Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SUSĒJAS PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Aknīšas Susējas piensaimnieku sabiedrība „Avots” * 16.02.1925. + 20.05.1936.

Aknistes Susējas meliorācijas sabiedrība * 23.03.1928.

Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Susējas Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Gārsenes Susējas lopkopības pārraudzības biedrība „Zieds” * 30.11.1914. + 1915.

Prodes Asares Susējas Gārsenes Aknīšas Elkšņu un Kroņa Susējas pagastu meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 28.06.1926. + 03.03.1930.

Slates Susējas lopkopības pārraudzības biedrība * 04.11.1926. + 13.12.1938.
                13.12.1938. iekļauta „Susējas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Susējas aizsargu nodaļa * 26.08.1919. + 1940.

Susējas Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība * 22.12.1921. + 13.12.1938.
                12.01.1925. pārdēvēta agrāk „Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība”
                13.12.1938. iekļauta „Susējas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Susējas Gārsenes piensaimnieku sabiedrība * 03.04.1937.
                03.04.1037. izveidota apvienojot:
                                „Gārsenes piensaimnieku sabiedrību”
                                „Vilkupes piensaimnieku sabiedrību”

Susējas kultūras biedrība * 20.01.1939. + 16.11.1940.

Susējas lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Susējas lauksaimniecības biedrība „Vārpa” * 27.01.1930. + 16.10.1940.

Susējas 430. Mazpulks * 09.09.1934. + 1940.

Susējas mednieku biedrība * 28.02.1925. + 03.05.1940.

Susējas meliorācijas sabiedrība „Stagrēne” * 14.08.1933.

Susējas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.12.1938.
                13.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Susējas Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Slates Susējas lopkopības pārraudzības biedrību”

Susējas pagasta meliorācijas sabiedrība „Olksna” * 09.06.1927.

Susējas ražotāju patērētāju biedrība „Eglone” * 23.02.1922. + 24.01.1936.

Susējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.01.1939. + 18.10.1940.

Vilkupes piensaimnieku sabiedrība * 19.03.1923. + 03.04.1937.
                03.04.1937. iekļauta „Susējas Gārsenes piensaimnieku sabiedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Susējas nodaļa * 06.11.1925.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Susējas nodaļa * 30.08.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Susējas nodaļa * 05.09.1924.
                Susējas Mālupes nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Susējas nodaļa * 02.03.1928.

 

 
Izmainas 12.11.2011 Kontakti