Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STĀMERIENAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Stamerienas_1925

Briežu Caunes purva meliorācijas sabiedrība * 05.06.1931. + 18.03.1942.

Brīvības pieminekļa Stāmerienas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Kapeniešu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 28.06.1923. + 09.08.1939.

Kalncempju mašīnu koplietošanas sabiedrība * 18.02.1925.
                27.08.1935. pārdēvēta agrāk „Stāmerienas Kalnciema un Litenes pagastu
                                apvienotā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pašgājējs”
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Mašīnu koplietošanas biedrība „Pašgājējs”

Litenes Kalnmuižas Stāmerienes meliorācijas sabiedrība „Guldupe” * 15.07.1925. +14.04.1931.

Litenes Rūdinas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Rūdina”
                Sk. „Stāmerienes piensaimniekus sabiedrība „Rūdina”

Mašīnu koplietošanas biedrība „Pašgājējs”
                Sk. „Kalncempju mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Mazo Vilku purva meliorācijas sabiedrība * 30.08.1927.

Stāmerienas Āpšalu meliorācijas sabiedrība * 01.02.1929.

Stāmerienas bibliotēkas biedrība * 30.05.1909. + 30.03.1940.

Stāmerienas biškopības biedrība
                Sk. „Stāmerienas un apkārtnes biškopības biedrība”

Stāmerienas Kalnciema un Litenes pagastu apvienotā lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Pašgājējs”
                Sk. „Kalncempju mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Stāmerienas Kalnamuižas zvejniecības biedrība „Plaudis” * 26.09.1923. + 16.12.1938.

Stāmerienas Kapeniešu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 13.12.1939.

Stāmerienas krājaizdevu sabiedrība * 07.05.1924.

Stāmerienas laukkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1929. + 16.12.1938.

Stāmerienas lauksaimniecības biedrība * 07.01.1908. + 21.10.1935.

Stāmerienas lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937.
                05.08.1938. pievienota „Stāmerienas un apkārtnes biškopības biedrība”
                05.08.1938. pievienota „Stāmerienas mājturības veicināšanas biedrība”

Stāmerienas Lejas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 05.12.1923. + 09.08.1939.

Stāmerienas Lejas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 07.02.1940.

Stāmerienas Litenes „Baložu piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923. + 26.06.1929.

Stāmerienas Litenes meliorācijas sabiedrība "Spēks"* 03.07.1931. + 18.03.1942.

Stāmerienas Litenes un Beļavas pagastu meliorācijas sabiedrība „Lejas purvs” *04.03.1927.

Stāmerienas lopkopības pārraudzības biedrība * 29.11.1922. [1913] + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Stāmerienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Stāmerienas lopkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 10.12.1924. + 18.02.1936.
                18.02.1936. iekļauta „Stāmerienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Stāmerienas mājturības veicināšanas biedrība * 09.05.1930. + 05.08.1938.
                05.08.1938. iekļauta „Stāmerienas lauksaimniecības biedrībā”

Stāmerienas 20. Mazpulks * 22.02.1931. + 1940.

Stāmerienas pagasta aizsargu nodaļa * 22.08.1919. + 1940.

Stāmerienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Stāmerienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Stāmerienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”
                               
Stāmerienas patērētāju biedrība „Ekonomija” * 17.04.1914. + 26.03.1935.

Stāmerienas piensaimnieku sabiedrība * 1914.
                29.03.1922. pārreģistrēta
                28.01.1936. pievienota „Cēmeru piensaimnieku sabiedrība”
                19.11.1935. pievienota „Pirmā Litenes piensaimnieku sabiedrība”
                19.11.1935. pievienota „Drāķenes piensaimnieku sabiedrība”
                28.09.1938. pievienota „Liepstradu piensaimnieku sabiedrība”

Stāmerienes piensaimniekus sabiedrība „Rūdina” * 10.01.1923. + 20.12.1939.
                22.09.1926. pārdēvēta agrāk „Litenes Rūdinas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Rūdina”

Stāmerienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.09.1881. + 18.10.1940.
                14.11.1923. pārdēvēta agrāk „Stāmerienas savstarpīgā apdrošināšanas
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.09.1939. pārdēvēta agrāk „Stāmerienas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Stāmerienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Stāmerienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stāmerienas savstarpīgā apdrošināšanas biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Stāmerienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stāmerienas Silajāņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Stāmerienas Silajāņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Stāmerienas Silajāņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 09.08.1923.
                12.07.1939. pārdēvēta agrāk „Stāmerienas Silajāņu lauksaimniecības
                                mašīnu koplietošanas biedrība”

Stāmerienas sugas lopu audzētāju biedrība * 03.12.1924. + 10.04.1940.

Stāmerienas un apkārtnes biškopības biedrība * 09.06.1920. [1917] + 05.08.1938.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk „Stāmerienas biškopības biedrība”
                05.08.1938. iekļauta „Stāmerienas lauksaimniecības biedrībā”

Stāmerienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 24.09.1924.
                18.02.1936. pievienota „Stāmerienas lopkopības pārraudzības biedrība „Centība”
                18.02.1936. pārdēvēta agrāk „Stāmerienas un apkārtnes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Stāmerienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Stāmerienas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 23.08.1922. + 22.01.1935.

Stāmerienas un apkārtnes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Stāmerienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Alūksnes amatnieku biedrība * 22.07.1925. + 31.03.1936.
                04.10.1932. pārdēvēta agrāk „Alūksnes un apkārtnes apvienoto
                                amatnieku biedrība”
                Stāmerienes nodaļa * 14.07.1926.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Stāmerienas nodaļa * 04.07.1928.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Stāmerienas nodaļa * 16.09.1926.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Kalnciema Stāmerienas nodaļa * 01.10.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Stāmerienes nodaļa * 04.12.1929.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Stāmerienes Kalnmuižas nodaļa * 27.04.1923.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Stāmerienas nodaļa * 10.10.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Stāmerienas 42. novads * 25.11.1930.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Stāmerienas nodaļa * 24.02.1932.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Stāmerienas nodaļa * 18.11.1929.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Stāmerienes nodaļa * 16.03.1929.

Stamerienas_1937

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti