Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STOPIŅU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Stopinu_1912

Brīvības pieminekļa Stopiņu pagasta komitēja * 13.12.1929.

Dreiļiņu krājaizdevu sabiedrība * 03.11.1926.
                12.07.1932. pārdēvēta agrāk „Ulbrokas Stopiņu Dreiļiņu vec un jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk „Ziedoņa krājaizdevu sabiedrība”

Juglas meliorācijas sabiedrība * 15.09.1926.

Meliorācijas sabiedrība „Ulbrokas kanāls” * 26.10.1928.

Salaspils Stopiņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 26.01.1913.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk „Salaspils Stopiņu pagastu lauku brīvprātīgo ugunsdzēsēju družina”

Salaspils Stopiņu pagastu lauku brīvprātīgo ugunsdzēsēju družina
Sk. „Salaspils Stopiņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Stopiņu Stopiņi krājaizdevu sabiedrība * 12.12.1923.

Salaspils Stopiņu piensaimnieku sabiedrība  * 21.03.1923. + 26.06.1929.

Stopiņu izglītības biedrība * 18.05.1911. + 1916.

Stopiņu lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.

Stopiņu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Stopiņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Stopiņu 869. Mazpulks * 02.02.1936. + 1940.

Stopiņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Stopiņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Stopiņu pagsta meliorācijas sabiedrība „Cerība” * 06.04.1934.

Stopiņu piensaimnieku sabiedrība * 17.10.1928. + 17.12.1932.

Stopiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.04.1923.
                24.04.1934. pārdēvēta agrāk „Ulbrokas Stopiņu pagasta un apkārtnes
                                savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Ulbrokas Stopiņu savstarpējā apdrošināšanas
                                biedrība”

Ulbrokas labierīcības veicināšanas biedrība * 15.05.1929. + 21.04.1937.

Ulbrokas sporta biedrība „Ulbrokas sports” * 10.01.1933. + 31.12.1940.

Ulbrokas Stopiņu Dreiliņu vec un jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Dreiliņu krājaizdevu sabiedrība”

Ulbrokas Stopiņu pagasta patērētāju biedrība * 01.09.1920. + 10.11.1922.

Ulbrokas Stopiņu pagasta un apkārtnes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Stopiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ulbrokas Stopiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Stopiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība” 

Ziedoņa krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Dreiliņu krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodalas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Ulbrokas Stopiņu nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ulbrokas Stopiņu nodaļa * 14.04.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Stopiņu nodaļa * 04.02.1929. + 25.08.1937.

Stopinu_1917

Stopinu_1937

Stopinu_1939

 

 
Izmainas 30.09.2015 Kontakti