Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SVITENES PAGASTS
Bauskas apriņķis

Svitenes_1925

Brīvības pieminekļa SVitenes pagasta komiteja * 29.12.1929.

Jāņukroga Bērsteles cukurbiešu audzētāju biedrība * 12.12.1932. + 02.02.1940.

Lankas meliorācijas sabiedrība * 17.07.1928.

Liel Švitenes patērētāju bierība
                Sk. „Švitenes patērētāju bierība”

Meliorācijas sabiedrība „Liepacs” * 30.8.1928.

Piensaimnieku sabiedrība „Raža” * 16.06.1914. + 1915.

Rundales Svitenes lopkopības pārraudzības biedrība * 16.07.1936.+ 03.06.1939.
                16.07.1936. izveidota apvienojot:
                                „Svitenes lopkopības pārraudzības biedrību „Izturība”
                                „Rundales II lopkopības pārraudzības biedrību”
                03.06.1939. iekļauta „Rundales pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Svitenes izglītības biedrība * 05.11.1908. + 19.07.1939.
                1930. pārdēvēta agrāk „Švitenes Zemgales izglītības biedrība”
                19.07.1939. iekļauta „Svitenes lauksaimniecības biedrībā”

Svitenes krājaizdevu sabiedrība * 10.12.1923.
                04.10.1938. pārdēvēta agrāk „Švitenes krājaizdevu sabiedrība”

Svitenes lauksaimniecības biedrība * 29.04.1937.
                19.07.1939. pievienota „Svitenes lauksaimniecības biedrība”

Svitenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa”
                Sk. „Svitenes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Svitenes lopkopības pārraudzības biedrība „Izturība” * 27.01.1930.+ 16.07.1936.
                16.07.1936. iekļauta „Rundales Svitenes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Svitenes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 18.12.1924.
                04.06.1936. pārdēvēta agrāk „Svitenes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Vārpa”
                19.07.1939. pārdēvēta agrāk „Švitenes lauksaimniecības biedrība „Zemgale”

Svitenes 33. Mazpulks * 17.03.1931. + 1940.

Svitenes pagasta aizsardžu pulciņš * 06.11.1927. + 07.07.1940.

Svitenes pagasta aizsargu nodaļa * 22.09.1919. + 07.07.1940.

Svitenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 24.01.1925.
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Švitenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Svitenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Eijas strauts” * 19.06.1928.

Svitenes patērētāju biedrība * + 03.04.1932.

Svitenes patērētāju biedrība * 10.12.1940.

Svitenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.06.1938. + 18.10.1940.

Švitenes dārzkopības pārraudzības biedrība  * 08.05.1930. + 16.08.1935.

Švitenes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Svitenes krājaizdevu sabiedrība”

Švitenes laukkopības pārraudzības biedrība * + 22.04.1938.

Švitenes lauksaimniecības sabiedrība „Zemgale”
                Sk. „Svitenes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Švitenes lauksaimnieku agronomiskā palīdzības biedrība  „Rūķis” * 30.12.1929. +23.11.1940.

Švitenes lopkopības pārraudzības biedrība * 13.09.1923. + 23.11.1940.

Švitenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Svitenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Švitenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Liepars”
                                * 09.04.1923. + 21.07.1931.

Švitenes patērētāju biedrība * 23.11.1920.
                21.02.1929. pārdēvēta agrāk „Liel Švietenes patērētāju biedrība”

Švitenes piensaimnieku sabiedrība  * 09.04.1923. + 04.08.1933.

Švitenes un apkārtnes zemkopības pārraudzības biedrība  * 20.04.1931. + 08.06.1939.

Švitenes Zemgales izglītības biedrība
Sk. „Svitenes izglītības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Švitenes nodaļa * 03.05.1923.

Latvijas atbrīvotāju karavīru biedrība * 16.06.1924. + 08.12.1938.
Svitenes nodaļa * 28.05.1927.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Svitenes nodaļa * 06.05.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Svitenes nodaļa * 15.07.1925. + 29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Švitenes nodaļa * 21.08.1920.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti