Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STENDES PAGASTS
Talsu apriņķis

Stendes_1934

Ārlavas Stendes meliorācijas sabiedrība „Ūķeni” * 31.05.1928.

Brīvības pieminekļa Stendes pagasta komiteja * 16.05.1930.

Ģibuļu 373. Mazpulks * 13.05.1934. + 1940.

Kališas kultūras veicināšanas biedrība * 15.1.1934.
                09.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kališas kultūras veicināšanas biedrība „Gaisma”

Kališas kultūras veicināšanas biedrība „Gaisma”
                Sk. „Kališas kultūras veicināšanas biedrība”

Kurzemes sēklaudzētāju sabiedrība * 08.07.1926. + 29.08.1935.

Lejas Kurzemes apgabala lauksaimniecības organizāciju apvienība * 30.12.1925. +28.06.1934.

Stendes Aizupju 1111. Mazpulks * 23.05.1938. + 1940.

Stendes apvienota piensaimnieku sabiedrība * 14.05.1923. + 17.05.1938.
                28.07.1927. pārdēvēta agrāk „Stendes II piensaimnieku sabiedrība”
                17.05.1938. iekļauta „Talsu apvienota piensaimnieku sabiedrībā”

Stendes dzelzceļnieku brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.02.1936.

Stendes izglītības biedrība * 21.07.1927. + 22.12.1939.
                22.12.1939. iekļauta „Stendes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Stendes jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Uzvara”
                                * 26.02.1923. + 25.08.1932.

Stendes kopmoderniecība un lopu pārraudzības biedrība * 1912. + 1916.

Stendes krājaizdevu sabiedrība * 1908.

Stendes kultūras veicināšanas biedrība * 29.04.1929. + 30.11.1940.

Stendes lauksaimnieku ķieģeļu izgatavošanas biedrība „Ķieģeļnieks”
                Sk. „Stendes rūpniecības biedrība”

Stendes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Stendes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Stendes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Mežozols”
                                * 20.11.1913. + 22.03.1939.

Stendes lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Mežozols” * 20.11.1913. +22.03.1939.

Stendes lauksaimniecības mašīnu sabiedrība „Darbs”
                Sk. „Stendes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”

Stendes lopkopības pārraudzības biedrība * 02.10.1924. + 22.12.1939.
                22.12.1939. iekļauta „Stendes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Stendes II lopkopības pārraudzības biedrība * 28.06.1928. + 30.11.1940.

Stendes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.03.1922.
                11.10.1938. pārdēvēta agrāk „Stendes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Stendes I 456. Mazpulks * 27.10.1934. + 1940.

Stendes II 585. Mazpulks * 24.01.1935. + 1940.

Stendes meliorācijas sabiedrība * 15.02.1927.

Stendes meliorācijas sabiedrība „Ģibuļi” * 24.11.1930.

Stendes pagasta aizsardžu pulciņš * 30.07.1929. + 07.07.1940.

Stendes pagasta aizsargu nodaļa * 01.09.1919. + 07.07.1940.

Stendes pagasta lauksaimniecības biedrība * 01.07.1937.
                22.12.1939. pievienota „Stendes izglītības biedrība”
                22.12.1939. pievienota „Stendes lopkopības pārraudzības biedrība”

Stendes pagasta meliorācijas sabiedrība „Plunčezers” * 13.03.1930.

Stendes Pastendes mednieku biedrība * 20.06.1939. + 18.03.1941.

Stendes patērētāju biedrība * 17.02.1920.
                12.04.1938. pārdēvēta agrāk „Stendes patērētāju biedrība „Laucinieks”

Stendes patērētāju biedrība „Laucinieks”
                Sk.” Stendes patērētāju biedrība”

Stendes piensaimnieku sabiedrība * 17.04.1912. + 16.05.1939.

Stendes II piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Stendes apvienota piensaimnieku sabiedrība”

Stendes rūpniecības biedrība * 16.03.1922.
                25.04.1939. pārdēvēta agrāk „Stendes lauksaimnieku ķieģeļu izgatavošanas
                                biedrība „Ķieģeļnieks”

Stendes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.12.1921. + 18.10.1940.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Stendes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Stendes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Stendes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stendes spirta kopdedzinātava * 27.09.1938.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Stendes nodaļa * + 11.03.1933.

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
                Stendes nodaļa * 18.08.1925.

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Stendes nodaļa * 01.02.1928.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Stendes nodaļa * 25.05.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Stendes nodaļa * 05.08.1921.

Latvijas atbrīvotāju palīdzības biedrība * 04.07.1928. + 16.01.1934.
                Stendes nodaļa * 24.10.1928.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Stendes nodaļa * 25.07.1922.

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība * 30.03.1927. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrībā”
                Stendes nodaļa * 04.04.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Stendes nodaļa * 30.08.1922.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Stendes nodaļa * 16.12.1929.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Stendes nodaļa * 13.01.1927.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Stendes nodaļa * 24.02.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Stendes nodaļa * 23.02.1921. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Stendes nodaļa * 17.03.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Stendes nodaļa * 15.06.1925.

Stendes_1935

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti