Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SPĀRES PAGASTS
Talsu apriņķis

Spares_1925

Brīvības pieminekļa Spāres pagasta komiteja * 04.06.1930.

Spāres bibliotēkas biedrība * 16.02.1910. + 1915.

Spāres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 21.06.1928.

Spāres Patversmes 909. Mazpulks * 22.04.1936. + 1940

Spāres Patversmes 909. Mazpulks * 22.04.1936. + 1940

Spāres lauksaimniecības biedrība * 08.05.1937.
                30.08.1938. pievienota „Spārnes bibliotēkas biedrība”

Spāres mājturības veicināšanas biedrība „Spars” * 10.06.1929. + 18.01.1936.

Spāres 270. Mazpulks * 28.04.1934. + 1940.

Spāres mednieku biedrība
                Sk. „Spāres mednieku un makšķernieku biedrība”

Spāres mednieku un makšķernieku biedrība * 27.03.1933. + 18.03.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Spāres mednieku biedrība”

Spāres meliorācijas sabiedrība „Straume” * 28.12.1928.

Spāres pagasta aizsardžu pulciņš * 09.05.1927. + 07.07.1940.

Spāres pagasta aizsargu nodaļa * 01.10.1919. + 07.07.1940.

Spāres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.01.1922. + 18.10.1940.
                10.01.1939. pārdēvēta agrāk „Spārnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Spāres Usmas meliorācijas sabiedrība „Kāne” * 10.02.1928.

Spārnes bibliotēkas biedrība * 10.11.1924. [1906] + 30.08.1938.
                30.08.1939. iekļauta „Spāres lauksaimniecības biedrībā”

Spārnes krājaizdevu sabiedrība „Skudra” * 16.02.1925. + 02.11.1940.

Spārnes lauksaimnieku ķieģeļu izgatavošanas biedrība * 27.05.1922. + 07.12.1935.

Spārnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.07.1922. + 02.01.1939.

Spārnes patērētāju biedrība „Darbs” * 02.11.1920. + 31.05.1928.

Spārnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Spāres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Spārnes lopkopības pārraudzības biedrība * 21.03.1925. + 30.11.1940.

Spārnes piensaimnieku sabiedrība „Gulbis” * 28.05.1923. + 17.06.1931.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Spāres nodaļa * 21.12.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Spāres nodaļa * 26.04.1933.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Spāres nodaļa * 10.02.1926.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Spāres nodaļa * 04.03.1926.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti