Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SVEICIEMA PAGASTS
Valmieras apriņķis

Skaties
Svētciema pagasts

 

 
Izmainas 13.05.2010 Kontakti