Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SUNTAŽU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Suntazu_1910

Brīvības pieminekļa Suntažu pagasta komitēja * 20.12.1929.

Juglas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 01.11.1922. + 09.08.1939.

Kastrānes un Suntažu pagastu apvienota meliorācijas sabiedrība „Novads” * 19.07.1929.

Malpils Suntažu Allažu lauksaimniecības biedrība * 07.05.1904. + 1916.

Rikteres Suntažu Kastrānes pagastu meliorācijas sabiedrība „Sidraburga” * 30.07.1924. +17.12.1932.

Rikteres Suntažu Kastrānes pagastu meliorācijas sabiedrība „Sidraburga” * 15.10.1934.

Suntažu biškopības biedrība „Kangari” * 03.04.1929. + 13.06.1938.
                13.06.1938. iekļauta „Suntažu lauksaimniecības biedrībā”

Suntažu draudzes lauksaimniecības biedrība * 04.02.1913. + 19.08.1937.

Suntažu draudzes zemkopības biedrība * 16.06.1914. + 1916.

Suntažu dziedāšanas biedrība „Līgo” * 1871. + 1915.

Suntažu Ikšķiles Turkalnes meliorācijas sabiedrība * 05.08.1927.

Suntažu Kastrānes meliorācijas sabiedrība „Ezerleja” * 19.10.1928.

Suntažu krājaizdevu sabiedrība * 21.11.1923.

Suntažu kultūras biedrība * 19.12.1919. + 16.04.1936.
                25.03.1925. pārdēvēta agrāk „Suntažu pagasta biedrība „Jaunatnes smaids”

Suntažu labdarības biedrība * 25.08.1882. + 16.11.1892.

Suntažu labdarības biedrība * 03.12.1912. + 1916.

Suntažu lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                13.06.1938. pievienota „Suntažu biškopības biedrība „Kangari”
                21.09.1939. pievienota „Suntažu lopkopības pārraudzības biedrība”
                21.09.1939. pievienota „Suntažu lopkopības pārraudzības biedrība „Jugla”

Suntažu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.03.1929. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Suntažu lauksaimniecības biedrībā”

Suntažu lopkopības pārraudzības biedrība „Jugla” * 08.01.1930. + 21.09.1939.
                21.09.1939.iekļauta „Suntažu lauksaimniecības biedrībā”

Suntažu 404. Mazpulks * 25.10.1934. + 1940.

Suntažu mednieku biedrība * 27.03.1929. + 22.05.1941.
                13.07.1938. pārdēvēta agrāk „Suntažu mednieku biedrība „Ūpis”

Suntažu mednieku biedrība „Ūpis”
                Sk. „Suntažu mednieku biedrība”

Suntažu meliorācijas sabiedrība „Aklais purvs” * 03.12.1928.

Suntažu pagasta aizsardžu pulciņš * 01.01.1934. + 07.07.1940.

Suntažu pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 07.07.1940.

Suntažu pagasta biedrība „Jaunatnes smaids”
                Sk. „Suntažu kultūras biedrība”

Suntažu pagasta meliorācijas sabiedrība * 30.04.1926.

Suntažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Straume” * 05.06.1931.

Suntažu pagasta patērētāju biedrība
                Sk. „Suntažu patērētāju biedrība”

Suntažu pagasta piensaimnieku sabiedrība „Mašeni” * 09.05.1923. + 15.10.1933.

Suntažu patērētāju biedrība * 11.02.1920.
                15.02.1938. pārdēvēta agrāk „Suntažu pagasta patērētāju biedrība”

Suntažu piensaimnieku sabiedrība * 15.11.1922.

Suntažu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība „Raža” * 10.12.1924. + 31.12.1940.

Suntažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.11.1921. + 18.10.1940.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Suntažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Suntažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Suntažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Suntažu nodaļa * 08.02.1934.

Latvijas būrlidotāju biedrība * 13.09.1932. + 12.05.1936.
                Suntažu nodaļa * 02.02.1934.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Suntažu nodaļa * 18.11.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Mālpils Suntažu nodaļa * 26.07.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Suntažu nodaļa * 21.08.1920. + 19.02.1926.

Suntazu_1929

 

 
Izmainas 30.09.2015 Kontakti