Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STIRNIENAS PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Stirnienas_1912

Aizpuriešu meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929.

Stirnienas lauksaimniecības biedrība „Druva” * 23.11.1921. + 12.12.1940.

Stirnienas 865. Mazpulks * 29.02.1936. + 1940.

Stirnienas pagasta lauksaimniecības biedrība * 30.04.1938.

Stirnienes lauksaimniecības kooperatīvs „Druva” * 18.05.1928. + 17.11.1934.

Stirnienes meliorācijas sabiedrība * 23.01.1929.

Stirnienes meliorācijas sabiedrība „Darbs” * 23.01.1929. + 01.02.1940.

Stirnienes meliorācijas sabiedrība „Pamats” * 19.12.1928.

Stirnienes pagasta krājaizdevu sabiedrība * 08.05.1925. + 29.04.1929.

Stirnienes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ausma I * 31.05.1929.

Stirnienes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1938. + 18.10.1940.

Stirnienes ugunsdzēsēju biedrība * 31.05.1934. + 08.09.1939.

Biedrību nodaļas:

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Stirnienes nodaļa * 09.08.1929.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Stirnienes nodaļa * 11.08.1928.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Stirnienes nodaļa * 18.06.1925.

 

 
Izmainas 13.05.2010 Kontakti