Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SNĒPELES PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Snepeles_1925

Brīvības pieminekļa Snēpeles pagasta komiteja * 20.02.1930.

Jaunsaimnieku sīkgruntnieku laukkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1930. +31.12.1940.

Kuldīgas II laukkopības pārraudzības biedrība * 02.03.1933. + 31.12.1940.

Snēpeles bibliotēkas biedrība * 20.09.1919. + 30.11.1940.

Snēpeles krājaizdevu sabiedrība * 17.04.1925. + 07.07.1938.
                07.07.1938. iekļauta „Kuldīgas latviešu krājaizdevu sabiedrībā”

Snēpeles latviešu jaunatnes biedrība * 04.07.1933. + 30.12.1940.

Snēpeles lauksaimniecības biedrība * 24.08.1937.

Snēpeles lauksaimniecības biedrība „Plēsums” * 05.12.1921. + 13.07.1937.

Snēpeles 142. Mazpulks * 09.05.1933. + 1940.

Snēpeles meliorācijas sabiedrība * 24.11.1926.

Snēpeles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.11.1922.
24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Snēpeles Turlavas lopkopības pārraudzības biedrība"

Snēpeles piensaimnieku sabiedrība * 07.11.1922.

Snēpeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.03.1929. + 18.10.1940.
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Snēpeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Snēpeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Snēpeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Snēpeles savstarpīgā palīdzības biedrība * 26.04.1921. + 18.10.1928.

Snēpeles Turlavas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Snēpeles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Snēpeles un apkārtnes biškopības biedrība * 29.01.1921. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Snēpeles nodaļa * 09.06.1931.

Kuldīgas latviešu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. + 26.07.1935.
26.07.1935. iekļauta „Kuldīgas 14. aizsargu pulka sporta klubā”
                Snēpeles nodaļa * 13.12.1927.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vārdupes nodaļa * 05.09.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Snēpeles nodaļa * 29.05.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Snēpeles nodaļa * 27.11.1920. + 19.01.1926.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti