Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SNIĶERES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Bēnes Sniķeres meliorācijas sabiedrība „ Skujiene” * 17.02.1928.

Brīvības pieminekļa Sesavas pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Bukaišu mednieku biedrība * 23.09.1926. + 25.02.1941.
                03.04.1939. pārdēvēta agrāk „Sniķeres Bukaišu un apkārtnes mednieku b-ba „Lapsa”

Sniķeres bibliotēkas biedrība * 20.03.1909. + 21.12.1937.
                21.12.1937. iekļauta „Sniķeres lauksaimniecības biedrībā”

Sniķeres biškopības biedrība * 26.06.1930. + 31.12.1940.

Sniķeres Bukaišu un apkārtnes mednieku biedrība „Lapsa”
                Sk. „Bukaišu mednieku biedrība”

Sniķeres cukurbiešu audzētāju biedrība * 27.02.1933. + 23.04.1938.

Sniķeres krājaizdevu sabiedrība * 21.01.1924.

Sniķeres lauksaimniecības biedrība * 14.01.1937.
                21.12.1937. pievienota „Sniķeres bibliotēkas biedrība”

Sniķeres 326. Mazpulks * 05.03.1932. + 1940.

Sniķeres meliorācijas sabiedrība „Peļķe” * 28.06.1930. + 18.03.1942.

Sniķeres muižas jaunsaimniecību meliorācijas sabiedrība „Straume” * 06.07.1928.

Sniķeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 29.01.1923.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Sniķeres un apkārtnes lopkopības
                                pārraudzības biedrība”

Sniķeres patērētāju biedrība * 17.08.1920.
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Sniķeres un apkārtnes patērētāju biedrība”

Sniķeres piensaimnieku sabiedrība * 1913.
                24.02.1922. pārdēvēta agrāk „Sniķeres piensaimnieku sabiedrība”
                18.10.1933. pievienota „Ukru Viskaļu piensaimnieku sabiedrība „Pašpalīdzība”
                04.06.1936. pārdēvēta agrāk „Sniķeres piensaimnieku sabiedrība „Cīņa”

 Sniķeres piensaimnieku sabiedrība” „Cīņa”
                Sk. „Sniķeres piensaimnieku sabiedrība”

Sniķeres sarkanraibo lopu audzēšanas biedrība „Zvaigzne” * 10.11.1924. + 31.12.1940.

Sniķeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.06.1886. + 18.10.1940.
                17.11.1921. pārdēvēta agrāk „Sniķeres savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                14.02.1939. pārdēvēta agrāk „Sniķeres savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Sniķeres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sniķeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sniķeres savstarpīga palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Sniķeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sniķeres Tautas nama savienība * 12.01.1931. + 03.05.1935.

Sniķeres un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sniķeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sniķeres un apkārtnes patērētāju biedrība
                Sk. „Sniķeres patērētāju biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Sniķeres nodaļa * 03.09.1925.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Sniķeres nodaļa * 26.07.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sniķeres nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti