Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SUNĀKSTES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Brīvības pieminekļa Sunākstes pagasta komiteja * 23.01.1930.

E. Millera fonda sabiedrība * 02.07.1931. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Sunākstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Jēkabpils meliorācijas sabiedrība „Vēža purvs” * 16.01.1928.

Piksteres dārzkopības pārraudzības biedrība * 13.02.1920. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Sunākstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Piksteres meliorācijas sabiedrība * 23.02.1925. + 31.08.1933.

Piksteres piensaimnieku sabiedrība * 23.02.1925. + 31.10.1933.

Sēlpils Sunākstes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Sēlpils Sunākstes piensaimnieku sabiedrība „Spēks”

Sēlpils Sunākstes piensaimnieku sabiedrība „Spēks” * 05.03.1927. + 05.03.1936.
                17.03.1930. pārdēvēta agrāk „Sēlpils Sunākstes piensaimnieku sabiedrība”

Sunākstes bibliotēkas biedrība * 24.04.1909. + 28.02.1914.

Sunākstes krājaizdevu sabiedrība * 1904. + 13.05.1925.

Sunākstes krājaizdevu sabiedrība * 05.06.1924.

Sunākstes kūlēju sabiedrība * 1907.

Sunākstes lauksaimniecības biedrība * 22.04.1894. + 11.04.1935.

Sunākstes II lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 28.09.1922.

Sunākstes lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1923. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Sunākstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sunākstes lopkopības pārraudzības biedrība * 05.08.1937. + 31.12.1940.

Sunākstes I lopkopības pārraudzības biedrība * 20.03.1930. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Sunākstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sunākstes II lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1930. + 16.06.1936.

Sunākstes III lopkopības pārraudzības biedrība * 16.11.1931.

Sunākstes mašīnu koplietošanas sabiedrība „Mežgalieši” * 24.08.1922. + 18.10.1934.

Sunākstes 50. Mazpulks * 01.05.1934. + 1940.

Sunākstes mednieku biedrība * 10.03.1924. + 31.12.1940.

Sunākstes meliorācijas sabiedrība „Dalbes purvs” * 21.10.1929.

Sunākstes pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.

Sunākstes pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.
                26.10.1939. pievienota „E. Millera fonda sabiedrība”
                26.10.1939. pievienota „Sunākstes saviesīgā biedrība”
                26.10.1939. pievienota „Sunākstes I lopkopības pārraudzības biedrība”
                26.10.1939. pievienota „Sunākstes lopkopības pārraudzības biedrība”
                26.10.1939. pievienota „Piksteres dārzkopības pārraudzības biedrība”

Sunākstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Laucese” * 26.09.1928. + 29.04.1941.

Sunākstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Pēterbušas” * 14.06.1929. + 18.03.1942.
               
Sunākstes patērētāju biedrība * 10.06.1938.

Sunākstes piensaimnieku sabiedrība * 26.02.1923.

Sunākstes piensaimnieku sabiedrība „Silakalns”
                Sk. „ Viesītes piensaimnieku sabiedrība”

Sunākstes saviesīga biedrība * 1913. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Sunākstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sunākstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.02.1922. + 18.10.1940.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Sunākstes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Sunākstes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sunākstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sunākstes Sēlpils lopkopības pārraudzības biedrība * 11.10.1926. + 03.10.1935.
                03.10.1935. iekļauta „Sēlpils Staburaga lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sunākstes Sēlpils Vārnavas meliorācijas sabiedrība * 25.06.1929.

Sunākstes Varenbrokas piensaimnieku sabiedrība ”Ezers” * 16.04.1923. + 14.10.1929.

Vārnavas un Sunākstes meliorācijas sabiedrība „Dalbes purvs” * 21.10.1929. + 18.03.1942.

Viesītes ezera meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929.

Viesītes piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1925.
                10.04.1930. pārdēvēta agrāk „Sunākstes piensaimnieku sabiedrība „Silakalns” 

Biedrību nodaļas:

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Sunākstes nodaļa * 01.12.1923. + 26.01.1932.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Sunākstes nodaļa * 25.05.1932.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Sunākstes nodaļa * 06.05.1926.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Sunākstes nodaļa * 13.06.1927.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti