Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SUBATE
1917
Ilūkstes apriņķis

Subate_1933

Brīvības pieminekļa Subates pilsētas komitēja * 23.01.1930.

Ilūkstes Subates lauksaimniecības biedrība * 16.03.1881. + 1915.

Lauksaimniecības biedrība „Grauds” * 30.03.1903.
                18.01.1921. pārreģistrēta

Subatas ebreju krājaizdevu sabiedrība „Amatnieks” * 30.01.1929. + 26.09.1931.

Subatas izglītības biedrība * 30.06.1909. + 1915.

Subates kredītsabiedrība * 31.10.1914. + 1916.

Subatas 637. Mazpulks * 04.02.1935. + 1940.

Subatas mednieku biedrība * 15.05.1922. + 22.03.1941.
11.07.1938. pārdēvēta agrāk „Subates mednieku biedrība „Lapsa”

Subatas miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Subates pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Subatas piensaimnieku sabiedrība * 12.10.1912. + 1915.

Subatas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.06.1926.
                26.11.1938. pārdēvēta agrāk „Subates savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Subatas skatuves mākslas cienītāju biedrība * 23.08.1923. + 31.12.1940.
                24.03.1939. pārdēvēta agrāk „Subates skatuves mākslas cienītāju biedrība”

Subatas Tautas nams savienība * 04.11.1926. + 31.12.1940.
                02.12.1938. pārdēvēta agrāk „Subates un apkārtnes Tautas nams”

Subates brīvprātīgo ugunsdzesēju biedrība
                Sk. „Subates pilsētas brīvprātīgo ugunsdzesēju biedrība”

Subates ebreju krājaizdevu sabiedrība * 13.07.1928. + 29.04.1933.

Subates krājaizdevu sabiedrība * 18.12.1922.

Subates krievu izglītības biedrība * 13.07.1928. + 31.12.1940.

Subates latviešu ekonomiskā biedrība * 26.06.1931. + 17.04.1936.

Subates mednieku biedrība „Lapsa”
                Sk. „Subatas mednieku biedrība”

Subates patērētāju biedrība * 20.04.1920. + 02.06.1937.

Subates pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 10.10.1876.
                31.03.1914. pārdēvēta agrāk „Subatas miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
                14.01.1924. pārreģistrēta

Subates Prodes patērētāju biedrība * 19.01.1938.

Subates savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Subatas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Subates skatuves mākslas cienītāju biedrība
                Sk. „Subatas skatuves mākslas cienītāju biedrība”

Subates un apkārtnes Tautas nams
                Sk. „Subatas Tautas nams savienība”

Biedrību nodaļas:

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Subates nodaļa * 27.06.1928.

Ilūkstes apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība * 25.08.1921. + 13.07.1935.
                Subates nodaļa * 07.03.1922.

Latgales Zemgales atbrīvotāju karavīru biedrības * 13.07.1928. + 12.03.1936.
                Subates nodaļa *

Latviešu lietuviešu vienība * 06.04.1921. + 21.03.1941.
                Subates nodaļa * 27.05.1930.

Latvijas atbrīvotāju biedrība “Dzimtene” * 15.02.1928. + 13.12.1935.
                Subates nodaļa * 02.11.1928.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Subates nodaļa * 01.07.1936.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Subates nodaļa * 09.12.1930.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Subates nodaļa * 05.10.1930.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Subates nodaļa * 27.11.1928.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Subates nodaļa * 14.08.1928.

Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība "Šviesa" * 06.09.1922. + 12.10.1939.
                12.10.1939. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Subates nodaļa * 03.04.1924. + 08.10.1936.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Subates nodaļa * 08.09.1931.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Subates nodaļa * 19.12.1930.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Subatas nodaļa * 26.07.1933. + 24.12.1936.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Subatas nodaļa * 29.12.1921.

 

 
Izmaiņas 30.09.2015 Kontakti