Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STRAZDES PAGASTS
Talsu apriņķis

Strazdes_1933

Brīvības pieminekļa Strazdes pagasta komiteja * 09.04.1930.

Kaķīšu trūcīgo bērnu apgādāšanas biedrība *  + 11.12.1940.
                14.08.1924. pārreģistrēta
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Neapgādātu bērnu apgādāšanas biedrība Kaķīšu zemes gabalā”

Neapgādātu bērnu apgādāšanas biedrība Kaķīšu zemes gabalā
                Sk. „Kaķīšu trūcīgo bērnu apgādāšanas biedrība”

Strazdes kooperatīvs
                Sk. „Strazdes patērētāju biedrība”

Strazdes lauksaimniecības biedrība * 01.07.1937.

Strazdes lauksaimniecības biedrība „Darbs” * 09.01.1933. + 21.03.1936.

Strazdes lopkopības pārraudzības biedrība * 09.07.1925. + 14.09.1938.
                14.08.1938. iekļauta „Strazdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Strazdes 264. Mazpulks * 02.05.1934. + 1940.

Strazdes meliorācijas sabiedrība „Vaga” * 02.04.1930.

Strazdes meliorācijas sabiedrība „Varonis” * 23.08.1929. + 18.03.1942.

Strazdes pagasta aizsardžu pulciņš * 25.03.1931. + 07.07.1940.

Strazdes pagasta aizsargu nodaļa * 24.09.1919. + 07.07.1940.

Strazdes pagasta patērētāju biedrība „Strādnieks” * 09.02.1921.

Strazdes patērētāju biedrība * 1919.
                08.03.1938. pārdēvēta agrak „Strazdes kooperativs”

Strazdes piensaimnieku sabiedrība „Vienība” * 27.02.1933. + 04.06.1936.
                04.06.1936. iekļauta „Piensaimnieku sabiedrība „Spēks”

Strazdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.11.1938. + 18.10.1940.

Strazdes spirta kopdedzinātava * 08.09.1938.

Strazdes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Avots” * 02.10.1924. + 27.11.1932.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Strazdes nodaļa * 06.11.1922.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
Strazdes nodaļa * 07.11.1924.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Strazdes nodaļa * 16.03.1929. + 07.09.1935.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti