05.1925.pārd. agrāk „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas zemkopības b-ba”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas zemkopības biedrība
                Sk. „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecības biedrība”

Smiltenes patērētāju biedrība * 28.08.1907.
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk „Smiltenes konzuma biedrība”

Smiltenes patērētāju kooperatīvs * 01.10.1930. + 23.10.1934.

Smiltenes piensaimnieku sabiedrība * 1910.
                06.09.1922. pārreģistrēta

Smiltenes pilsētas apdrošināšanas biedrība * 01.04.1925. + 18.10.1940.
                09.11.1938. pārdēvēta agrāk „Smiltenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Smiltenes pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 08.08.1895.
                21.11.1923. pārdēvēta agrāk „Smiltenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Smiltenes pilsētas I 906. Mazpulks * 30.04.1936. + 1940.

Smiltenes pilsētas II 1133. Mazpulks * 29.03.1939. + 1940.

Smiltenes pilsētas strādnieku patērētāju biedrība * 15.12.1920. + 10.09.1926.

Smiltenes pilsētas un apkārtnes amatnieku biedrība * 04.02.1925. + 30.11.1936.

Smiltenes skolotāju arodnieciskā biedrība
                Sk. „Smiltenes skolotāju biedrība”

Smiltenes skolotāju biedrība * 16.06.1920. + 21.09.1939.
                30.04.1924. pārdēvēta agrāk „Smiltenes skolotāju arodnieciskā biedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Smiltenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Smiltenes apdrošināšanas biedrība”

Smiltenes sporta biedrība * 28.10.1925. + 30.11.1940.

Smiltenes sugas lopu audzētāju biedrība * 11.03.1925. + 11.10.1939.

Smiltenes šaha klubs * 15.07.1925. + 02.01.1940.

Smiltenes un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Smiltenes mednieku un makšķernieku biedrība”

Smiltenes zirgaudzētāju biedrība * 25.09.1929. + 31.05.1939.

Smiltenes žīdu apbedīšanas biedrība * 27.01.1931. + 12.12.1940.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk „Smiltenes ebreju apbedīšanas biedrība „Īstas labdarīšanas biedrība”

Valsts Smiltenes lauksaimniecības mācības iestāžu absolventu biedrība
                                * 01.09.1926. + 30.11.1940.
                1931. pārdēvēta agrāk „Bijušo Valsts Smiltenes piensaimniecības
                                un lopkopības vidusskolas audzēkņu biedrība”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Smiltenes nodaļa * 31.01.1930. + 11.10.1934.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Smiltenes nodaļa * 02.01.1930.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Smiltenes nodaļa * 06.05.1921.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Smiltenes nodaļa * 23.11.1920.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Smiltenes nodaļa * 05.10.1926.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Smiltenes nodaļa * 20.12.1932.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Smiltenes nodaļa * 26.09.1928.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
Smiltenes nodaļa * 30.05.1921.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Smiltenes nodaļa * 06.01.1925.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Smiltenes nodaļa * 11.06.1929.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Smiltenes nodaļa * 02.01.1931.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Smiltenes nodaļa * 15.01.1931.

Latvijas sporta biedrība * 27.07.1891.
                26.02.1922. pārdēvēta agrāk "Rīgas otra riteņbraucēju biedrība"
                Smiltenes nodaļa * 26.01.1930.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Smiltenes nodaļa * 26.11.1926.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Smiltenes nodaļa * 22.06.1917.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Smiltenes nodaļa * 28.04.1922.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Smiltenes nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Smiltenes 21. novads * 22.04.1927.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Smiltenes nodaļa * 19.03.1926.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Smiltenes nodaļa * 10.11.1923.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Smiltenes nodaļa * 29.03.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Smiltenes nodaļa * 01.03.1932.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Smiltenes nodaļa * 02.01.1930.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Smiltenes nodaļa * 27.02.1924. + 29.11.1939.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Smiltenes nodaļa * 24.07.1922.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Smiltenes Mālavas nodaļa * 14.01.1921. + 16.10.1935.

Provinces preses pārstāvniecība biedrība * 17.08.1927. + 14.11.1933.
                Smiltenes nodaļa * 30.10.1928.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 05.03.1935.
                Smiltenes nodaļa * 15.04.1922.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Smiltenes nodaļa * 13.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Smiltenes nodaļa * 29.01.1925.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Smiltenes nodaļa * 15.06.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Smiltenes nodaļa * 31.12.1931.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Smiltenes nodaļa * 26.03.1926. + 23.04.1928.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Smiltenes nodaļa * 29.12.1921.

Smiltene_1916

Smiltene_1927

 

 
Izmaiņas 13.10.2019 Kontakti