Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SVENTES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Jaunsventes lauksaimniecības biedrība „Lauksaimnieks” * 17.05.1926. + 20.10.1930.

Sventes Laucesas meliorācijas sabiedrība „Svente” * 01.02.1934.

Sventes Lauceses lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sventes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sventes lauksaimniecības biedrība * 30.01.1913. + 24.05.1938.

Sventes 350. Mazpulks * 1934. + 1940.

Sventes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.05.1926.
                03.02.1929. pārdēvēta agrāk „Sventes Lauceses lopkopības pārraudzības biedrība

Sventes pagasta meliorācijas sabiedrība „Arone” * 04.03.1927.

Sventes piensaimnieku sabiedrība „Piensaimnieks” * 14.07.1927.

Sventes piensaimnieku sabiedrība „Vienība” * 11.05.1932. + 29.08.1940.

Sventes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.12.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
Sventes nodaļa * 07.09.1933.

 

 
Izmainas 13.05.2010 Kontakti