Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SVĒTES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Svētes pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Glūdas Svētes lopkopības pārraudzības biedrība * 10.04.1930. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Glūdas lauksaimniecības biedrībā”

Meijenieku cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Svētes Meijenieku mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Svēte” * 05.06.1931.

Svētes cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Svētes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Svētes izglītības biedrība * 19.07.1908. + 24.09.1910.

Svētes lauksaimniecības biedrība * 07.10.1937.

Svētes I lopkopības pārraudzības biedrība * 25.09.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Svētes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Svētes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.02.1933.
                16.05.1939. pārdēvēta agrāk „Svētes cukurbiešu audzētāju biedrība”

Svētes I 306. Mazpulks * 06.02.1934. + 1940.

Svētes II 317. Mazpulks * 13.03.1934. + 1940.

Svētes mazsaimnieku jaunsaimnieku zemkopības biedrība * 28.04.1930. + 24.05.1938.

Svētes medību biedrība
                Sk. „Svētes mednieku biedrība”

Svētes Meijenieku mašīnu koplietošanas sabiedrība * 29.04.1933.
                01.08.1940. pārdēvēta agrāk „Meijenieku cukurbiešu audzētāju biedrība”

Svētes mednieku biedrība * 26.11.1921. + 25.02.1941.
                20.06.1938. pārdēvēta agrāk „Svētes medību biedrība”

Svētes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Svētes I lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Viskaļu lopkopības pārraudzības biedrību”

Svētes pagasta meliorācijas sabiedrība „Grieze” * 09.08.1933.

Svētes patērētāju biedrība * 17.03.1921. + 25.07.1929.

Svētes I piensaimnieku sabiedrība * 1921.

Svētes piensaimnieku sabiedrība * 02.10.1924. + 19.02.1931.

Svētes sadraudzīgā biedrība * 1911. + 31.12.1940.

Svētes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.10.1936. + 18.10.1940.

Viskaļu lopkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Svētes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Svētes nodaļa * 08.02.1934.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Svētes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Svētes nodaļa * 30.11.1925. + 05.05.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Svētes nodaļa * + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti