Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SVĒTCIEMA PAGASTS
Valmieras apriņķis

Jaunsalacas saviesīgā biedrība * 22.04.1904. + 1916.

Jaunsalacas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Svētciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Patkuļi” * 09.11.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Podziņi” * 23.01.1929.

Pirmā Sveiciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.11.1926. + 23.08.1939.
                23.08.1939. iekļauta „Svētciema mašīnu koplietošanas sabiedrībā”

Sveiciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrību „Censonis” * 14.06.1922.
                                + 23.08.1939.
                23.08.1939. iekļauta „Svētciema mašīnu koplietošanas sabiedrībā”

Sveiciema lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Svētciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sveiciema pagasta aizsargu nodaļa * 15.08.1919. + 1940.

Sveiciema pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Svētciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sveiciema savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                Sk. „Svētciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sveiciema piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Svētciema piensaimnieku sabiedrība”

Sveiciema un apkārtnes biškopības biedrība * 01.06.1921. + 12.12.1940.

Svētciema mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.08.1939.
                23.08.1939. izveidota apvienojot:
                                „Pirmo Sveiciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrību”
                                „Sveiciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                                biedrību „Censonis”

Svētciema 971. Mazpulks * 17.11.1936. + 1940.

Svētciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.07.1924.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Sveiciema lopkopības pārraudzības biedrība”

Svētciema piensaimnieku sabiedrība * 01.11.1922.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Sveiciema piensaimnieku sabiedrība

Svētciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.07.1884.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk „Jaunsalacas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                27.08.1935. pārdēvēta agrāk „Sveiciema savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība”
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Sveiciema pagasta savstarpējā
                                ugunsapdrošināšanas biedrība”

Svētciema pagasta meliorācijas sabiedrība „Jaunkadaka” * 04.09.1930.

Svētciema pagasta meliorācijas sabiedrība „Tošeni” * 03.02.1930.

Svētciema pagasta meliorācijas sabiedrība „Urga” * 12.07.1927.

Svētciema pagasta Torbgala meliorācijas sabiedrība * 06.03.1928.

Svētciema Pāles meliorācijas sabiedrība * 02.08.1926.

Svētciema patērētāju biedrība * 01.02.1938.

Viļķenes Svētciema meliorācijas sabiedrība „Dzirnupīte” * 15.02.1927.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Sveiciema nodaļa * 05.09.1924.
                Svētupes nodaļa * 30.10.1925.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Svētciema nodaļa * 02.10.1929.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti