Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STIENES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Izglītības biedrība „Imanta” * 09.06.1920. [1917] + 16.11.1940.

Lādes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926.
                02.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lādes Stienes lopkopības pārraudzības biedrība”

Lādes Stienes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lādes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lādes Stienes meliorācijas sabiedrība  * 14.03.1928.

Lādes Stienes piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923.

Meliorācijas sabiedrība „Bezdibens” * 26.10.1928.

Stienes biškopības biedrība * 12.01.1921. + 12.12.1940.

Stienes Duntes bēru kase * 04.12.1907. + 1916.

Stienes kooperatīvs „Arājs” * 14.01.1925. + 26.11.1935.

Stienes lauksaimniecības biedrība * 11.09.1934. + 24.05.1938.

Stienes Liepupes meliorācijas sabiedrība „Seķu Purvs” * 15.08.1927.

Stienes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Stienes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Stienes 1079. Mazpulks * 21.03.1937. + 1940.

Stienes pagasta aizsargu nodaļa * 28.08.1919. + 1940.

Stienes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Stienes pagasta lauksaimniecības biedrība * 11.01.1938.

Stienes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 20.07.1937.
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Stienes lopkopības pārraudzības biedrība”

Stienes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.07.1938. + 18.10.1940.

Stienes Skultes meliorācijas sabiedrība * 31.03.1926.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Stienes nodaļa * 11.05.1928.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Stienes nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Stienes nodaļa * 08.06.1927.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Stienes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Ezerciema 7. novads * 29.01.1924. + 29.01.1924.
                27.08.1924. iekļauta „Limbažu 7. novadā”

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Stienes nodaļa * 30.10.1929.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti