Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

STRUTELES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Pētertāles bēru kase „Draudzība” * 25.06.1892. + 1915.

Pētertāles biedrība dēļ savstarpējās palīdzības sniegšanas ugunsgrēka gadījumos
                                * 19.05.1905. + 1915.

Pētertāles 362. Mazpulks * 25.04.1934. + 1940.

Pētertāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 24.10.1898. + 20.12.1938.
                Pārdēvēta agrāk „Pētertāles savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”
                20.12.1938. iekļauta „Irlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Struteles bibliotēkas biedrība „Ausma” * 13.04.1915. + 12.12.1940.
                02.02.1921. pārdēvēta agrāk „Struteles bibliotēkas biedrība”

Struteles lauksaimniecības biedrība * 18.02.1937.
                04.04.1939. pievienota „Grenču Rāvu lauksaimniecības biedrība „Druva”
                17.11.1939. pievienota „Struteles lopkopības pārraudzības biedrība „Centība”
                17.11.1939. pievienota „Viesātu lopkopības pārraudzības biedrība”

Struteles lopkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 07.01.1929. + 17.11.1939.
                17.11.1939. iekļauta „Struteles lauksaimniecības biedrībā”

Struteles 303. Mazpulks * 1933. + 1940.

Struteles meliorācijas sabiedrība „Vārnu purvs” * 01.02.1929.

Struteles pagasta aizsardžu pulciņš * 16.06.1930. + 07.07.1940.

Struteles pagasta aizsargu nodaļa * 07.04.1919. + 07.07.1940.

Struteles pagasta meliorācijas sabiedrība „Abava” * 09.05.1927.

Struteles pagasta meliorācijas sabiedrība „Darbs” * 13.05.1929.

Struteles patērētāju biedrība * 10.12.1940.

Struteles piensaimnieku sabiedrība * 28.09.1922.
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Viesātu piensaimnieku sabiedrība”

Struteles piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Struteles piensaimnieku sabiedrība „Vienība”

Struteles piensaimnieku sabiedrība „Vienība” * 28.09.1922. + 10.09.1935.
                07.05.1931. pārdēvēta agrāk „Struteles piensaimnieku sabiedrība”
                10.09.1935. iekļauta „Jaunpils piensaimnieku sabiedrībā”

Struteles savstarpējā apdrošināšanas biedrība 8 22.09.1938. + 18.10.1940.

Struteles Viesātu 885. Mazpulks * 12.12.1935. + 1940.

Viesātu lopkopības pārraudzības biedrība * 22.12.1921. + 17.11.1939.
                17.11.1939. iekļauta „Struteles lauksaimniecības biedrībā”    

Viesātu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Struteles piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Struteles nodaļa * 29.06.1923. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 18.10.2010 Kontakti