Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SMILTENES PAGASTS
Valkas apriņķis

Smiltenes_1918

Abula lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Smiltenes Bilskas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Cirgaļu Smiltenes Bilskas meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 20.04.1926.

Mežoles mednieku un makšķernieku biedrība * 1933. + 02.05.1935.

Nārvēļa kūdras ražošanas sabiedrība
                Sk. „Smiltenes Stariņu kūdras ražošanas sabiedrība”

Nārvēļa meliorācijas sabiedrība * 18.05.1924.

Pils Smiltenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                Sk.” Smiltenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pirmā Smiltenes krājaizdevu sabiedrība * 20.03.1913. + 04.10.1940.

Smiltenes Bilskas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.09.1922.[1907]
                08.3.1939. pārdēvēta agrāk „Abula lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība”

Smiltenes Blomes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 27.01.1926.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Smiltenes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Bērzenieši”

Smiltenes Blomu un apkārtnes biškopības biedrība * 28.05.1930. + 19.12.1939.
                19.12.1939. iekļauta „Blomes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Smiltenes ceturtā lopkopības pārraudzības biedrība * 23.12.1924. + 11.11.1939.
                11.11.1939. iekļauta „Smiltenes lauksaimniecības biedrībā”

Smiltenes jaunsaimnieku lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Spēks” *29.01.1930.

Smiltenes lauksaimniecības biedrība * 1881.
                11.11.1939. pievienota „Smiltenes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.11.1939. pievienota „Smiltenes ceturtā lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.11.1939. pievienota „Smiltenes otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.11.1939. pievienota „Blomes II lopkopības pārraudzības biedrība”

Smiltenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Bērzenieši”
                Sk. „Smiltenes Blomes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Smiltenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Spēks”
                                * 29.01.1930. + 09.08.1939.

Smiltenes meliorācijas sabiedrība „Osiņas” * 24.07.1928.

Smiltenes Mežoles jaunatnes biedrība * 09.07.1924.[1917] + 30.11.1940.

Smiltenes Mežoles 902. Mazpulks * 02.04.1936. + 1940.

Smiltenes pagasta aizsargu nodaļa * 01.08.1919. + 1940.

Smiltenes pagasta dārzkopības biedrība „Ziedonis” * 20.03.1934. + 30.11.1940.

Smiltenes pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Paurītis” *
                                + 21.02.1937.

Smiltenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ķenģis” * 14.09.1928.

Smiltenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 10.01.1933.

Smiltenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Mīzenes” * 08.05.1931.

Smiltenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Paegļu kalns” * 08.08.1931. + 08.07.1942

Smiltenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Šepka” * 21.10.1929. + 08.07.1942.

Smiltenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Vārnupīte” * + 08.07.1942.

Smiltenes pagasta patērētāju biedrība * 24.11.1920. + 04.07.1930.

Smiltenes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Smiltenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Smiltenes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 09.04.1924. + 11.11.1939.
                11.11.1939. iekļauta „Smiltenes lauksaimniecības biedrībā”

Smiltenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.04.1882. + 18.10.1940.
                19.10.1921. pārdēvēta agrāk „Pils Smiltenes savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                30.11.1939. pārdēvēta agrāk ”Smiltenes pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Smiltenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                Sk.” Smiltenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Smiltenes skolu biedrība * 05.05.1909. + 02.06.1939.

Smiltenes Stariņu kūdras ražošanas sabiedrība * 15.05.1929.
                30.12.1939. pārdēvēta agrāk „Nārvēļa kūdras ražošanas sabiedrība”

Smiltenes un apkārtnes jaunatnes sporta un kultūras biedrība *02.05.1928. +30.11.1940.

Smiltenes Vešoles jaunatnes biedrība * 08.11.1921.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bērzaines nodaļa * 07.07.1928.
                Nīgales nodaļa * 14.09.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Smiltenes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Smiltenes nodaļa * 11.09.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Smiltenes nodaļa * 31.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Smiltenes nodaļa * 21.04.1921. + 16.10.1935.

Smiltenes_1930

Smiltenes_1931

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti