Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STRENČI
1928
Valmieras apriņķis

Strenci_1904

Mednieku biedrība „Melnais Stārķis” * 09.07.1930. + 19.01.1940.

Strenču amatnieku tirgotāju un ierēdņu biedrība * 24.11.1931. + 30.03.1936.

Strenču brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 11.12.1908.

Strenču krājaizdevu sabiedrība * 13.04.1910.

Strenču mednieku biedrība * 29.07.1938. + 14.03.1941.

Strenču meliorācijas sabiedrība * 19.04.1929.

Strenču miesta namsaimnieku biedrība * 16.09.1925. [1910] + 10.06.1937.

Strenču namsaimnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Strenču pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Strenču patērētāju biedrība * 15.12.1920. + 03.08.1938.
                27.08.1935. pārdēvēta agrāk „Strenču strādnieku patērētāju biedrība”
                03.08.1938. iekļauta „Valmieras patērētāju biedrībā”

Strenču patērētāju biedrība * 04.09.1940.

Strenču pilsētas 845. Mazpulks * 14.10.1935. + 1940.

Strenču pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.01.1928. + 18.10.1940.
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Strenču namsaimnieku savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Strenču saviesīgā biedrība * 04.12.1907. + 30.11.1940.

Strenču strādnieku patērētāju biedrība
                Sk. „Strenču patērētāju biedrība”

Strenču Tautas nama savienība
                Sk. „Strenču Vienības nama savienība”

Strenču Vienības nama savienība * 12.12.1928. + 30.11.1940.
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk „Strenču Tautas nama savienība”

Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Brasla” * 30.01.1929. + 23.12.1939.

Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Dzērve” * 12.10.1927. + 31.01.1936.

Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Grieze” * 19.03.1930. + 14.07.1931.

Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Krāči” * 11.12.1929. + 30.12.1939.

Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Luksti” * 08.10.1930. + 19.01.1940.

Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Muldas” * 30.11.1929. + 28.03.1933.

Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Rustups” * 03.10.1928. + 30.12.1939.

Zemes kultivēšanas kooperatīvā sabiedrība „Dzērve” * 09.04.1930.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Strenču nodaļa * 02.07.1928.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Strenču nodaļa * 15.09.1926.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Strenču nodaļa * 31.03.1927.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Strenču nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības biedrība “Balta lenta”
                Strenču nodaļa * 27.04.1931.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Strenču nodaļa * 03.05.1923.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Strenču nodaļa * 03.09.1927.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Strenču nodaļa * 06.10.1924. + 22.02.1938.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Strenču nodaļa * 04.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Strenču miesta nodaļa * 28.12.1922.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Strenču nodaļa * 15.06.1925.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Strenču nodaļa * 26.03.1926.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Strenču nodaļa * 29.12.1921.

Strenci_1912

Strenci_1923

Strenci_1926

 

 
Izmaiņas 08.05.2012 Kontakti