Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STALBES PAGASTS
Cēsu apriņķis

Stalbes_1913

Brīvības pieminekļa Stalbes pagasta komiteja * 17.03.1930.

Stalbes kūdras ražošanas sabiedrība * 30.01.1929.
                07.02.1940. pārdēvēta agrāk „Stalbes pagasta kūdras ražošanas kooperatīvs”

Stalbes lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.

Stalbes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 03.03.1926. + 13.07.1937.

Stalbes lopkopības pārraudzības biedrība * 23.03.1937. + 31.12.1940.

Stalbes 79. Mazpulks * 25.04.1932. + 1940.

Stalbes pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Stalbes pagasta kūdras ražošanas kooperatīvs
                Sk. „Stalbes kūdras ražošanas sabiedrība”

Stalbes pagasta Lāčupurva meliorācijas sabiedrība * 15.08.1927.

Stalbes patērētāju biedrība * 03.03.1920. + 13.01.1931.

Stalbes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.01.1914. + 18.10.1940.
                27.10.1923. pārdēvēta agrāk „Stalbes savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu
                                palīdzības biedrība”
                18.01.1939. pārdēvēta agrāk „Stalbes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Stalbes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Stalbes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stalbes savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk.” Stalbes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stalbes savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība * 17.07.1893. + 12.06.1896.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Stalbes nodaļa * 21.08.1922.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti