Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STELPES PAGASTS
Bauskas apriņķis

Bruknas un Stelpes meliorācijas sabiedrība „Sveķu strauts” * 03.02.1930.

Lauksaimnieku arodbiedrība „Vara” * 12.12.1927.

Bīzeres lopkopības pārraudzības biedrība * 03.05.1926. = 23.11.1940.

Sikšņu purva un apkārtnes meliorācijas sabiedrība * 06.09.1926.

Stelpes aizsardžu pulciņš * 20.05.1927. + 1940.

Stelpes aizsargu nodaļa * 1919. + 1940.

Stelpes cukurbiešu audzētāju biedrība * 03.04.1933. + 03.02.1939.

Stelpes dziedāšanas biedrība * 27.02.1885. + 1915.

Stelpes krājaizdevu sabiedrība * 1924.

Stelpes kultūras biedrība * 1880. + 23.11.1940.
                09.03.1920.pārreģistrēta

Stelpes lauksaimniecības biedrība * 07.10.1937.
                05.05.1938. pievienota „Stelpes un apkārtnes mājturības veicināšanas
                                biedrība „Brūklene”

Stelpes lauksaimniecības biedrība „Vārpa” * 16.09.1926. + 24.07.1930.

Stelpes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Stelpes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Stelpes 282. Mazpulks * 17.01.1933. + 1940.

Stelpes meliorācijas sabiedrība * 06.09.1926.

Stelpes meliorācijas sabiedrība „Misa” * 09.05.1927.

Stelpes mūzikas un dziedāšanas biedrība * 23.05.1901. + 1915.

Stelpes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 05.06.1924.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Stelpes lopkopības pārraudzības biedrība”

Stelpes patērētāju biedrība * 24.10.1927. + 25.04.1935.

Stelpes patērētāju biedrība * 14.06.1938.

Stelpes piensaimnieku sabiedrība * 11.02.1924.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Stelpes un apkārtnes piensaimnieku
                                sabiedrība „Nora”
               

Stelpes rūpniecības biedrība * 08.09.1938.

Stelpes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.07.1899. [1889] + 18.10.1940.
                17.08.1920. pārdēvēta agrāk „Stelpes savstarpīgā palīdzības biedrība”
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Stelpes savstarpīgā apdrošināšanas biedrība”

Stelpes savstarpīgā apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Stelpes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stelpes savstarpīgā palīdzības biedrība
                Sk.” Stelpes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stelpes un apkārtnes mājturības veicināšanas biedrība „Brūklene” * 23.04.1928. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Stelpes lauksaimniecības biedrībā”

Stelpes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Nora”
                Sk. „Stelpes piensaimnieku sabiedrība”

Stelpes un Misas meliorācijas sabiedrība „Briede” * 27.02.1929.

Vecmuižas Stelpes un Misas pagastu meliorācijas sabiedrība * 27.05.1926.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Stelpes nodaļa * 29.04.1924.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Stelpes nodaļa * 30.05.1927.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Stelpes nodaļa * 10.10.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Stelpes nodaļa * 21.08.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 18.04.2012 Kontakti