Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TABAKS Jānis Eduards, būvinženieris.
                * 1893. I 22.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TABORSKIS Maks Elija d., namīpašnieks.
                *1880. II 01. Heilsbergā, Vācijā.
                1933/1940. Namīpašnieks Zaļa 5.
                Avots:       LVVA 1615-4-2103.

TAGERS Gregors Solomona d., provizors.
                *1865. XII 29.
                1892. ieguvis aptiekas palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1896. XII 20. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1924/1927. Rīgas „Saules“ aptiekas līdzīpašnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TAICS Joselis Lipa, skolotājs.
                *1880. IV 12. + 1941. Jēkabpilī
                1900. ieguva tautskolotāja tiesības,
                1901. I 01. Jēkabpils žīdu skolā,
                1908. III 01./1915.  Jelgavas valsts žīdu skolā,
                1915/1917. Krievijas armijā,
                1921. IX 01. Jēkabpils žīdu skolas pārzinis,
                1933. t.p. amatā,
                1933. xi 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3126,
                1940. bijis: Jēkabpils krājaizdevu sabiedrības Taupība kasiseris.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Ekonomists” #11/1940.

TAILOVS Georgijs, priesteris.
                *1914. XI 13.
                1939. bij. Ventspils Sv. Nikolaja un Ugāles Sv. Sergija draudžu priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R. 1939.

TAIVĀNS Leons, mācītājs.
                * 1896. VI 25. + 1965.
                1940. V 21. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. VI 02. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1941/1943. Rīgas Lutera ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1942. Rīgas pilsētas prāvesta rīcībā, mācītājs. Valdemāra 77-30.,
                1943/1944.                Rīgas Mežaparka draudzes vikārs.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 23/1940, # 24/1940.

TALAT KIELPŠS Antons, ierēdnis.
                 *1883. VI 12. Rēzeknē, + 1942. II 18. Vjatlagā, krievijā
                 1912. Beidzis: Pēterburgas Universitāti, Juridisko fakultāti,
                 1921. X 01. Poļu pamatskolu inspektors Latgalē,
                 1922. X 05./1934. Izglītības ministrijas Poļu izglītības pārvaldes priekšnieks,
                 1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #895.
                 Avots:     LVVA 1632-2-335.;
                               www.latgalesdati.lv

TALAT KIELPŠSOlga, skolotāja.
                 * 1886. XII 15. Daugavpilī. + 1978. X 30. Rīgā
                 1913. beigusi Pēterpils augstāko sieviešu kursus,
                 1918/1922. Rēzeknes “V. Sevko” privāta krievu ģimnāzijā,
                 1921/1922. Rēzeknes valsts žīdu vidusskolā,
                 1921/1940. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktrise,
                 1938. XI 14. Stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru,
                 1941/1947. Deportēta,
                 1950/1956. Deportēta.
                 Avots: www.latgalesdati.lv

TĀLBERGS Oskars, provizors.
                *1865. XI 24. Dauguļu pag.+ 1943. VI 21. Talsos
                1904. VI 14. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1920/19127. Armijas sanitāru noliktavas farmaceits kapteinis,
                1922/1940. Talsu „Lielās“ aptiekas īpašnieks,
                1927/1930. Smiltenes „Sarkanā Krusta“ aptiekas pārvaldnieks,
                1930/1940. Talsu „Lielās“ aptiekas pārvaldnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. XII 23. Talsu I aizsargu pulka farmaceits,
                1940/1941. Talsu „Pašvaldības“ aptiekas pārvaldnieks,
                1941/1943. Talsu „Lielās“ aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-139.;
                               V. Eihenbauma arhīvs.

TĀLBERGS Persijs, ārsts.
                * 1888.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Jaungulbenes pag., “Siltā”, Madonas apr.
                  Avots:     „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TĀLBERGS Rebeka, ārste.
                * 1902.
                1928. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Baznīcas 31.
                  Avots:     „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TĀLBERGS Teodors, amatnieks.
                  * 1858. II 01.
                  1871. Pulksteņtaisītājs Ventspilī,
                Bij. Ventspils pilsētas domnieks,
                Ventspils amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 220.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-520.

TALBERGS PĒKS Zuzanna, ārste.
                * 1914. IX 18. Kremenčugā, Krievijā
                1939. IX 14. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939. Alūksnes slimnīcas ārste,
                1939/1940. Rīgas I valsts slimnīcas ārste,
                1940/1941. Strenču Sarkanā Krusta slimnīcas ārste,
                1942/1944. Matkules rajona ārste.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-146.

TALCE Viktors, putnkopis.
               1888. II 10. Rūjienā + 1938. XII 21. Rīgā
               Beidzis: Rūjienas draudzes skolu,
               1907. beidzis: Orlovskas putnkopības skolu,
               1907/1914. Ķeizariskās Krievijas putnkopības biedrības fermas pārzinis,
               1915. beidzis: Kara skolu,
               1915/1918. Virsnieks sapieris Aizkaukazā,
               1918/1921. Deņiķina armijā Ķipras salā,
               1922/1938. beidzis: Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
               1924/1927. Zemkopības ministrijas eksperts olu eksporta,
               1927. Zemkopības ministrijas sīklopkopības un putnkopības speciālists,
               1937. Lopkopības nodaļas vadītājs,
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #224/1932. ;
                              „Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks” #1/1939.

TALCE NIEDRE Dagmāra, Dr. agr.
                *1892. Ādažu pag.
                1910. beigusi Maldoņa ģimnāziju,
                1921. subasistente pie mikrobioloģijas katedras,
                1924. beigusi Latvijas Universitāti ar agronoma grādu,
                1935. privātdocente,
                1940. IV 03. ieguva Dr. agr. Grādu pie Jelgavas lauksaimniecības akadēmijās.
                Ausmas vecdraugu biedrības biedre,
                Akadēmiski izglītoto sieviešu apvienības biedre,
                Latvijas lauku sieviešu centrālbiedrības biedre.
                Avots:       „Students“ # 9/1940.

TĀLEŠS Kārlis Dāvids Jāņa d., farmācijas maģistrs.
                * 1909. VIII 27. Smiltenē
                1941. IX 02. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs,
                1941/1944. Cesvaines „Jaunās“ aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

TĀLROZE Līna Solomona m dz. Linde, provizore.
                *1888. I 02. Liepājā
                1913. IV 01.  ieguva provizora grādu Harkovas Universitātē.
                1929/1941. Liepājas „Vīkberga“ aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TĀLS Ābrams Saveļa d., provizors.
                *1868. IX 13. Talsos
                1895. XII 28. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1930/1931. Līvānu „Meiera“ aptiekas pārvaldnieks,
                1939 /1940. Ļaudonas aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TĀLS Basja Rahele Šloma m., aptiekas asistente.
                Sk. Šetrmanis  Basja.

TĀLS Benjamiņš, ārsts.
                * 1892.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Marijas 21.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TĀLS Leizers Jēkaba d., aptiekas palīgs.
                *1883. II 15. Talsos
                1906. V 26. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1931/193. Skaistkalnes aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TĀLS Keņa dz. Zaubers, ārste.
                * 1895.
                1922. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Avotu 16 a.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TĀLS Mozus, ārsts.
                * 1882.
                1913. beidzis Tērbatas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Liepājā, Helēnas 24.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TĀLS Nehemijs, ārsts.
                * 1896.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Jaun Aucē, Jelgavas apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TĀLS Zamuels, farmācijas maģistrs.
                * 1900. VII 12. Talsos
                1931. I 14. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1931/1934. Grobiņas aptiekas pārvaldnieks,
                1934/1935. Rīgas „Zvaigžņu“ aptiekas pārvaldnieks,
                1935/1941. Liepājas „Jaunās“ aptiekas pārvaldnieks.
                1939. XI 16. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

TAMUŽS Miķelis, lauksaimnieks.
                * 1885. V 13. Dunikas pag.
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4008,
                Dunikas pagasta vecākais,
                Dunikas lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Dunikas lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Dunikas piensaimnieku sabiedrības biedrs,
                Dunikas krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Saviesīgās biedrības „Stari” biedrs,
                Dunikas pagasta aizsargu nodaļas bijušas priekšnieks,
                Dunikas pagasta sprūdu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-85.

TAMUŽS Miķelis Miķeļa d., leitnants.
                * 1893. X 19. Dunikas pag.; M. Anna, S. Anna dz. Groskops.
                Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                Studējis RPI mehānikas nodaļā,
                1916. IX 07. Caricinas studentu bataljona karavīrs,
                1916. XII 03. Kijevas IV praporščiku skolas junkurs,
                1917. IV 07. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 22. Rezerves 178. kājnieku pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. V 23. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 29. piekomandēts pie pulka izglītības komisijas,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. III 12. vācu gūstā, Lihtenhorstas nometnē,
                1919. IV 06.Liepājas jaunformējamo spēku Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. V 31. Rīgas jaunformējamo spēku Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 13. Atsevišķā V bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 19. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VII) vada komandieris,
                1920. IV 12. Bruņoto automobiļu divizionā – bruņoto auto “Imanta” komandieris,
                1920. XI 19. Auto nodaļas komandieris,
                1921. I 27. atvaļināts,
                1939. bijis Latvijas dzelzceļu Mehāniskās darbnīcas vagonu daļas vadītājs.
                Avots:       LVVA 5601-1-6453.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 240/1917., # 389/1917.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsis 1930.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenabauma arhīvs # 3570.

TANČERS Kārlis, ārsts.
                * 1870.
                1898. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Katoļu 32, Jelgavā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TARBUNASS Ādolfs, prāvests.
                * 1903. XII 07. Rēzeknē + 1976. XII 02. Baltinavā
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. Beidzis Aglonas ģimnāziju,
                1932. V 08. Beidzis Rīgas garīgo semināru, ordinēts,
                1932/1934. Viržu draudzes vikārs,
                1934/1936. Bēržu draudzes viceprāvests,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VIII) mācītājs,
                1944. beidzis Katoļu Teoloģijas fakultāti,
                1944. Bērzgales draudzes prāvests,
                1945. arestēts un notiesāts,
                1955/1957. Pušas draudzes prāvests,
                1957/1968. Beržu draudzes prāvests,
                1968/1976. Baltinavas draudzes prāvests,
                Vidusskolu un komercskolas kapelāns Rēzeknē,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbedīts Baltinavas kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-497.;
                               „Balvu bibliotēka’

TARHOVS Aleksandrs Pētera d., provizors.
                *1875. II 25. Penzas gub.
                1901. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1903. VII 20. ieguvis provizora grādu Kazaņas Universitātē.
                1927/1940. Andrupenes aptiekas pārvaldnieks un īpašnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TARTO Rūdolfs, sabiedrisks darbinieks.
                *1887. II 20. Rīgā
                1919. Bruņotā diviziona Bruņota vilciena lokomotīvaes vadītājs,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi #380,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. stādīts apbalvošanai: Atzinības Krustu,
                1941. deportēts: dz. Alberta 4-2,
                Dzelzceļu depo pārzinis Stendē.
                Avots:       LVVA 1640-1-823.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis’ #53/1944.

TATTE LĪDUMS Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
               *1905. XII 05. Rīgā
               1933/1934. Aizputes kājnieku pulka instruktors,
               1934. beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
               1935. V 01. Dzelzceļu aizsargu pulka Jūrmalas nodaļas vada komandieris,
               1940. III 11. piešķirts uzvārds Līdums, dz. Biešu 3-3,
               Latvijas dzelzceļu rezerves stacijas priekšnieka palīgs.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-109.;
                              „Valdības Vēstnesis’ #60/1939.

TAUBE Alberts Fridriha d., administratīvais kapteinis leitnants.
                *1893. VII 26. Bauskā; S. Sofija dz. Tkačs -Savičs
                Beidzis: Jelgavas ģimnāziju,
                1913/1917. Kara medicīnas akadēmijas students,
                1916. v 10. Sanitāra vilciena pārzinis,
                1917. X 30. atvaļināts,
                1918. V 30. Bulaka Balahoivi’ča nodaļas Strēlnieku II brigādes
                                Lazaretes jaunākais ordinators,
                1919. VII 20. Ziemeļu Rietumu armijas I hospitāļa galvenā ārsta v.p.i.,
                1919. X 01. vecākais ordinators,
                1920. III 27. Igaunijas armijā Krievu I hospitāļa jaunākais ordinators,
                1920. VII 01. Hospitālis likvidēts,
                1920. VII 19. Latvijas kara slimnīcas jaunākais ordiinators,
                1920. XI 29. apstiprināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1920. VII 19.,
                1922.II 20. Daugavpils kājnieku pulkā jaunākais ārsts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1923. VII 19.,
                1924. XII 05. Rēzeknes kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1927. X 13. Auto tanku pulka vecākais medicīnas feldšeris,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1932. VII 07. Daugavpils kara slimnīcas virsdienesta feldšeris,
                1932. X 27. beidzis: Rentgenologu kursus Rīgas kara slimnīcā,
                1934. XII 01. Rentgenologs tehniķis,
                1937. V 27. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1923. VI 27.,
                1939. V 13. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāpē
                                izd. 1927. VI 27.,
                1939. VII 12. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1055,
                1940. X 31. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1511-1-105-49., 5601-1-6456.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2628.

TAUBE Aleksandrs Jāņa d., kapteinis.
                * 1896. II 06. Ēveles pag. S. Paulīne dz. Markovičs. + 1924. XII 24. Rīgā.
                1915. VIII 07. Rezerves 171. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. VIII 14. Leibgvardes Jēgeru pulka karavīrs,
                1915. XII 15. Bauskas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. I 14. Pēterhofas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 14. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 14. Rezerves 131. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 02. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona
                                Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 26. Izgāja uz Tukuma latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. IX 30. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona
                                Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12. Beidzis praktiskus praporščiku kursus pie XII armijas.
                1917. II 05. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 30.,
                1917. IV 20. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1917. VII 29. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkam
                                Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. XII 20. piekomandēts pie ložmetēju mācības komandas,
                1918. I 28. atvaļināts.
                1919. VI 26. Atsevišķā III bataljona jaunākais virsnieks,
                1919. VII 16. Valmieras kājnieku pulka Rotas (IX) komandieris,
                1920. II 05. paaugstināts kapitāns pakāpē ar izd. no 1919. XI 14.,
                1921. IV 01. Rotas (IV) komandieris,
                1922. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa # 1360,
                1923. X 13. piekomandēts Vidzemes divīzijas štābam – administratīvas
                                nodaļas adjutanta v. p. i.,
                1924. XII 24. miris,
                1924. XII 28. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-6457. L. str. 2283.;
                                KVKVA 3460-1-68.;  
                                XII armijas pavēles # 806/1916., # 129/1917., # 291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 221/1916.,
                                                # 277/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 230/1917.,
                                                # 381/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 275/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēle # 7/1916., # 110/1917.,
                                                # 111/1917., # 213/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri” R., 1995.;
                                “Latvijas Kareivis”# 293. 25.12.1924.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 505.

TAUBE Alfrēds Jāņa d., ierēdnis.
                *1896. IV 19. Rīgā
                1911. beidzis pamatskolu,
                1915/1918.. Rīgas strēlnieku bataljonā, pulkā, Rotas (III0 vada komandieris,
                                Jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XII 24. Smāgi ievainots,
                1917. v 01. Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķira krustu,
                1919. Kara invalīdu apsardzības III rotā,
                1920/1921. Koka šķirotājs privāta firmā,
                1921. I 01./ 1922. III 01.  Zemkopības ministrijas Meža departamenta
                                koku šķirotājs,
                1923. IX 12. Muitas departamenta dienestā, Rīgas muitnīca jaunākais
                                eksperts, Piedrujas punktā,
                1932. IV 24. apbalvots: Par izciliem nopelniem ugunsdzēsība Goda zīmi II šķiru,
                1933. III 25. Beidzis; Ugunsdzēsēju kursus,
                1934. XI 13. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1934. bijis: Daugavpils XVIII aizsargu pulka Piedrujas nodaļas aizsargs,
                1934. XI 15. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3458,
                Veco latviešu strēlnieku biedrības biedrs,
                Piedrujas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Piedrujas ugunsdzēsēju biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                Avots:       LVVA 6824-1-245-260.;
                                „Aizsargu Organizācijas Dzīve’ #24/1935.;
                                „Ugunsdzēsējs’ #4/932.;
                                www.latviesustrelniekusarksts.lv

TAUBE Antons, skolotājs.
               *1866. VII 21. Bauņu pag. + 1943. II 16. Rīgā
               1887. beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1887/1889. Lēdurgas draudzes skolā,
               1889/1891. Šēnberga proģimnāzija Rucavā,
               1891. Šulca proģimnāzija Dobelē,
               1893. beidzis: Pēterburgas skolotāju institūtu, eksternis,
               1893. Koganes ģimnāzija Rīgā,
               1894. Millera reālskola Cēsīs,
               1898/1908. Ventspils skolā,
               1908/1913. Turauskas tirdzniecības skola Ventspilī,
               1913/1915. Aizputes augstskolas tautskolā,
               1915/1916. Podoļskā,
               1916/1918. Staraja Rusas skolas,
               1918/1920. Podoļskas pamatskolā,
               1920/1929. Ventspils valsts ģimnāzijā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1978,
               Ventspils skolotāju kooperatīva gaisma valdes loceklis,
               Ventspils palīdzības biedrības Saule biedrs,
               Apbalvots: Krievijas ordeņiem.
               Avots:       LVVA1632-2-347.;
                              „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                              „Tēvija’ #42/1943.

TAUBE Gustavs, profesors, Dr. ing.
               *1870. II 13/01. Rīgā + 1965. II 26. Minhenē, Vācijā.
               Beidzis Rīgas elementārskolu,
               1896. beidzis: Rīgas Politehnikumu, inženieris mehāniķis,
               1896. Rīgas Politehnikuma Mehānikas fakultātes asistents,
               1898/1899. Džutas manufaktūras būvdarbu inženieris Rīgā,
               1899/1900. Rīcības direktora palīgs Džutas manufaktūras
                              Romanovā Borisoglebskā,
               1901. Rīgas jubilejas izstādes komisijas loceklis,
               1902/1905. Rīgas Politehniskā Institūta Mehānikas fakultātes asistents,
               1905. docents,
               1911. Materiālu pārbaudes (laboratorijas) institūta direktors,
               1914. ievēlēts par profesoru,
               1918. Baltijas tehniskā augstskolā,
               1919. Latvijas Augstskolas profesors,
               1939. IX 22. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru,
               1939. izbrauca uz Vāciju,
               Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
               Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
               Avots:       „Album Academicum”, R., 1912.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #38/1935.;
                              „Tehnikas Apskats” #11/1956.,#25/1960., #46/1965.

TAUBE Jānis, rūpnieks.
                * 1877. VIII 08/VII 21. Rīgā + 1928. XII 03. Rīgā
                Beidzis Irlavas skolotāju semināru,
                Beidzis Tukuma pilsētas skolu,
                1901/1928. Dzensiksnu un ādu rūpniecības un tirdzniecības A/S “J. Taube”
                                dibinātājs un bijušais priekšsēdētājs,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Bezpartejisko grupa,
                1920. Latvijas Krievijas miera delegācijas loceklis,
                1920/1928. „Latvijas Lloida” dibinātājs un valdes loceklis,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas dibinātājs un valdes loceklis,
                Bijis goda konsuls Ļeņingradā,
                Bijis Latvijas sporta biedrības priekšnieks,
                Latvijas Olimpiskās komitejas goda priekšsēdētājs,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā            
                Avots:       „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 05.12.1928.

TAUBE Jānis, rūpnieks.
                * 1904. I 25. Rīgā
                1929/1930. Latvijas armijas karavīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. III 28. Rīgas V aizsargu pulka sakaru bataljona Rotas (III) vada
                               komandieris,
                Dzensiksnu un ādas rūpniecības A/S „J. Taube” valdes loceklis,
                Ikšķiles pagasta ievlīču māju īpašnieks,
                Dzīvo Raiņa b. 6-4.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-380.

TAUBE Teodors, mācītājs.
                * 1894. XII 03. Rīgā.; S. Ģertrūde dz. Hartmans.
                1913/1918. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919/1920. Rīgas Sv. Pētera draudzes bīskapa Pēlhaus adjunkts,
                1920/1939. Rīgas Sv. Pētera draudzes ceturtais mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-238.;
                                „Baznīcas kalendārs”, R., 1935.

TAUBE Kristaps Indriķa d., sabiedrisks darbinieks.
                *1875. VIII 17. Kuldīgā
                Beidzis Tehnisko skolu Ceļa institūtā Pēterburgā,,
                1896. Dzelzceļu dienestā, Zeimeļrietu rajonā Pētrburgā,
                1918. iecirkņa priekšnieks Vecgulbenē,
                1919. Valmieras kājnieku pulka kareivis,
                1919. Ziemeļlatvijas dzelzceļu pārvaldes iecirkņa priekšnieks Gulbenē,
                1921. XI 01. Dzelzceļu VIII iecirkņa priekšnieka palīgs Jelgavā,
                1923. apbalvots: Latvjas atbrīvošanas kara piemiņa zīmi,
                1927. VII 01. Dzelzceļu tehniskās direkcijas X ceļu iecirkņa priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #579,
                1931./1940. Dzelzceļu aizsargu pulkā,
                1934. V 11. Ventspils nodaļas priekšnieks,
                1938. V 04. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1940. t.p.amatā,
                Pēterpils latviešu biedrības valdes loceklis.
                Latvijas dzelzceeļnieku biedrības ventspils nodļas priekšnieka vietnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-17.;
                                „Dzelzceļu aizsargu pulks“, R., 1934.;
                                „Es viņu pazistu“, R., 1939.;
                                „valsts Adresu kalendārs‘, R., 1940.;
                                „Ventas Balss“ #110/1936.

TAUPMANIS Pauls Anša d., ierēdnis.
                *1888. III 15. Džūkstes pag.; S. Marija dz. Galvenieks + 1981. VI 19. Rīgā
                Beidzis: Rīgas Katrīnas II pilsētas skolu,
                1904/1905. Sabiedrisks darbinieks Rīgā,
                1907. Sibīrijā,
                1907/1917. Eiropā, Amerikā,
                1917. Dienvidu Krievijas latviešu bēgļu centrālā komiejā,
                1920. Latvijas laukstrādnieku un mazinieku savienībā,
                1921/1922. Zemju departamenta muižu revidents,
                1923/1925. Centrālā zemes ierīcības komitejas referents,
                1925. Centrālās zemes ierīcības komitejas Latgales nodaļas vadītājs,
                1931. II 17. apbalvots: trīs Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1136,
                1940. Centrālās zemes ierīcības komitejas kancelejas pārzinis,
                                dzīvo; Aizsargu 73b-25.,
                Progresīvas apvienības Rīgas nodaļas valdes priekšsēdētājs,
                Biedrības Piektais gads valdes loceklis,
                Ikšķiles krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1676-1-412.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.;
                                „Lauku Dzīve” #7/1931.;
                                „Brīvā Zeme” #60/1938.

TAURIŅŠ Alfrēds Voldemārs Miķeļa d., Dr. chem.
                *1904. VIII 20. Dauguļu pag.
                1913/1916. beidzis Dikļu draudzes skolu,
                1916/1920. Valmieras reālskolā,
                1920/1923. beidzis Valmieras vidusskolu,
                1923/1930. beidzis Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāti,
                                inženieris ķīmiķis,
                1927/1930. laikraksta „Students” redaktors,
                1936. XI 04. ieguva  Dr. chem. grādu,
                1929. VIII 15. ķīmijas fakultātes subasistents,
                1930. IX 15. jaunākais asistents,
                1932. asistents,
                1935. vecākais asistents.
                Studentu vienības „Līdums” vecdraugs,
                „Līduma” vecdraugu biedrības valdes loceklis.
                Avots:       „Students” # 4/1936.

TAURIŅŠ Alma, farmācijas kandidāte.
                Sk. Vilmanis Alma.

TAURIŅŠ Amilda, ārste.
                Sk. Mitulis Amilda.

TAURIŅŠ Gustavs Jāņa d., kapteinis.
                * 1890. VII 24. Kabiles pag.; S. Marija Mihelsons.
                1906/1909. beidzis Ventspils pilsētas skolu,
                1915. IX 13. ieskaitīts Zemgales strēlnieku pulka strēlnieks, vec. apakšvirsnieks,
                1916. III 08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. VI 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 01. Piekomandēts pie apsardzības komandas,
                1918. I 23./XII 02. vācu gūstā,
                1918. XII 06. dzīvo Zūru pagastā,
                1919. II 28. dzīvo Kabiles pagastā,
                1919. VI 15. Talsu apriņķa militārā priekšnieka rīcībā,
                1919. VIII 13. Kandavas iecirkņa komandants,
                1920. I 31. Talsu iecirkņa komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. IV 01. Tukuma Talsu komandantūras jaunākais
                                sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. V 15. Talsu iecirkņa jaunākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. IX 21. Tukumu Talsu apriņķa apsardzības priekšnieka Talsu
                                apsardzības rotas komandieris,
                1920. XI 28. Viļakas iecirkņa komandants,
                1920. XII 18. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. no 1919. X 30.,
                1921. I 21. Rēzeknes etapa komandants,
                1921. IV 01. Robežsargu 2. pulka vada komandieris,
                1922. III 31. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1922. VII 17. atvaļināts armijas samazināšanas dēļ,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VII 04. Arsenāla darbvedis,
                1926. IX 16. beidzis Virsnieku kursus ar II šķīru,
                1928. II 01. kancelejas priekšnieks,
                1928. XI 23. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1930. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izīd. 1925. X 23.,
                1931. V 22. pārdēvēts par kancelejas darbvedi,
                1935. XI 16. apbalvots Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3882,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizācijas “Nopelnu Krustu”,
                1939. IX 11. Arsenāls pārdēvēts par Armijas 21. darbnīcu,
                1939. IX 11. pārdēvēts par I šķiras darbvedi,
                1940. XII 07. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6467.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 112/1917., # 259/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1919.

TAURIŅŠ  Jānis, skolotājs.
                *1874. IX 22. Vidsmuižas pag.
                1890. Beidzis: Savienas pagasta skolu,
                1890/1894. beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
                1894/1897. Lielvārdes draudzes skolā,
                1897/1905. Plāteres pagasta skolā,
                1905/1909. Pēterburgas miertiesu kancelejā,
                1909/1919. Pēterburgas Sv. Olgas bērnu patversmes pārzinis
                                 un Annas elementārskolā,
                1913. ieguva matemātikas skolotāja tiesības,
                1915. beidzis: Jelisejeva augstākus komerckursus,
                1921. I 01./II 01. Rīgas pilsētas pamatskolā,
                1921. II 01.?1931.  Rīpgas pilsētas XVI pamatskolā, Dārtas ielā Nr.41a.
                1931. XI 16. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2664,
                1931/1938. Rīgas pilsētas XX [Merķeļa] pamatskolas pārzinis,
                1938. IX 01. Pensionēts,
                Apbalvots: Ārgaļa priemiju.
                Avots:       LVVA 1303-2-27.
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

TAURIŅŠ Žanis, arhitekts.
                * 1905. IX 27.            
                1935. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

TAURITS Margarete, arhitekte.
                Sk. Ostvalds Margarete.

TAVARS Jūliuss Alfrēds Jēkaba d., ārsts.
                * 1893. VII 25. Cesvaines pag.; S. Mīle dz. Vecumnieks
                1930. III 25. Beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1930/1935. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Anatomijas
                               katedras asistents,
                1930/1935. Rīgas I pilsētas slimnīcas Sieviešu slimību klīnikas ārsts,
                1935/1940. Rīgas slimo kases ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas i slimnīcas ārsts,
                1941. Kr. Barona 63-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-147.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

TAVJEVS Rohele Zeliga m. , farmācijas kandidāte.
                * 1904. XII 08. Rīgā
                1930. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                1930/1931. Grobiņas aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

TĒBELIS Frīdeberts, Dr. med.
                * 1912.
                1929/1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Ģintermuižas psihiatriskā slimnīcā, ārsts,
                1936. Minhenē,
                1937. Latvijas Universitātes nervu klīnikas jaunākais asistents,
                1937. Rokfelera fonda stipendiāts,
                1937. ieguva Dr. med. grādu,
                1938. Rīgas pilsētas II slimnīcā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                                „Universitas“ # 9/1937.

TEICANS Apolinārijs, skolotājs.
                * 1904. IV 23.
                1925. beidzis Ludzas apriņķa vidusskolu,
                1925. beidzis skolotāju sagatavošanas kursus,
                1925/1927. Runtortas latviešu pamatskolā – skolotājs,
                1927/1931. Mērdzenes pagasta “Stiglovas” pamatskolā,
                1931/1934. Istalsnas pamatskolā,
                1934/1937. Ludzas pilsētas latviešu pamatskolas pārzinis,
                1937/1940. Ludzas pilsētas pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-189.

TECS Arons Šmuela d., provizors.
                *1874. V 23. Liepājā
                1899. XII 20. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1929/1941. Jumpravas aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TEDERIS Etina, arhitekte.
                * 1898. VIII 14.          
                1934. V 29. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

TEDERS Jānis, amatnieks.
                * 1863. Rozēnu pag.
                  Kalējs,
                  Cēsu amatnieku biedrības biedrs,
                  1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 210.
                  Avots:     LVVA 1303-3-19-500.

TEICS Jozefs Zāmueļa d., provizors.
                *1879. III 20. Liepājā
                1899. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1906.. III 29. ieguvis provizora grādu Pēterburgas kara medicīnas akadēmijā,
                1940/1941. Sēlpils aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TEIKMANIS Andrejs, profesors.
                *1877. IX 22. + 1956. VI 25. Stokholmā, Zviedrijā
                1902. Beidzis: Pēterburgas meža institūtu, cand. forest.,
                1903/1908. Buchtornā, Altājā, mežniecības pārzinis,
                1909. Krievijas agrārbankas Moģiļevas nodaļas taksators,
                1916. Bankas pastāvīgais loceklis,
                1921. Latvijas meža departamenta vecākais meža inspektors,
                1922. Latvijas Universitātes Mežkopības nodaļas ārštata docents,
                1923. Meža departamenta speciālists mežu lietās,
                1924. štata docents,
                1925. Latvijas Universitātes mācības un izmēģinājumu mežniecības vadītājs Aucē,
                1933. XI 17. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa III šķiru #788,
                1939. Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas vecākais docents,
                1944. Zviedrijā, Stokholmas Mežkopības augstskolas profesors,
                Latviešu zemnieku savienības biedrs,
                Latvijas Centrālās Padomes loceklis,
                Korporācijas Fraternitas Metropolitas filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-28-310.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Laiks” #53/1956.

TEIKMANIS Tālivaldis, ārsts.
                * 1901. VI 23. Smiltenē + 1960. VII 12. Katrinenholmā, Zviedrijā
                1919. Latvijas armijā,
                1927/1928. Vidzemes artilērijas pulkā,
                1930/1931. Daugavpils kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 09. Valmieras VIII aizsargu pulka rezerves ārsts,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. bijis Bauņu Jaunburtnieku rajona ārsts,
                1939. I 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Dzerbenes pagasta Gavaru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-486.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                                „Laiks” #59/1960.

TEIKMANIS Viesturs Valdemāra d., tiesnesis.
                *1904. II 16. Pleskavā; S. Kēte dz. Andersons. + 1941. X 22. Krievijā.
                1922. Beidzis: Rīgas vācu vidusskolu,
                1922/1929. IX 11. Beidzis: Latvijas Universitātes juridisko fakultāti, mag. jur.,
                1928/1929. Latvijas armijā,
                1929/1930. Tiesu amatu kandidāts,
                1930/1931. Rīgas apgabaltiesas miertiesnesis,
                1931/1935. Valkas apriņķa Ii iecirkņa miertiesnesis, Smiltenē,
                1935. V 02./1941. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1941. VI 20. arestēts,
                1941. VIII 22. izsūtīts,
                1941.X 22. nošauts.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Jaunākās Ziņas” #99/1935.

TELEŠEVSKIS Ābrams, būvinženieris.
                * 1912. I 09. Rīgā.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TELEŽIS Jēkabs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. VIII 30. Tāšu pag. + 1943. XI 27. Vjatlagā, Krievijā
                1919/1926. Bauskas kājnieku pulka vecākais galdnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1931. II 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiras #2521,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 30. Liepājas XV aizsargu pulka Rāvas pagasta aizsargu
                                nodaļas vada komandieris,
                1937. IV 29. Aisteres pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1937. apbalvots ar Latvijas lauksaimniecības kameras Goda diplomu,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas Bankas diskonta komitejas loceklis,
                Durbes krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Liepājas rajona zvejnieku kooperatīva valdes loceklis,
                Durbes ezera zvejnieku biedrības priekšnieks,
                Aisteres biškopības biedrības valdes loceklis,
                Durbes upes meliorācijas sabiedrības valdes loceklis,
                Durbes un apkārtnes patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Aisteres pagasta Mednieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-410.;
                                LVA 1987-1-15156.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vārds” #40/1937.;
                                „www.nekropole.lv”

TEMPELS Kārlis, mācītājs.
                * 1873. V 13. Liepājā; S. Aleksandra. + 1943.
                1892/1896. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1899. II 19. ordinēts,
                1899/1901. Mežmuižas draudzes mācītāja adjunkts,
                1901/1902. Jelgavas Sv. Trīsvienības draudzes mācītāja adjunkts,
                1903/1905. Tukuma draudzes mācītāja adjunkts,
                1905/1912. Balgales draudzes mācītājs,
                1912/1919. Dzirciema draudzes mācītājs,
                1912/1921. Engures draudzes mācītājs,
                1919/1939. Kandavas vācu draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-239.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs”, R., 1935.

TENNE Ādolfs Jāņa d., ierēdnis.
                * 1899. X 08. Ventspilī
                1919/1922. Daugavpils kājnieku pulka vecākais rakstvedis,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1939. Ventspils II aizsargu pulka Rotas (VI) komandieris,
                1931. V 01. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. V 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 3 3635,
                1939. VI 01. Ventspils II aizsargu pulka mantu pārzinis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Ventspils prefektūras kancelejas darbvedis.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-276.

TENTELIS Augusts Ādama d., profesors, Dr.
                * 1871. XI 23. Vidrižu pag.; M. Marija dz. Enne. + 1942. I Rīgā.
                1894. Beidzis Lēdurgas draudzes skolu,
                1894/1897. beidzis Rīgas skolotāju semināru,
                1897/1906. Limbažu draudzes skolas skolotājs,
                1906/1910. beidzis Pēterburgas universitātes vēstures nodaļu, cand. hist.,
                1913. ieguvis maģ. hist. grādu,
                1916/1919. Pēterpils universitātes privātdocents,
                1920. ievēlēts par Latvijas augstskolas vēstures katedras docentu,
                1921/1940. profesors Latvijas Universitātes  filoloģijas un filozofijas fakultātē,
                1924/1925. Latvijas Universitātes prorektors,
                1925/1927. Latvijas Universitātes rektors,
                1927. ievēlēts par Dr. h. c. Upsalas Universitātē,
                1927/1928. Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 62,
                1928. I 23.- XII 01. izglītības ministrs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II šķiru # 60,
                1929/1931. Latvijas Universitātes rektors,
                1930. II 19. Korporācijas “Lettonia” filistrs,
                1934. Latvijas ev. lut. baznīcas virsvaldes loceklis,
                1935/1938. izglītības ministrs [no 1935. VII 11.],
                1936/1940. Vēstures institūta direktors.
                1937. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I šķiru # 229.
                Apbalvots ar Igaunijas Ērgļa ordeņa II šķīru,
                Ziemeļu Zvaigznes lielkrusta komandiera ordeņi,
                Francijas Goda leģiona lielvirsnieka ordeņi.
                Korporācijas „Dzintra” goda filistrs,
                Korporācijas „Fraternitas Rusticana” goda filistrs.
                Avots:       “Universitas” # 12/1936., # 10/1962.;
                                „Students” # 4/1936.

TEPFERS Ernests Ernesta d., provizors.
                *1877. IV 06.
                1893.  ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1901. ieguvis provizora grādu Maskavas Universitātē.
                1931/1933. Rīgas „Elizabetes“ aptiekas pārvaldnieks un līdzīpašnieks,
                1939. izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TEPFERS Ilmārs Krišjāņa d., ārsts.
                * 1904. VIII 10. Iecavas pag.; T. Provizors, S. Irēne dz. Zupāns.
                               + Gēteborgā, Zviedrijā
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģija,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas direktors,
                1937. V 27. Daugavpils XVIII aizsargu pulka ārsts,
                1942/1944. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas direktors,
                Daugavpils novada mazpulku ārsts,
                Daugavpils latviešu biedrības padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-219.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

TEPFERS I Jānis Eižens Bruno Krišjāņa d., ierēdnis.
                * 1898. I 16. Iecavas pag.; S. Maija dz. Pauļuks.
                                + 1994. IV 09. Stokholmā, Zviedrijā.
                1917. Beidzis: L. Bērziņa un F. Šmithena ģimnāziju Tērbatā,
                11917/1918. Tērbatas Universitātes students,
                1918. XII Atsevišķās studentu rotas brīvprātīgai,
                1919. VI jaunākais medicīnas feldšeris Rīgas ambulancē,
                1919. IX paaugstināts leitnants pakāpē,
                1919. X Studentu bataljona jaunākais virsnieks,
                1919. XII/1928. piekomandēts; Ārlietu ministra adjutants,
                1923. apbalvots: Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923/1924. Ārlietu ministra kabineta atašejs,
                1926. administratīvi juridiskā departamenta I sekretārs,
                1926. VI 26. apbalvots: Somijas Baltas Rozes ordeņa virsnieka I šķiras krustu,
                1926. XII 07. apbalvots: Beļģijas Kroņa ordeņa V šķiru,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #379,
                1929. I 29. Apbalvots: Luksemburgas Ozola Vainaga ordeņa IV šķiru,
                1929. X 22. apbalvots: Zviedrijas Vazas ordeņa III šķiru.
                1929. XI 16. apbalvots: Polijas Polonia Restituta ordeņa III šķiru,
                1930. Sv. Krēsla Vatikānā saimnieciskais I sekretārs,
                1930.X 07. apbalvots: Beļģijas Leopolda II komandiera ordeņi,
                1930. X 07. apbalvots: Dienvidslavijas Sv. Savas ordeņa III šķiru,
                1930. XII 17. apbalvots: Vatikāna Sv. Silvestra ordeņa III šķiru,
                1931. III 24. apbalvots: Ungārijas Nopelnu ordeņa III šķiru,
                1931. III 24. apbalvots: Portugāles Militāra Krusta ordeņa III šķiru,
                1933. I 03. apbalvots: Itālijas Kroņa ordeņa III šķiru,
                1933. VII 27. apbalvots: Dānijas Daneborga ordeņa II šķiras komandiera krustu,
                1933. VII 27. apbalvots: Igaunijas: Ērgļa krusta ordeņa III šķiru,
                1934. Ārlietu ministrijas administratīvi juridiskā departamenta direktors,
                1935. IX 12. apbalvots: Austrijas Nopelnu ordeņa I šķiras komandiera krusts
                                ar zvaigzni,
                1935. Latvijas Aerokluba padomes loceklis,
                1936. Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra v.p.i.,
                1937. beidzis: Latvijas Universitāti,
                1938/1940. Ārkārtējais sūtnis un pilnvarotājs ministrs Somijā,
                1938. II 13. apbalvots: Lietuvas Vitauta Dīža ordeņa III šķiru,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta II šķiru #1.,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1942. Somijas ārlietu ministrijas tulks,
                1947/1959. Svenska Handelsbankas darbinieks,
                1948. Nacionālā fonda padomes vice priekšsēdētājs,
                1952. Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks,
                1954. Latvijas diplomātiskā dienesta pārstāvis Zviedrijā,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Latvijas sabiedriskā kluba biedrs,
                Tautas savienības veicināšanas biedrības biedrs,
                Latviešu un lietuviešu vienības biedrs,
                Latviešu un somu biedrības biedrs,
                Latviešu un britu biedrības biedrs,
                Latviešu un beļģu biedrības biedrs,
                Korporācijas Talavija filistrs,
                Apbalvots: Latvijas Aerokluba bronzas medaļu,
                Apbalvots: Beļģijas Lauvas ordeņa III šķiru,
                Apbalvots: Lietuvas Dīžkunigaiša Ģedemina ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots: Norvēģijas Svēta Olava ordeņa III šķiru,
                Apbalvots: Vācijas Sarkanā Krusta goda zīmi II šķiru,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-219.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;        
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;              
                                „Jaunākās Ziņas” #190/1934.;
                                „Valdības Vēstnesis” #277/1926., #24/129., #241/1929., #261/1929.,
                                                #227/1930., #69/1931.,#3/1933., #164/1933., #208/1935.;
                                „Laiks” #37/1994.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1920.

TEPFERS Krišjānis Dāva d., provizors.
                *1862. I 01. Jaunsaules pag. + 1925. I 05. Iecavas pag.
                1982. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1888. II 16. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1889/1925. Lieliecavas aptiekas pārvaldnieks un īpašnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TĒRAUDS Ādams, skolotājs.
               *1830. XII 12/24. Nītures pag.  + 1891. II 26. Valkā
               1853/1869. Ērgļu draudzes skolas skolotājs un ērģelnieks,
               18670/1871. Cēsu pilsētas skolas skolotājs,
               1871/1887. Valkas pagasta skolu skolotāju semināra direktors,
               1887/1891. Privātskolotājs valkā,
               Viņa vārda nosaukta Valkas pagasta pamatskola.
               Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #46/1936.

TĒRIŅŠ Jānis, prāvests.
                * 1893. V 12. Rīgā; S. Janīna dz. Čakste.+ 1980.
                1913/1916. Tērbatas Universitātē,
                1920/1922. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1922. VII 23. ordinēts par Rīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1922. XII 23. Rīgas Garnizona draudzes mācītājs, Herdera lauk. 4-1,
                1926. III 23. apstiprināts par Garnizona draudzes mācītāju,
                1926/1944. Atmodas draudzes mācītājs, Miera 23-1.
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Kristīgais darba bloks,
                1931. XI 10. ievēlēts Lāčplēša kara ordeņa domē,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1198,
                1953. Stokholmas Sv. Jāņa draudzes dibinātājs, prāvests,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-379.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Baznīcas kalendārs” 1943.;
                                 “Baznīcas Ziņas” # 21/1943.

TETERIS Alberts, grāmatvedis.
                  * 1903. VII 06.
                  1934/1940. Nacionālā teātra galvenais grāmatvedis.
                  1939. XI 16. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Triju zvaigžņu ord. V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-366-155.

TETERIS Alfrēds Dāvida d., sabiedrisks darbinieks.
                  * 1897. VIII 15. Kārķu pag. + 1941. IX 25. Vjatlagā, Krievijā
                  1919/1921. Ventspils kājnieku pulka seržants,
                  1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                  1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                  1936. I 14. Aizputes VI aizsargu pulka Sakas pagasta aizsargu nodaļas
                           vada komandieris,
                  1938. VI 10. Sakas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                  1941. VI 14. Deport’ts, dzīvo Sakas pagasta Straumēnos,
                  Mežzinis.
                  Avots:     LVVA 1640-1-522-557.;
                               LVA 1987-1-14362.’
                               www.nekropole.lv

TETERIS Alvīne, ārste.
                  Sk. Vīksne Alvīne.

TETERIS Andrejs Anša d., pašvaldības darbinieks.
                  *1868. IV 27. Mārcienas pag. + 1956. Mārcienas pag.
                  Beidzis: Mārcienas draudzes skolu,
                  1918. Pašvaldības dienestā,
                  1934. X 01./1940.  Mārcienas pagasta vecākais,
                  Mārcienas krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs.
                  Avots:     „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzīve” #16/1938.;
                                „Ekonomists’ #17/1939.

TETERIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                  *1882. I 23. Sņiķeres pag.
                  Beidzis: Sņiķeres draudzes skolu,
                  1910. II 12./1915. VII 20. Sņiķeres savstarpējā apdrošināšanas biedrības
                            valdes grāmatvedis,
                  1917. VIII 18./1940. T.p. amatā,
                  1938. XI 17. apbalvots: Valsts Statistikas Goda zīmi III pakāpēs,
                  1939. V 13. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1047,
                  Sņiķeres krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks un grāmatvedis,
                  Sņiķeres pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                  Sņiķeres dzimtsarakstu nodaļas pārzinis,
                  Sņiķeres skautu vienības kasieris,
                  Zemnieks: Sņiķeres pagastā Elgučos.
                  Avots:      LVVA 1676-1-420-27.;
                   „Valsts Sattistikas Pārvaldes biļetens” #11/1938.

TETERIS Jānis Antona d., virsleitnants.
                * 1890. X 23. Bērzaunes pag. (arī Tetter’s Johann’s); S. Alvīne dz. Vīksne
                1909. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1909/1912. RPI students.
                1911. X 01. brīvprātīgais 29. artilērijas brigādē,
                1912. X 20. rezerves artilērijas praporščiks,
                1914. VIII 01. Artilērijas 74. Brigādes virsnieks,
                1914. IX 24. saimniecības vadītājs Artilērijas 50. brigādē,
                1914. X 30. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1914. XI 15./1918. II 15. ievainots, kritis vācu gūstā,
                1918. II 25. Latvijas pag. valdības apriņķa apgādības pilnvarotājs Kuldīgā,
                1919. III 10./XII 08. Jekaterinoslavļas pilsētas agronoma palīgs,
                1919. XII 08./1920. VI 03. Krimā,
                1920. VIII 04. Zemkopības ministrijas lauksaimniecības dienesta darbinieks,
                1920. Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrības (Latvijas agronomu biedrības)
                               līdzdibinātājs,
                1922. XII 12. iesk. par rezerves artilērijas virsleitnantu,
                1923. rezerves virsnieku apmācībā pie Bruņoto vilcienu divizionā,
                1924. IV 16. Iecelts par Valsts linkopības un līnu apstrādāšanas izmēģinājuma
                               stacijas vadītāju mārcienā,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. III 09. Rīgas v aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (V) komandieris,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4388,
                1939. bijis Zemkopības ministrijas agronoms kultūrtehniskā daļā,
                1941. VI 14. deportēts,
                1941. XII 23. nodibināta aizgādniecība,
                Lauksaimnieks Vestienas pagastā,
                Namīpašums Daugavgrīvas 19 (23), Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-377, 5601-1-6491.;
                               „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Valdības Vēstnesis” #97/1924.;
                               www.nekropole.lv

TETERIS Mārtiņš Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. V 11. Lielstraupes pag.
                1923/1924. Latvijas armijas dižkareivis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. IV 01. beidzis Aizsargu instruktoru kursus,
                1930. II 15. Cēsu X aizsargu pulka Stalbes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                Stalbes pagasta Teteru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Latvijas Kareivis’ #79/1928.

TETERMANIS Nikolajs Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1889. III 31. Jaunsalacas pag.
                1915. XII Tukuma latviešu strēlnieku pulka Jātnieku spridzinātāju
                                komandas strēlnieks,
                1916. IV beidzis spridzinātāju kursus, jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. V 15. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. no 1917. I 21.,
                1917. V 15. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 01. Armijas (XII) partizāņu izlūku rotas virsnieks,
                1917. IX 30. Paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1918. vācu gūstā,
                1919. V 21. Latvijas armijas virsleitnants.
                Avots:       LVVA 3601-1-434-334.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 348/1917.

TĪCMANIS Lidija Andreja m. dz. Auzāns, jurists.
                * 1913. X 11. Taškentā + 1972. VII 08. T. ģenerālis.
                1931. beigusi N. Draudziņas ģimnāziju,
                1931/1935. beidz LU , tiesību zinātnes, maģ. jur.,
                1933. luga “Dzimtene sauc”,
                1935. Grenobles universitātē studē franču valodu,
                1935/1940. Ārlietu ministrijā.
                1944. trimdā Vācijā vēlāk Anglijā,
                1955. grāmata ”Ģenerālis Auzāns”,
                1964. Toronto Kanādā,
                1972. piešķirta Kr. Barona prēmija.
                “Dzintras” filistre.
                Avots:       “Universitas” # 31/1973.

TIDRIĶIS Johanna, ārste.
                * 1893.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Tērbatas 33/35.,
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TIDRIKS Marta, ārste.
                Sk. Silinieks Marta.

TIEDE Viktors Georga d., provizors.
                *1873. XII 04. Dundagas pag.
                1893. ieguvis aptiekas palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1899. VI 04. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1924/1933. Rēzeknes „Moskovskis“  aptiekas pārvaldnieks,
                1927/1940. Liepnas aptiekas īpašnieks,
                1934/1935. Rēzeknes „Moskovskis“ aptiekas pārvaldnieks,
                1935/1936. Liepnas aptiekas pārvaldnieks,
                1937/1939. Liepnas aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TĪDEMANIS Elvīra Irmgarde d. Miluze , ierēdnis.
                *1902. +1980. V 15. Rīgā
                Latvijas pavilona pārzine Vispasaules izstādē Briselē,
                1930. VIII 18. apbalvota: Trīs Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #824,
                1935. XI 15. apbalvota: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3774.
                Avots:       LVVA 6824-1-244-113.;
                                „Valdības Vēstnesis” #261/1930.;
                                www.nekropole.lv

TIESNIEKS Kārlis Kārļa d., virsleitnants.
                * 1893. VI 25. Bauņu pag.
                Studējis Pēterpils universitātē vēsturi un filoloģiju.
                1916. IX 08. Maskavas II praporščiku skolas junkurs,
                1917. I 10. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 24. Rezerves 180. kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. II 03.Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 16. atvaļināts ka skolotājs,
                1918. Tērbatas universitāte medicīnas fakultātes students,
                1919. IV 05. mobilizēts Daugavpilī Sarkanā armijā,
                1919. VIII dezertējis.
                1919. IX 20. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1920. III 01. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1920. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. no 1920. II 01.,
                1920. IX 24. atvaļināts,
                1921. XI 10. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni III šķiru # 986.
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeni IV šķiru # 87.
                1938. bijis Liepājas Latvijas Sarkana Krusta sanatorijas direktors.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-514, 5601-1-6502.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 39/1917.
                                 V. Eichenbauma arhīvs # 1908.

TIESNIEKS Roberts, sabiedrisks darbinieks.
                *1890. VIII 23. Bauņu pag.
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. III 07. Valmieras VIII aizsargu pulka Bauņu pagasta
                                aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1931. II 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi II pakāpēs #1313,
                1936/1940. Latvijas Aerokluba Matīšu nodaļas valdes loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 193,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Bauņu pagasta vecākais,
                Bauņu pagasta krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Bauņu savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Bauņu pagasta Aizmežu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1523-491, 1640-1-798-301.;
                                „Valdības Vēstnesis” #95/1931., #6/1939.

TIHOMIROVS Nikolajs, virspriesteris.
                *1863. XII 02. Pēterburgā + 1932. IX 19. Rīgā.
                1873/1883. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1883. IX 02. Rīgas Aleksandra Ņevskā draudzes psalmotājs,
                1885. XI 11. Rīgas Katedrāles ipodiakons,
                1886. II 09. Ilūkstes Grīnvaldes draudzes priesteris,
                1895/1902. Zelburgas iecirkņa prāvests,
                1902/1932. Rīgas iecirkņa prāvests,
                1901. VIII 01. Rīgas Troice Sergija sieviešu klostera draudzes priesteris,
                1911. I 11. Rīgas Pokrova draudzes priesteris,
                1914. V 06. virspriesteris,
                1916/1918. Tēvijas kara Rīgas Brāļu kapu labierīcības komitejas priekšsēdētājs,
                1932. bij. Pokrova draudzes priesteris,
                Rīgas pareizticīgo Pētera Pāvila brālības Valdes priekšsēdētājs un goda biedrs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-49.;
                               “Jaunākās Ziņas” # 222/1932.

TIHOŅICKIS Elpidifors Mihaila d., skolotājs.
                * 1875. XI 09. Halturinas apr., Vjatkas gub. + 1942.V 21. Nometnē
                Beidzis Kazaņas garīgo akadēmiju,
                1900/1919. Krievijā,
                1920/1921. Rīgas pilsētas žīdu vidusskolā,
                1920/1922. Latvijas jaunatnes savienības vakara viduskolā,
                1922/1924. Rīgas valsts krievu vidusskolā,
                1924/1925. Rīgas Binca privāta vidusskolā,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Pareizticīgo vēlētāju un
                                krievu un apvienoto organizāciju bloks,
                1928/1930. Latgales zemju fonda komisijas loceklis,
                1928/1929. Rīgas valsts krievu vidusskola inspektors,
                1929. IV 01. Valsts Rīgas krievu paidagoģisko kursu priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #902,
                1940. X 14. arestēts,
                1942. II 07. notiesāts uz nāvi,
                1942. miris nometnē,
                Rīgas krievu izglītības biedrības bijušais priekšsēdētājs,
                Bijis Rīgas valsts krievu ģimnāzijas direktors.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

TIKMANIS Kārlis, virsleitnants.
                * 1892. VI 08. Rembates pag.
                1910. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1911/1914. Maskavas Universitātes Filoloģijas fakultātes students,
                1914. Pāvila kara skolas junkurs,
                1915. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1919. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1919. Galvenās armijas apgādes pārvaldes virsnieks,
                1920. Daugavgrīvas mācības bataljona adjutants,
                1921. robežapsardzības divīzijas vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1922/1923. Robežapsardzības kontrolieris Jelgavas apriņķi,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1923. VI 16. Rīgas apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgs,
                1927. VI 19. Rīgas apriņķa priekšnieks, Rīgas V aizsargu pulka komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 553,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10.gadu jubilejas medalu,
                1929. Rīgas apriņķa IV rajona Brīvības pieminekļa komitejas valdes loceklis,
                1929. VII 01. apbalvots ar Zviedrijas Vāzas ordeņa I šķiras bruņinieka krustu,
                1930. VI 14. apbalvots ar Igaunijas aizsargu Ērgļa krusta ordeņa III šķiru,,
                1930. V 28. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. III 04. apbalvots: Somijas aizsargu Nopelnu Krustu,
                1930.  VI 05. apbalvots: Igaunijas Balto Krustu,
                1933. XI 21. apbalvots: Latvijas Ugunsdzēsēju savienības piemiņas zīmi,
                1934. III 01. Liepājas Aizputes apriņķa priekšnieks, Aizputes VI un
                                Liepājas XV aizsargu pulku komandieris un Liepājas robežapsardzības
                                apgabala priekšnieks,
                1935/1940. Rīgas apsargāšanas un slēgšanas K/S pilnvarotājs Liepājā,
                1936. II 13. apbalvots: Lietuvas Ģedemīna ordeņa III šķiru,
                1939. III 01. pensionēts,
                1940. II 13. Piešķirtas Liepājas XV aizsargu pulka komandiera un tērpu
                                nēsāšanas tiesības,
                1940. V 04. apbalvots: Lietuvas Šauļu Zvaigzni,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots ar Polijas aizsargu krustu,
                Apbalvots: Krievijas Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-17-34.;
                                „Kurzemes Vārds” # 124/1937., # 292/1938., # 50/1939.;
                                „Latvju Kareivis” # 236/1933., # 294/1933.

 

TILGALS Jānis Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. I 19. Ulmales pag.
                Beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Darba kameras loceklis,
                A/S „Vairogs” tehniskais zīmētājs,
                Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrības priekšnieks,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

TIĻĻA Zenta dz. Kundženovskis, ārste.
                * 1900.
                1933. beigusi Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Cēsu 12.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TILLAKS Olga dz. Leismanis, ārste.
                * 1897.
                1936. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Maskavas 75.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TILLAKS Roberts Pētera d., virsleitnants.
                * 1886. III 05. Jēkaterinslavļas gub.; S. Alma Lāže.
                Studējis Maskavas zemkopības institūtā,
                1914. XII 20. mobilizēts,
                1915. I 03. Hersonas 454. družīnas zemessargs,
                1915. V 25. Toboļskas 601. družīnas zemessargs, jaunākais  rakstvedis,
                1915. V 02. Tiflisas kara skolas junkurs,
                1915. XI 29. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 07. Dzelzceļnieku 8. bataljona adjutants,
                1916. IV 12. Kaukazas armijas štāba operatīvas daļas topogrāfs,
                1917. I 04. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus pie 48. kājnieku
                                rezerves brigādes.,
                1917. IV 14. Papildu 117. rotas komandieris,
                1917. VI 15. Izgāja uz Tukuma latviešu strēlnieku pulku,
                1917. VI 18. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IX 29.,
                1917. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. X 20.,
                1918. I 15. atvaļināts,
                1919. XII 13. Armijas štāba organizācijas daļas organizācijas nodaļas priekšnieks,
                1920. II 09. komandēts uz Zemkopības ministriju.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-3625601-1-6508.
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 5/1917.,
                                                # 98/1917., # 117/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēle # 170/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6824.

TILLERS Edgars, ārsts.
                * 1909.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Rīgas pilsētas I slimnīcā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TĪLMANIS Fricis Friča d., ārsts.
                * 1895. VIII 19. Šķibes pag.; S. Milda dz. Driķis + 1985. I 15. Leiklandē, ASV
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1919/1920. Latvijas armijas vecākais medicīnas feldšeris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. III 18. Madonas IX aizsargu pulka ārsts,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                1938/1940. Madonas apriņķa ārsts,
                1937/1940. Madonas apriņķa skolas valdes loceklis,
                Bijis Vēstienas rajona ārst,
                Avots:       LVVA 1640-1-524-206.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

TĪLMANIS Osvalds, arhitekts.
                * 1900. X 26. Šķibes pag.                            
                1927. V 27. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TILTIŅŠ Antonija dz. Sīpols, ārste.
                * 1907.
                1933. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Marijas 67/69.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TILTIŅŠ Kārlis, būvinženieris.
                * 1896. VI 02.
                1931. XII 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TIMERMANIS Manfrēds Andreja d., skolotājs.
                * 1892. I 09. Augšpils pag. [arī Timmermanis Alfrēds] ; S. Matilde dz. Ozoliņš
                                + 1941. VI 29. Rīgā
                1911. beidzis Cēsu augstāko tautskolu,
                1913. ieguva skolotāja tiesības pie Cēsu tautskolās,
                1913/1915. Cēsu pilsētas pagasta skolā,
                1915/1917. Krievijas armijā,
                1915. IX 20./XI 23. Pētrogradas pulka brīvprātīgais,
                1915. XI 23. Pēterhofas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. II 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 10. Sibīrijas 14. Strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. V 07. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 04. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 10. Papildu (XXXVI) rotas komandieris,
                1916. XII 04. Papildu (LVII) rotas komandieris,
                1916. XII 28. Bauskas latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1917. XI 24. Mācības komandas priekšnieks,
                1917. X 15. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 15.,
                1917/1919. Cēsu pilsētas pagasta skolā,
                1921/1940.Vēcmuižas pagasta „Viestura“ pamatskolas pārzinis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. V 17. Bauskas XIII aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1213.,
                1941. VI 29. Centrālcietumā, Rīgā.
                Vecmuižas draudzes priekšnieks,
                Bārbeles rajona mazpulku vecākais.
                Avots:        KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 1632-2-364-97., 1640-1-191-9.,  1640-1-807-4.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.,
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #132/1916., #187/1916.,
                                                #194/1916., #347/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.; 7
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles  #330/1917., #337/1917.
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                                „Brīvā Zeme” #73/1939.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 2284.

TIMROTS Edgars, veterinārārsts.
                * 1906. II 08. Zaubes (Jaunpils) pag.; S. Meta dz. Palmbahs
                                + 1999. V 19. Bitesvelā, Anglijā
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1940. Rankas rajona veterinārārsts,
                1930. I 08. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (II) veterinārārsts,
                1932/1933. Latvijas armijas veterinārārsts leitnants,
                1933. X 04. paaugstināts veterinārārsts leitnants pakāpē,
                1936. XII 10. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (III) veterinārārsts,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka veterinārārsts virsleitnants,
                Korporācijas Lettonija filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Laiks” #25/1999.;
                                „Brīvā Latvija” 23/1999.;
                                „Valdības Vēstnesis” #225/1933.;
                                „Cēsu Vēstis” #180/1936.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Mēnešraksts” #363/1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2249.

 

TIMROTS Jānis Friča d., pašvaldības darbinieks.
               *1874. IX 04. Zaubes pag.
               1896. Bērzmuižas [Zaubes] pagasta miertiesnieku pulka locekli,
               1917. Liepas pagasta apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs,
               1936/1940.  Liepas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
               1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4279,
               1943. bijis: Liepas pagasta vecākais, dzīvo: Lejasbērzszemniekos.
               Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #43/1936.;
                              „Ekonomists” 10/1939.:
                              „Tālavietis’ #106/1943.

TIMŠANS Heinrihs, būvinženieris.
                * 1907. XII 22.
                1933. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TIMOFEJEVS Ignatijs, amatnieks.
                * 1873. XII 16. Jaunjelgavā
                Galdnieka amata meistars.
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 122.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-320.

TIMROTS Edgars, veterinārārsts leitnants.
                * 1906. II 08. Zaubes (Jaunpils) pag.; S. Meta dz. Palmbahs
                                + 1999. V 19. Bitesvelā, Anglijā
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1940. Rankas rajona veterinārārsts,
                1930. I 08. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (II) veterinārārsts,
                1932/1933. Latvijas armijas veterinārārsts leitnants,
                1933. X 04. paaugstināts veterinārārsts leitnants pakāpē,
                1936. XII 10. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (III) veterinārārsts,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka veterinārārsts virsleitnants,
                Korporācijas Lettonija filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Laiks” #25/1999.;
                                „Brīvā Latvija” 23/1999.;
                                „Valdības Vēstnesis” #225/1933.;
                                „Cēsu Vēstis” #180/1936.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Mēnešraksts” #363/1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2249.

TIMUŠKA Kārlis Mārtiņa d., būvinženieris.
                *1877. IX 27. Allažu pag.: S. Šarlote dz. Blūziņš.
                                +1958. X 07. Swift Currentā,Kanādā
                1897. Beidzis: Rīgas Pētera I reālskolu,
                1897/1903. beidzis: Rīgas Politehnisko institūtu, būvinženieris,
                1903/1905. Sibīrijas dzelzceļu pārvaldē,
                1905/1919. Distances priekšnieka palīgs, Tehniskā dienesta priekšnieks,
                                galma padomnieks,
                1920. VIII 24./1935. III 15. Satiksmes ministrijā,
                1920./1935 dzelzceļu virsvaldes vecākais inženieris, Tehniskā direktora palīgs,
                1924. III 15. Tehniskā direktors,
                1928.  XI 17. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa III šķiru #302,
                1929. apbalvots: Zviedrijas Vāzas ordeņa III šķiru,
                1931. VIII 29. Ieguva vidusskolu skolotāja tiesības,
                1935/1939. Beļģijas guļamvagonu sabiedrībā,
                1939. IX 27. /1940. Liepājas drāšu fabrikas direktors,
                1940/1941. Valsts celtniecības trestā,
                1941/1944.  Valsts Rīgas tehnikuma mācības spēks,
                1944. Vācijā,
                1946. Zviedrijā, arhīva darbinieks,
                1949. Kanādā,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Korporācijas Talavia dibinātājs un filistrs.
                Avots:       LVVA 6828-1-25-40.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvju Vārds’ #28/1958.;
                                „Latvija Amerikā” #82/1959.

TIPAINIS Aleksandrs Imants Bērtuļa d., inženieris elektriķis.
               *1886. VIII 09. Cēsīs + 1974. I 18. Rīgā
               Beidzis Millera reālskolu Cēsīs,
               1905. IX 14. Rīgas pasta un telegrāfa apgabala pārvaldes dienestā,
               1911. Rēveles telefona tikla jaunākais mehāniķis,
               1912. Ventspils telefona tikla inspektors,
               1914. Tērbatas telefona kantorī,
               1915/1919. Maskavas telegrāfu darbnīcu priekšnieka palīgs,
               1919. VII 01. Pasta un telegrāfa virsvaldes Galvenās darbnīcas vadītājs,
               1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #292,
               1931/1933. Pasta un telegrāfa departamenta Vecākais mehāniķis,
               1933/1935. Inženieris,
               1933. beidzis: Latvijas Universitāti, inženieris elektriķis,
               1935. IV 01.Rīgas galvenā telefona kantora vecākais inženieris,
               1936/1937. reģistrēts kā inženieris elektriķis, dzīvo: Artilērijas 65-9.
               1940. Sakaru pārvaldes Elektrosakaru inspekcijas vadītājs,
               1945/1947. Ventspils sakaru nodaļā,
               1948. Rīgas elektromehāniskajā tehnikuma skolotājs,
               1949. deportēts,
               1956. Rīgas Industriālajā politehnikuma skolotās,
               1960. pensionēts,
               1974. I 22. apbedītas Meža kapos Rīgā.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākas Ziņas” #209/1935.;
                              „Valdības Vēstnesis” #171/1937.;
                              „Cīņa” #16/1974.;
                              www.pipkalejs.lv

TIPAINIS Hilda, skolotāja.
                Sk. Balodis Hilda.

TĪRMANIS Fēliks Ādolfa d., provizors.
                *1876. I 27. Rīgā + 1925. XII 11.
                1895. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1907. X 13. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1925. bij. Līgatnes papīra fabrikas aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TĪRMANIS Teodors Aleksandrs Nikolaja d., provizors.
                *1871. IX 08. Cēsīs + 1931. V 12. Baskā
                1900. II 16. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                192/1931. Bauskas „Tīrmaņa“ aptiekas īpašnieks,
                1902/1919. Bauskas „Tīrmaņa“ aptiekas pārvaldnieks,
                1922/1931. Bauskas „Tīrmaņa“ aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TĪRUMS Fricis Jāna d., administratīvais virsleitnants.
                *1891. XII 17.  Rīgā; S. Ksenija dz. Koršunovs.
                Beidzis: Tukuma komercskolu,
                1915. IX 25. Kājnieku 17. Rezerves bataljonā Staraja Russā,
                1916. II 01. Gaisa kuģu rezerves bataljona Pētrogradā,
                1916. II 10. Atsevišķa V ķīmiskā komandā,
                1916. XII 01. izturējis: Kara laika ierēdņa  pārbaudījumu,
                1916. XII 20. paaugstināts kara laika ierēdņi,
                1917. V 07. Atsevišķā V ķīmiskas rotas darbvedis,
                1918. atvaļināts,
                1922. XI 14. Ludzas kara apriņķa pārvaldes darbvedis II, kara laika ierēdnis,
                1923. III 24. pārdēvēts par VI šķiras kara ierēdņi izd. 1917. V 07.,
                1923. III 05. darbvedis I,
                1924. IX 17. Liepājas kara slimnīcas darbvedis,
                1925. VI 20. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1925. V 28.,
                1929. XI 11. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1929. V 28.,
                1931. XII 31. Beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnants izd. 1926. V 26.
                1936. V 15. Liepājas kara slimnīcas Saimniecības daļas kancelejas priekšnieks,
                1936. VII 16. Intendantūras Liepājas noliktavas priekšnieka palīgs,
                1937. XI 18. Liepājas garnizona draudzes padomes loceklis,
                1939. IX 11.Apgādes pārvaldes  Liepājas nodaļa pārdēvēta par
                                Armijas XII noliktavu,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1170,
                1940. XII 07. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6533.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3500.

TIRZĪTIS Jānis, ārsts.
                * 1899. V 23. + 1983. X 18. Vassaic, ASV
                1919/1920. Vidzemes divīzijas pārvaldē,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. Ainažos, Valmieras apr.,
                1939. I 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (VIII) ārsts,
                Ainažu pilsētas un rajona ārsts,
                Ainažu pilsētas kultūras biedrības valdes loceklis,
                Liezeres pagasta Kalna Klajotiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-474.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                                „Laiks” #89/1983.

TIŠLERS Otto, ierēdnis.
                * 1906. V 26. Alūksnē
                1927/1928. Siguldas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 08. Abrenes XIX aizsargu pulka Liepnas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Liepnas pastmeistars.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-422.

TĪTMANIS Jānis, skolotājs.
                * 1893. III 20.
                1912. beidzis Cēsu pedagoģiskos kursus,
                1912/1913. Limbažu draudzes skolasskolotājs,
                1913/1917. Siguldas draudzes skolas skolotājs,
                1917/1918. Harkovas latviešu bēgļu skolas skolotājs,
                1918/1920. Paltmales pamatskolas skolotājs,
                1920/1940.Rīgas pilsētas „Āgenskalna“ 4. pamatskolas skolotājs.
                1939. IV 22. apbalvots ar Atzinības Krusta V škiru # 935.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-6.

TITOVS Andrejs, būvinženieris.
                * 1908. XII 20. Pēterpilī.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TITTMANS Reinholds Pauls, inženieris.
                * 1884. II 06.
                1923/1940. Tērbatas 28.
                Avots:       LVVA 2942-1-13751.

TĪVUMNIEKS Valdis Jāņa d., farmācijas maģistrs.
                * 1893. III 23. Veļķu pag.
                1915. I 20. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1935. I 12. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                1935/1940. Rīgas slimo kases „Pāvila rajona“ aptiekas pārvaldnieks,
                1940. IX 06. Ieguvis farmācija maģistra grādu Latvijas Universitātē,
                1940/1942. Auces „Jaunās“  aptiekas pārvaldnieks,
                1942/1944. Kuldīgas „Jaunās“ aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

TLAPA Alois, rūpnieks.
               *1879. IX 29.  Čehoslovāķijā + 1936.III 23. Rīgā
               1900. rūpnieks Rīgā.
               1936. bijis: krāsu fabrikas Augusts Ritterberg direktors,
               1910/1936. Namīpašnieks: Lauku ielā Nr.2, Rīgā,
               1911/1936. gumijas ratu darbnīcas īpašnieks,
               Rīgas fūrmaņu palīdzības biedrības valdes loceklis,
               Latviešu čehoslovāku biedrības priekšsēdētājs,
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #70/1936.
                              V. Eichenbauma arhīvs.

TOBISS Gusts, vīnu rūpnieks.
                * 1904. I 31. Mālpils pag.
                1925/1926. Latvijas armijas virsseržants,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. VIII 17. Rīgas V aizsargu pulka Zaubes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1932. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. apbalvots ar Latvijas Aizsardzības biedrības bronzas medaļu,
                1935. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (IX) komandieris,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4044,
                Zaubes pagasta padomes loceklis,
                Zaubes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Jaunpils izglītības biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Jaunpils ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Zaubes pagasta Vec Bērzu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-368

TODE Vilis, ierēdnis.
                * 1873. I 27. + 1920. XII 06. Liepājā             
                1920. IV 18. – 1920.XII 06. Satversmes sapulces deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                Liepājas pilsētas valdes ierēdnis.
                Avots:       „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.

TODERS Haja Ābrama m., aptiekas asistente.
                Sk. Gaolandskis Haja.

TOLĒNS Kristaps Trīnes d., administratīvais virsleitnants.
                *1888. IX 05. Liel Vircavas pag.; S. Anna dz. Inbergs
                Beidzis: Odesas tautas universitāti,
                1916. X 01. Hersonas 476. kājnieku pulka kareivis,
                1917. II 20. Melna jūras kara flotes Sarkanā Krusta
                                Galvenās valdes saimniecības nodaļas rakstvedis, Odesā,
                1917. IX 10. darbvedis, paaugstināts kara laika ierēdņa pakāpē,
                1918. II 25. Sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1919. Ii 28. Pēterpils Galvenās noliktavas pārzinis,
                1920. I 10. atvaļināts,
                1920. IV 09. Kurzemes divīzijas lazaretes darbvedis,
                1921. II 09. Armijas Saimniecības pārvaldes Rēzeknes noliktavas
                                priekšnieka palīgs,
                1921. III 21. Rēzeknes noliktavas pārzinis,
                1921. III 26. Kara transporta darbnīcu noliktavas pārzinis,
                1922. III 27. Kara Saimniecības pārvaldes Galvenās mantu noliktavas
                                Transporta nodaļas priekšnieks,
                1922. III 31. apstiprināts kara ierēdņa VI šķiru izd. 1917. IX 15.,
                1923. VI 08. paaugstināts V šķiras kara ierēdni izd. 1923. II 28.,
                1924. pārdēvētas Intendantūras Galvenās mantu noliktavām,
                1927. VI 21. paaugstināts IV šķiras kara ierēdni izd. 1927. II 28.,
                1931. XII 31. beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1924. II 28.,
                1938. IX 30. Mantu darbnīcu III nodaļas pārzinis,
                1939. IX 11. pārdēvētas par Armijas XI darbnīcam,
                1939. XI 34. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1164,
                1940. X 18. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6548.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4348.

TOMĀNS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. XI 27. Dignājas pag.
                1925/1926. Aizputes kājnieku pulk kaprālis,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929/1932. Jēkabpils IV aizsargu pulka Dignājas pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1932. V 07. V 07. Jēkabpils IV aizsargu pulka Slates pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. XI 11. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību.
                Avots:       1640-1-521-270.;
                               „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #265/1929. 3396/1930.;
                               „Rīts” #82/1934.

TOMĀNS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. III 11. Dignājas pag.
                1905. Beidzis Ilūkstes pilsētas skolu,
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1918/1920. Latviešu strēlnieku pulkos, ievainots,
                1925. Slates lopkopības pārraudzības biedrības dibinātājs,
                1926. Slates piensaimnieku sabiedrības dibinātājs,
                1931. Slates pagasta valdes priekšsēdētājs un vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4000,
                1936. XII 09. Apbalvots ar Valsts Statistikas III šķiras Goda zīmi,
                Bijis Dignājas lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Bijis Dignājas savstarpējas uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-67.

TOMĀSS Eduards Pētera d., skolotājs.
                * 1889. VII 28. Galgauskas pag.; S. Aleksandra dz. Freimanis. + 1958.
                Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1920. IV 18. – 1920. Satversmes sapulces deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                Sarakstījis vairākas mācības grāmatas.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

TOMAS Hermanis Kārļa d., farmaceita palīgs.
                *1920. IX 20. Limbažos
                1943. XI 04. Ieguvis farmaceita palīga grādu,
                1944/1945. Alūksnes aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       Farmaceiti Latvijā.

TOMAŠUNAS Vincents, prāvests.
                * 1867. Krāslavā + 1948. VI 04.
                1890. Beidzis Pēterburgas garīgo semināru, ordinēts
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. VIII 07. Rēzeknes XVII aizsargu pulka kapelāns,
                1930. VIII 07. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1939. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (III) mācītājs,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Bijis Aglonas, Ciskādu Viļānu un Varakļānu draudzes prāvests,
                Apbedīts Ciskādu baznīcas dārziņa.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-504.;
                               „Preiļu bibliotēka”

TOMBERGS Aleksandrs, namīpašnieks.
                *1884. I 26. Lielvircavas pag.
                1930/1940. Namīpašnieks Miera 20, Rīgā.
                1941. izsūtīts.
                Avots:       LVVA 1615-4-1262.

TOMIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. V 22. Plāteres pag.
                1923/1926. Jātnieku pulka seržants,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. XI 05. Rīgas V aizsargu pulka Ķeipenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. X 28. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona Eskadrona (III)
                               vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-376.

TOMNOVIČS Valija, ārste.
                Sk. Mailepors Valija.

TOMS Kārlis Alberts Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                *1901. IX 01. Vēstienas pag. +1943. IX 15. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis: Vestienas draudzes skolu,
                1923. V 01./1924. V 01. Rundāles pienotavas vadītājs,
                1926. V 01./1927. I 20. Latvijas piensaimniecības centrālās savienības
                                Piensaimniecības instruktors,
                1927. I 20./1934. VI 09. Latvijas piensaimniecības centrālās savienības Liepājas
                                nodaļas vadītājs,
                1934/1940. Liepājas pilsētas valdes loceklis,
                1935. V 11. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigžņu ordeņi,
                1941. VI 14. deportēts,dz. Virgas pag. Birznieki,
                A/S Turība Liepājas nodaļas vadītājs,
                Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1676-1-421-7.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Laiks” #36/2007.

TOMSONS Marija, ārste.
                Sk. Saliņš Marija.

TOMSONS Mirdza, ārste.
                Sk. Veselis Mirdza

TOMSONS Voldemārs Kārļa d., Pharm. maģistrs.
                *1883. II 02. Koku pag.
                1913. V 25. Ieguvis Pharm. maģistra grādu Pēterburgas kara
                                medicīnas akadēmijā,
                1939. izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TOMSONS Eduards Kārlis, sabiedrisks darbinieks,
                *1889. IX 17. Lielauces pag.
                1914. VII 18. Daugavgrīvas cietokšņa XX bruņotā rotas karavīrs,
                1915. XI 01. Zemgales latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1916. I 12. Rotas (VII) feldfēbelis                                 
                1917. VII 23. A.F.P. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VIII 06. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19-24. kaujas,
                1917. XI 07. atvaļināts,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1940. Tukuma aizsargu pulka VI rotas komandieris,
                1928. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                1934. XI 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru,
                Zebrenes savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Zebrenes pagasta padomes loceklis,
                Zebrenes lopkopības pārraudzības biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Zebrenes pagasta „Druku“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 162/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 283/1917.,
                                                # 284/1917., # 332/1917.

TOMSONS Kārlis Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
               *1895. X 24. Krimuldas pag.
               1919. Igaunijas armijas Auto centra IV darbnīcas militārais kontrolieris,
               1927/1940. Aizsargu organizācijā,
               1927. IV 01. Ilūkstes aizsargu pulka Skrudalienas nodaļas priekšnieks,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #402,
               1938/1940. Skrudalienas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
               1941. VI 14. deportēts, dzīvo: Valmierā, Stacijas 1.,
               Skrudalienas pagasta valdes darbvedis,
               Latviešu pašvaldību iestāžu darbvežu biedrības Ilūkstes nodaļas priekšnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-42.;
                              „Pašvaldības Darbs” #8/1936.;
                              „Sētā un Druvā” #28/1938.;
                              www.arcgiv.org.lv

TONE Ernests Jirgena d., administratīvais kapteinis.
                * 1892. IX 27. Rīga.; S. Anna Pirvics.
                1915. IX 17. Sibīrijas 6. strēlnieku bataljona karavīrs,
                1915. XII 03. Tukuma latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. VII jefreitors,
                1916. VIII rotas rakstvedis,
                1916. IX pulka štāba rakstvedis,
                1917. VI vecākais rakstvedis,
                1917. VIII vecākais pulka rakstvedis,
                1917. XII 22. atvaļināts.
                1919. X 08. Vidzemes papildu bataljona rakstvedis,
                1919. XII 03. vecākais rakstvedis,
                1920. III 10. Armijas virspavēlnieka štābā – inspekcijas daļas rakstvedis,
                1920. IV 07. darbveža v. i.,
                1920. IX 14. paaugstināts kara laika ierēdnis pakāpē izd. 1920. VII 01.,
                1920. Galv. štāba administratīvā daļas darbvedis,
                1922. IV 08. apstiprināts VI šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1920. VII 01.
                1922. VI 15. paaugstināts V šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1921. I 01.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1926. VI 21. paaugstināts IV šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1926. I 01.,
                1926. XI 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķ. # 62.,
                1927. XI 04. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III āķ. # 2020.,
                1928. apbalvots ar  Latvijas brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1929. IX 21. Galvenais štābs pārdēvēts par Armijas štābu,
                1931. V 15. apbalvots ar Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medalu,
                1931. VI 11. beidzis Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1923. I 01.,
                1933. XI 17. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants
                                               pakāpē izd. 1927. I 01.,
                1935. V 15. administratīvas daļas vispārējās nodaļas priekšnieka palīgs,
                1935. paaugstināts administratīvais kapteinis pakāpē izīd. 1927. I 01.,
                1936. IV 01. Administratīva daļa pārdēvēta par ierindas daļu,
                1937. XI 17. Armijas ekonomiskā veikala vecākais darbvedis,
                1940. VI 12. apbalvots ar Viestura ord. IV šķiru # 382 ar šķēpiem,
                1941. I 01. atvaļināts statu samazināšanas dēļ.
                Avots:       LVVA 5601-1-6564.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.# 3048.

TONE Roberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 05. Rīgā + 1943. III 02.
                1919/1920. Kurzemes divīzijas štāba kaprālis,
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, inženieris mežkopis,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 29. Rīgas V aizsargu pulka Turaidas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Zemkopības ministrijas ierēdnis, Cēsu virsmežniecības iecirkņa mežzinis,
                Tukuma lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Cēsu sporta biedrības biedrs,
                Korporācijas Talavija filistrs,
                Apbedīts Meža kapos R., Miera draudzes nodalījumā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-367.;
                               „Tēvija” # 53. 04.03.1943.

TONE Valdemārs Teodors Kriša d., mākslinieks.
                *1892. III 28. Annenieku pag.;
                                +1958. VIII 30. Londonā, Anglijā
                Beidzis: Rīgas pilsētas reālskolu,
                1916. beidzis: Penzas mākslas skolu,
                1916/1918. Latviešu strēlniekos,
                1919. Latvijas armijā,
                1925. VI 13. Mākslas Akadēmijas klases vadītājs,
                1927. V 20. vecākais klases vadītājs,
                1932. V 26. ievēlēts: Akadēmijas Padomē,
                1934. XII 04. piešķirts mākslinieka grāds,
                1936. XI16. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #2161,
                1944. Vācijā,
                1949. Anglijā.
                Avots:       LVVA 1303-2-32.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

TONINGS DONINGS Heinrihs Paula d., provizors.
                *1890. IV 13.
                1910. ieguvis aptiekas palīga grādu Kazaņas Universitātē,
                1914. IX 23. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1926/1938. Mālpils  aptiekas pārvaldnieks un īpašnieks,
                1939. izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TORGANI Lidija Andreja m., sabiedriska darbiniece.
                *1906. I 25. Saikavas pag. [Milda] + 1998. XI 07. Saikavas pag.
                Beigusi Latvijas Universitātes Tautsaimniecības fakultāti,
                1928. Madonas IX aizsargu pulka Saikava nodaļas aizsardžu pulciņa priekšniece,
                1928. XI 02. apbalvota: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,.
                1930. Aizsargu štāba vecāka kancelejas ierēdne,
                1932. XI 16. apbalvota: Triju Zviagžņu ordeņa V šķīru #2791,
                1939. bijusi: Aizsargu štāba aizsardžu instruktore,
                1939. III 20. Apbalvota: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Apbalvota: Igaunijas Melna Ērgļa ordeņa III šķiru,
                Apbalvota: Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                Korporācijas Gundegas seniore.
                Avots:       LVVA 1640-1-17-34.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #104/1940.;
                                „Latvijas Vēstnesis’ #48/1999.

TORMANIS Kārlis Mārtiņa d., profesors.
                *1882. VII 25. Straupes pag. + 1950. IX 14. Rīgā
                1903. Beidzis: Rīgas pilsētas reālskolu,
                1903/1906. Rīgas Politehniskā Institūta students,
                1906/1907. Bernes Universitātes students,
                1907/1911. Beidzis; Karlsruhes Tehnisko augstskolu,
                1914/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1920. VI 15./1921. IX 01. Satiksmes ministrijas Daugavbūves elektrotehniskās
                                nodaļas vadītājs,
                1921. IX 01./1922.V 01. Finansu ministrijas Rūpniecības departamenta
                                vecākais inženieris,
                1921. VII 01./1922. VII 01. Latvijas Universitātes docents,
                1922/1940. Vecākais docents,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #453,
                Avots:       LVVA 1632-2-34;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                                www.nekropole.lv

TOROPOGRICKIS Aleksejs, priesteris.
                *1877. III 17. Rīgā
                1899. VI 14. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1899/1901. Bauskas draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1901/1903. Rīgas Katedrāles psalmotājs,
                1903. II 15. Dubnas 195. kājnieku pulka priesteris,
                1906. IX 01. Očakovas 208. kājnieku pulka priesteris,
                1910. VI 08. Insaras 196. kājnieku pulka priesteris,
                1910/1915. Opoškas pilsētas Apsakidrošanas sobora II priesteris,
                1918/1930. Pečoru 40. mocekļu baznīcas II priesteris,
                1923/1930. Pečoru pilsētas I pamatskolas skolotājs,
                1930. III 30. Rīgas Visu svēto draudzes priesteris,
                1939. t. p. amatā, virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-119.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

TORRU Leonhards, ārsts.
                * 1896. VIII 25. Valmierā
                1919/1921. Rīgas kājnieku pulka medicīnas feldšeris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1931. Jēkabpils aizsargu pulka ārsts,
                1933/1940. Madonas IX aizsargu pulka ārsts,
                1936. II 24. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (I) ārsts,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Praulienas Lazdonas rajona ārsts,
                Namīpašnieks Alunāna 4, Madonā.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-210.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

TRAPIŅŠ Antons Pētera d., leitnants.
                * 1887. VII 12. Mēdzūlas pag.
                1909. Sibīrijas strēlnieku ģen. Kondratenko pulka karavīrs,
                1909. XII jaunākais apakšvirsnieks,
                1910. VII vecākais apakšvirsnieks,
                1914. beidzis podpraporščiku skolu,
                1914. atvaļināts.
                1914. VII 18. Grodņas cietokšņa telegrāfa bataljonā,
                1915. IX 26. telegrāfa rotā,
                1917. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. Dzelzceļa bataljonā pie 4. armijas,
                1917. XII 10. atvaļināts.
                Apbalvots ar medaļām „Par centību“ uz Annas un Vladimira ordeņa lentām.
                1919. II – IV 07. slēpjas mežā,
                1919. IV 07. Sarkanā armijas Sakaru bataljonā,
                1919. V 22. dezertējis,
                1919. VI 10. Liezeres komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. X 10. Cēsu apriņķa komandantūras Jaunformējama bataljonā,
                1919. X 27. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris,
                1919. XI 25. jaunākais virsnieks,
                1920. V 30. mācības rotas jaunākais virsnieks,
                1920. XII 20. Meža ekspluatācijas bataljonā,
                1921. I 04. atvaļināts.
                1924. bij. dienesta Jaunlatgales policijas II rajona 28. distances
                                24. posteņa uzraugs.
                Avots:       LVVA 5601-1-6579.

TRAMPEDAHS Vilhelms Georga d., provizors.
                *1872. I 01. Cēsu pag.
                1894.  ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1900. II 16. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1923/1939. Cēsu „Trampedaha“ aptiekas pārvaldnieks un līdzīpašnieks,
                1930/1939. Cēsu „Trmpedaha“ aptiekas īpašnieks,
                1939. izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TRASUNS Antons, ierēdnis.
                * 1888. X 29. Ozolmuižas pag.
                Beidzis Kara skolu.
                1923. I 04. Valsts zemes bankas aģents Daugavpilī,
                1934. IX 01. Rēzeknes nodaļas aģents,
                1937. IV 28. Daugavpils nodaļas aģents.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 103.
                Rezerves virsnieks.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-296.

TRASUNS Francis, prelāts.
                * 1864. X 04. Sakstagala pag. + 1926.IV 06. Rīgā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1883/1887. Beidzis Pēterburgas garīgo semināru,
                1891. Beidzis Pēterburgas garīgo akadēmiju, theol. mag.,
                1892. kapelāns Daugavpilī,
                1896/1901. izsūtīts uz Vladimiru,
                1901.
                1901. Pēterburgā nodibināja Latgaliešu mūzikalisko biedrību,
                1902. Pēterburgas garīgo semināra profesors,
                1904/1906. dekāns Rēzeknē,
                1906. Krievijas valsts domes loceklis,
                1906. izdot latgaliešu laikrakstu „Auseklis”,
                1909. izdot grāmatu „Školas dorzs” latgaļu valodā,
                1917. Latgaļu kongresa organizators,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latgaliešu frakcija,
                1919/1926. laikraksta „Latgolas Vōrds” izdevējs,
                1919. Latgales pārstāvis Ministru kabinetā,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latgales
                                kristīgo zemnieku savienība,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latgales kristīgo
                                zemnieku savienība, Saeimas sekretāra I biedrs,
                1924. IV 23. Latgolas demokrātu partijas dibinātājs,
                1925. X 03. – 1926. IV 06. Saeimas II deputāts, Latgales demokrātu
                                frakcijas priekšsēdētājs,
                1924/1926. Laikraksta „Zemnīka Bolss” izdevējs,
                Latgales lauksaimnieku centrālā kooperatīva dibinātājs un valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas bankas padomes loceklis.
                Apbedīts Rēzeknes Brāļu kapos.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Jaunākās Ziņas” 75/1926.

TRASUNS Jēzups Donata d. , ierēdnis.
                * 1898. I 19. Ozolmuižas pag.; M. Valerija dz. Lībiņs, S. Terēze dz. Rancāns.+1978.
                Beidzis Rēzeknes tirdzniecības skolu,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latgaliešu frakcija,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latgales darba partija,
                1921/1934. Laikraksta “Jaunā Straume” redaktors,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latgales darba partija,
                1923. Latvijas bankas padomes loceklis,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Progresīvā tautas apvienība,
                1926. XI 16. apbalvots ar triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 219,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Progresīvā tautas apvienība,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Progresīvā apvienība,
                Bijis Sabiedrības “Latgales lauksaimnieks” valdes loceklis,
                Bijis A/S “Laima” valdes loceklis.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925., 1928., 1931.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

TRAUBERGS Aleksandrs Kārļa d., leitnants.
                * 1897. X 16. Ēveles pag.
                1917. VI 03. Maskavas 56. kājnieku pulka karavīrs,
                1917. VI 24. atvaļināts,
                1917. X 29.-XI 03. Aleksandra kara skolas studentu bataljonā,
                1918. I 05.-20. Sibīrijas 6. korpusa Intendantūra Valmierā –
                                noliktavas darbvedis.
                1918. XII 20. Atsevišķās studentu rotas karavīrs,
                1919. IV Atsevišķa III bataljona karavīrs,
                1919. VII 01. Dienvidu armijas intendantūra transporta noliktavas pārzinis,
                1919. VII 22. pārdēvēts par kara ierēdni,
                1919. V 22. paaugstināts leitnants pakāpē,
                1919. VII 23. pārskaitīts Armijas saimniecības pārvaldē – noliktavas pārzinis,
                1919. XI 07. Daugavpils kājnieku pulka noliktavas pārzinis,
                1920. V 11. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6580.

TRAUBERGS Eduards Dāvida d., zvērināts advokāts.
                * 1883. VIII 05. Ērgļu pag.; S. Anna.
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                Beidzis Briseles universitāti,
                1905/1906. Revolūcijas kustībā,
                1906. izceļojis uz Somiju,
                1917/1918. Latvijas izglītības biedrības vidusskolas skolotājs,
                1917. Rīgas domnieks,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Revolucionāro
                                sociālistu partija,
                1918. XI 18. piedalījies Latvijas valsts proklamēšana,
                1922/1940. A/S ”Baltujūras tirdzniecība” dibinātājs, valdes loceklis
                                un priekšsēdētājs,
                1924. A/S „Livonian Flax” dibinātājs,
                1933. A/S „Mucu un koka apstrādāšanas fabrika” dibinātājs,
                1933. A/S „Motor Service” dibinātājs,
                1935/1940. K/S „Celtne” E. Traubergs un biedri dibinātājs un vadītājs,
                1935. dz. Raiņa b. 6-3,
                1936. dz. L. Miesnieku 9-7,
                1949/1956. izsūtīts uz Tomskas apgabalu.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

TRAUBS Eliass, ārsts.
                * 1896.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Graudu 47, Liepājā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TRAUCIŅŠ Kārlis Andreja d., zvērināts advokāts.
                *1893. VI 29. Bērzaunes pag. + 1936. XII 26.
                1930. zvērināts advokāts.
                Studentu vienības „Austrums“ vecbiedrs.
                Apbedīts Mārcienas kapos.
                Avots:       „Students“ # 7/1936.

TRAULIŅŠ Pēteris, piensaimnieks.
                * 1878. VII 25. Skaistkalnes pag. 1938. XII 31.
                1903/1905. Urgas pienotavas māceklis,
                1905/1916. Pienotavu vadītājs, Lizumā, Jaungulbenē un Rūjienā,
                1917/1922. Pienotavu vadītājs Krievijā,
                1922/1938. Oktets piensaimnieku sabiedrības pienotavas vadītājs,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4015,
                Latvijas piensaimniecības biedrības biedrs,
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-99.;
                               „Brīvā Zeme” # 5/1939.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 9/1939.

TRAUTIŅŠ Eduards, ārsts.
                * 1901.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās.
                1938. Bauskas 3 c.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TRAUTSLOTS Antons, būvinženieris.
                * 1899. VII 05.
                1931. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TRĒGERS Ābrams, ārsts.
                * 1890.
                1921. beidzis Latvijas Augstskolu, iekšķīgās slimībās,
                1938. Vadoņa 24, Daugavpilī.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TREIBAHS Andrejs, skolotājs.
                *1893. VIII 01. Vērgales pag.
                1934. III 01. Durbes 57. Mazpulka vadītājs,
                1938. bijis: Aizteres pamatskolas pārzinis,
                1938. X 01./1940. Tadaiķu 56. Mazpulka vadītājs,
                1938. X 01. Tadaiķu pamatskolas pārzinis,
                1941. IX 01. Durbes pagasta pamatskolas pārzinis,
                Tadaiķu lauksaimniecības biedrībā,
                Latvijas nacionālo skolotāju biedrībā,
                Liepājas skolotāju kooperatīvā,
                Avots:       LVVA 1690-4-36-27.;
                                „Brīvā Zeme” #113/1938.;
                                „Kurzemes Vārds’ #68/1941.

TREIBERGS Fricis, sabiedrisks darbinieks,
                *1896. I 21. Sēmes pag.
                1915/1917. Krievijas armijas karavīrs,
                1919/1921. Latvijas armijas virsseržants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas Republikas atbrīvošanas cīņu 10. gadu
                                jubilejas medaļu,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Tukuma aizsargu pulka Sēmes nodaļas vada komandieris,
                Sēmes biškopības biedrības priekšnieks,
                Sēmes pagasta padomes loceklis,
                Sēmes pagasta „Censoņu“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

TREIBERGS Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. XI 27. Asaros (Brīvkalns); S. Antonija dz. Freibergs
                1921/1922. Latvijas armijas karavīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IX 11. Rīgas V aizsargu pulka Asaru aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. I 01. Jūrmalas (IV) bataljona Rotas (XIV) vada komandieris,
                1940. V 10. mainīts uzvārds Brīvkalns.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-369.;
                               „Valdības Vēstnesis’ #117/1940.

TREIDE Irēna, ārste.
                *1917. III 10. Jaunbilskas pag.
                1943. II 16. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943. Talsu slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA P1024-2-17-156.

TREIDENS Emīls Teodora d., provizors.
                *1865. III 06. Rīgā + 1934. VII 13.
                1887. VI 26. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1892. XI 27. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1900/1932. Rīgas „Brieža“ aptiekas īpašnieks,
                1927/1932. Rīgas „Brieža“  aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TREIERS Anna Sergeja m. dz. Sideļnikova, aptiekas palīgs.
                *1897. II 11. Sergačā, Krievijā
                1919. XI 01. ieguva aptiekas palīga grādu Harkovas Universitātē,
                1936/1937. Daugavpils „Vanaga“ aptiekas pārvaldniece,
                1940/1954. Tērvetes aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TREJERS Aleksandrs, skolotājs.
                *1875. VII 09. Ventspilī
                1894. beidzis Rīgas Pāvila skolu,
                1894. ieguva skolotāja tiesības pie Talsu pilsētas skolās,
                1894/1897. Doles salas skolas skolotājs,
                1897/1900. Mēdzūlas pagasta skolas skolotājs,
                1900/1913. Vārves pagasta skolas skolotājs,
                1912. ieguva mājskolotājs tiesības pie Ventspils reālskolās,
                1913/1918. Starij Oskolas sievieti ģimnāzijas skolotājs,
                1918/1919. Starij Oskolas I skolas pārzinis,
                1919/1921. Nikolajevskas draudzes skolas skolotājs,
                1921/1940. Ventspils valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4470.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-56.

TREIFELDS Aleksandrs Jāņa d., aptiekas palīgs.
                *1888. VII 22. + 07.01.1939.
                1911.  ieguvis aptiekas palīga grādu Kazaņas Universitātē,
                Bij. Vecbebru aptiekas īpašnieks.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TREIGUTS Leonija, ārste.
                Sk. Neibergs Leonija.

TREIGUTS Verēna, ārste.
                Sk. Akermanis Verēna.

TREIJERS Pauls Oto d., agronoms.
                * 1908. IX 08. Rīgā; M. Emma, S. Milda dz. Vālbergs
                Beidzis Rīgas Kr. Barona pamatskolu,
                Beidzis Priekuļu lauksaimniecības vidusskolu,
                1929/1937. Zemkopības ministrijas labības biroja ierēdnis,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1937/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras Rīgas novada mazpulku inspektors,
                1940. I 01. - VI 14. Darba centrāles pilnvarnieks,
                1940. VI 14. iecelts par Darba centrāles Darba skolas priekšnieku,
                1944. IX 25. izbrauca ar motorlaivu no Vidzemes uz Kurzemi,
                1944. XI 11. iebrauca Zviedrijā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 135/1940.

TREIJS Alfrēds, virsleitnants.
                * 1895. XII 19.
                Beidzis Oranienbaumas II praporščiku skolu,
                1918. XII 18. Atsevišķā jātnieku nodaļas virsnieks,
                1920. III 16. Robežsargu štāba virsnieks,
                1920.. III 31. Robežsargu 3. Pulka Rotas komandieris,
                1922. II 15. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1933. XI 16. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3423,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 30. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (IV) komandieris,
                1935. Robežsargu brigādes Atsevišķās (IX) rotas komandieris,
                1939. VI 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Diviziona (II) komandieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-88.

TREIJS Reinholds Mārtiņš Martiņa d., kapitāns
                Sk. Ritums Reinholds Mārtiņš

TREILIBS Ernests Kristapa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1883. X 12. Rāvas pag.
                1907/1915. Kavalērijas XIII pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1914. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa medaļu IV šķiras.
                1915/1918. Vācu gūstā,
                1919/1934. Jātnieku pulka seržants,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Rāvas pagasta vecākais,
                1936. V 14. Liepājas XV aizsargu pulka Eskadrona (I) komandieris,
                1937/1940. Rāvas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru #279,
                1939. III 20. apbalvots ar, Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. I 10. Rāvas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1945. X 07.-1955. V 22. Ieslodzījumā Ozerlagā,
                1958. VII 14. atbrīvots no speciālas nometnes Omskas apgabalā,
                Rāvas Vecpils kultūras veicināšanas biedrības valdes loceklis,
                Liepājas apriņķa un apkārtnes krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Rāvas un apkārtnes patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-408.;
                                „Jaunākās Ziņas” #94/1938.;
                                „Kurzemes Vārds” #229/1937.;
                                „Valdības Vēstnesis” #291/1938.#71/1940.;
                                „www.nekropole.lv”

TREILIBS Heinrihs, ierēdnis.
                * 1894. IX 21. Rīgā; S. Marija dz. Herrmanns.
                Beidzis Katrīnas II pilsētas skolu Rīgā,
                1919. studentu bataljona kaprālis,
                1919. X 09. – 1920. III 18. Latvijas armijā,
                1920. III 16. Zemju departamenta II šķiras grāmatvedis,
                1920. VI 09. Zemju departamenta II šķiras grāmatvedis,
                1921. X 15. Zemju departamenta vecākais grāmatvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1934. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-49.

TREIMANIS Alfrēds Jāņa d. , provizors.
                *1879. VI 25.
                1997. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1904. XII 28. ieguvis provizora grādu Maskavas Universitātē.
                1924/1927. Nītaures aptiekas pārvaldnieks,
                1927/1928. Vaidavas aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TREIMANIS Arnolds, skolotājs.
                 *1872. IX 22. + 1961.
               1897. Beidzis: Pēterburgas Universitāti,
               1897/1903. Šauļu ģimnāzijas skolotājs,
               1903/1910. Kauņas ģimnāzijas skolotājs,
               1910/1913. Orlas ģimnāzijā,
               1913/1918. Smoļenskas ģimnāzijā
               1919./1938.  Mazsalacas valsts ģimnāzijas direktors,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #914,
               1938. pensionēts
               Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                              „Jaunākās Ziņas” 3278/1935., #153/1938.;
                              „Latvija Amerikā #22/1962.’
                              www.zudusilatvijā.lv

TREIMANIS Elza, ārste.
                Sk. Rīsbergs Elza.

TREIMANIS Elvīra, ārste.
                Sk. Kazaks Elvīra.

TREIMANIS Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                  *1890. II 23. Elejas pag. + 1941. IX 19. Sibīrijā.
                  1915. ieguva rezerves praporščika tiesības,
                  1915/1916. Artilērijas 35. Mortīru diviziona jaunākais virsnieks,
                  1916/1918. Diviziona adjutants,
                  1933. beidzis: Latvijas Universitāti, inženieris mežkopis,
                  1934. Dzelzceļu aizsargu pulka Rotas (II) Čiekurkalna nodaļas priekšnieks,
                  1941. VI 14. deportēts,
                  Dzelzceļu virsvaldes VI mašīnu iecirkņa materiālu pārzinis,
                  Dzīvo Ganību d. 18-2.
                  Avots:        LVVA 1640-1-198-61.;
                                    „Laiks” #63/1968.;
                                    www.mf.illu.lv

TREIMANIS Hermanis Augusta d.,
                * 1907. XI 25. Vecates pag. + 1942. III 03. Novosibirskā, Krievijā
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1933. Smagās artilērijas pulka kaprālis,
                1937. VII 04. Valmieras VIII aizsargu pulka Vecates pagasta
                                Aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. bijis Mazsalacas VI vanagu nodaļas Vecates atsevišķas
                                vienības priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                1942. III 03. nošauts.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-490.;
                                „www.nekropole.lv”

TREIMANIS Marta, ārste.
                * 1904.
                1933. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Krāsotāju 21.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

TREIMANIS Pēteris Edgars, skolotājs.
                * 1902. III 05. Rīgā
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 01. Ludzas III aizsargu pulka Nautrēnu pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Rogovkas latviešu pamatskolas pārzinis,
                Ludzas skolotāju biedrības valdes loceklis,
                Rogovkas krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-96.

TREIS Armīns, mācītājs.
               * 1901. VII 13. Opekalnā [Treus] + 1983. X 18. Gēteborgā, Zviedrijā
                    1932. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
               1932/1933. Daugavpils kājnieku pulka kaprālis,
               1933. VI 18. ordinēts,
               1934. VI 14. /1935. Cēsu lauku ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
               1935. XI 15. /1944. Katlakalna Olaines draudžu mācītājs,
               1943. Katlakalna Olaines ev. lut. draudzes mācītājs, Bauskas ceļš 1.,
               1944. Vācijā,
               1951/1976. Gēteborgas ev. lut. draudzes mācītājs,
               1955. uzņemts zviedru mācītāju saimē,
               Korporācijas Fraternitas Academica filistrs.
               Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                              „Baznīcas kalendārs“, R., 1944.;
                              „Svētdienas Rīts“ # 26/1934., # 47/1935.;
                              „Jaunākās Ziņas” #8/1936.;
                              „Latvija’ #13/1976., #41/1983.;
                              „Laiks” #90/1983.

TREIS Emīls, ārsts.
                * 1883.
                1909. beidzis Maskavas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Pils 24, Bauskā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TREIS Fēliks, mācītājs.
                * 1903. VI 29. + 1958.
                1931. VI 28. ordinēts.
                1940/1944. Ģertrūdes I ev. lut. draudzes mācītājs, Tallinas 4-1.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.:
                                “Baznīcas kalendārs” , R., 1943.

TREIS Gerhards, ārsts.
                * 1892.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Antonijas 12.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

TREIVAS Berta, ārste.
                Sk. Civians Berta.

TREIVERTS Artūrs Edgars, mācītājs.
                * 1911. XII 07. Aizputē
                1936. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1936. XI 10. ordinēts par Latgales prāvests iecirkņa vikāru,
                1937. III 01. nozīmēts par Jaunlatgales un Viļakas draudžu mācītāju,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IV 14. Abrenes XIX aizsargu pulka mācītājs,
                1937/1944. Abrenes un Viļakas ev. lut. draudzes mācītājs,
                Viļakas garnizona un Robežsargu mācītājs,
                Namīpašnieks Jelgavā, Lauku # 2.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-419.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 48/1936., # 9/1937.

TREIVERTS Fridrihs Kārļa d., provizors.
                *1874. III 25. Lielezeres pag.
                1894.  ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1902. VI 12. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1926/1939. Rīgas „Foka“ aptiekas līdzīpašnieks,
                1939. izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TREIVERTS Voldemārs Kārļa d., provizors.
                *1876. VII 19.  Lielezres pag.
                1897. X 20. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1908. X 31. ieguvis provizora grādu Tērbatas Universitātē.
                1930/1932. Bišumuižas aptiekas pārvaldnieks,
                1939 izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TRENČE Džessija, namīpašniece.
                Sk. Rasmus Džessija.

TRENČE Elza, namīpašniece.
                Sk. Šulcs Elza.

TRENČE Ērihs Rolands Miķeļa d., namīpašnieks.
                *1909. XII 14. Rīgā.
                1915/1940. Nama līdzīpašnieks Antonijas 18.
                Avots:       LVVA 1690-4-2054-220.

TREPŠA Vitālijs, prāvests.
                * 1891. VIII 17. Asūnes pag.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                1920/1921. Krāslavas Romas katoļu draudzes prāvests,
                1921/1930. Andrupenes un Pušas Romas katoļu draudzes prāvests,
                1930/1933. Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests,
                1936/1944. Pasienes Romas katoļu draudzes prāvests,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. X 06. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (III) mācītājs,
                1949. VIII 17. arestēts,
                Pasienes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Pasienes pamatskolas skolotājs,
                Apbedīts Kuldīgas Sv. Annas kapsētā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-95.;
                               „Latgales dati”

TRĒZIŅŠ Kārlis, tirgotājs.
                * 1880. III 30. Limbažu pag.
                Apavu tirgotājs.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 47.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-154.

TRĒZIŅŠ Kārlis, leitnants, mežu taksators.
                *1897. IV 23/11. Rīgā + 1972. IV 13. Nudžī, Austrālijā.
                Beidzis: Latvijas Universitātes Kultūrtehnisko skolu,
                1915/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1918. XII 20.  Studentu rotā,
                1919. V 22. Paaugstināts leitnants pakāpē,
                1919. VIII 01./1920. V 20. Jelgavas kājnieku pulkā,
                1928. XI 14. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #773,
                1933. V 03. Aizsargu aviācijas Eskadriļas [II] vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 32. pulka Bataljona [I] oberšturmfīrers,
                Meža departamenta Mežiericības daļas mežu taksators,
                Lauku māju īpašnieks Priekuļu pagastā, dzīvo Brīvības 32, Ogrē,
                Korporācijas Tervetia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-820-22.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Valsts adrešu kalendārs”, R., 1940.;
                                „Austrālijas Latvietis” #1134/1972.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4817.

TRĒZIŅŠ Sofija dz. Antonovičs, ārste.
                * 1901. V 10. Tukumā. V. Kārlis – mērnieks. + 1964. VIII 15. Balaratā, Austrālija.
                1926. XII 13. beigusi Latvijas Universitāti, ieguvusi ārsta grādu,
                1927. Radovas slimnīcas ārste,
                1927/1928. Lielvārdes pagasta ārste,
                1928/1931. Ogresgala un Tomes rajona ārste,
                1930/1935. Ogres pilsēta skolas ārste,
                1931/1932. Ikšķiles Ogresgala Tomes rajona ārste,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Ogres pilsētas un skolas ārste,
                1936. IV 04. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (III) ārste,
                1940. Ogres bērnu tuberkulozes slimnīcas vadītāja,
                1964. VIII 18. Apbedīta Folknera kapos Melburnā,
                Namīpašums Ogrē, Brīvības 32.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-377, 4578-1-1195., P1024-2-17-157.;
                               „www.nekropole.lv”

TRIFSKINS Šoloms, būvinženieris.
                * 1905. X 18.
                1935. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TRIJECS Alfrēds Jāņa d., tirgotājs.
                * 1885. II 10. Palsmanes pag.
                1928/1940. namīpašnieks Jumaras 11.
                Koktirdzniecības un rūpniecības Jelgavas ielā # 12/14. Īpašnieks;s
                1941. izsūtīts
                Avots:       LVVA 1615-4-3033.

TRIZNA Jāzeps, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. XII 02. Varakļānu pag.
                1929/1930. Rīgas kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. V 20. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Ružinas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-503.

TROFIMOVIČS Antons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. IV 11. Višķu pag.
                1932/1933. Kurzemes divīzijas štāba dižkaravīrs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. X 22. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Andrupenes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Andrupenes pagasta sekretāra palīgs,
                Andrupenes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-498.

TROFIMOVS Alīse Ida Kārļa m., aptiekas palīgs.
                *1887. Mazsalacā
                1911. V 10. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1927/1931. Vircavas aptiekas pārvaldniece un īpašniece,
                1939/1940. Vircavas aptiekas pārvaldniece,
                1941. VI 14. izsūtīta.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TROFIMOVS Nikolajs Moiseja d., aptiekas palīgs.
                *1894. I 10. Jelgavā
                1913. XII 24. ieguvis aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1931/1939. Vircavas aptiekas pārvaldnieks,
                1941. VI 14. izsūtīts.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

TROFIMOVS Sergejs Ivana d., ierēdnis.
                * 1894. IX 19. Augšpils pag. + 1941. VI 22. Rīgā
                Beidzis Tērbatas Universitātes juridisko fakultāti,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Krievu zemnieku apvienības
                                un krievu sabiedrisko darbinieku frakcija,
                1939/1940. Izglītības ministrijas referents krievu izglītības lietās,
                Abrenes apriņķa bijušais valdes loceklis,
                1940. VIII 09. arestēts,
                1941. VI 22. nošauts.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas krievi”

TROFIMOVS Vladimirs, Dr. med.
                * 1872. VIII 03. Augšpils pag. + 1944.
                Beidzis Pleskavas klasisko ģimnāziju,
                1899. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1900/1902. Tērbatas Universitātes Zoege fon Manteufeļa klīnikā,
                1902/1904. Kurskas apriņķa slimnīca Ļgovā,
                1904/1905. Krievu Japāņu karā,
                1905/1925. Krievijas Sarkanā Krusta slimnīca Penzā,
                1909. ieguva Dr. med. grādu,
                1925/1933. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes docents,
                1933. pensionēts.
                1938. Stabu 37.
                1943. Augšpils pagasta „Emilovas” muižas pansionātā.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-1.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

TROICS KALNIŅŠ Marga, sabiedriska darbiniece.
               *1910. XII 30. Dzelzavas pag. + 1969. IV 21. Kanādā
               1932/1940. Aizsargu organizācijā,
               1934. Madonas IX aizsargu pulka Dzelzavas aizsardžu pulciņa priekšniece,
               1934. III 20. beigusi: Aizsargu sanitār instruktoru kursus.
               Avots:       LVVA 1640-1-820.;
                              „Aizsargu organizācijas dzīve” #15/1934.;
                              „Laiks” #34/1969.;
                              „Latvija Amerikā” #32/1976.

TRONS Žano, zvērināts advokāts.
                * 1865. XII 25.
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Žīdu cionistes partija.
                Avots:       „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.

TRUBECKOJS Jānis, priesteris.
                *1911. V 09.
                1939. bij. Piedrujas Sv. Nikolaja draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

TRUBECKOJS Nikanors, priesteris.
                *1876. VII 23.
                1939. bij. Mihailvas Dievmātes Patvēruma un Kvitanu Sv. Dimitreja
                                draudžu priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

TRUBECKOJS Nikolajs, priesteris.
                *1907. XII 26.
                1939. bij. Rīgas Dievmātes Patvēruma /Pokrova/ draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

TRUBICINS Glebs, priesteris.
                *1912. VI 27.
                1939. bij. Mālpils Dievmātes Patvēruma un Suntažu Apskaidrošanas
                                draudžu priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

TRUBICINS Savva, priesteris.
                *1887. X 01. Nosas sadžā
                1907. VI 15. beidzis Tērbatas skolotāju semināru,
                1907/1909. Hruščevas draudzes skolas skolotājs,
                1909/1910. Grīvas draudzes skolas skolotājs,
                1911. VII 30. Grīvas draudzes diakons,
                1912. X 12. Rīgas garīgā semināra diakons,
                1913/1920. Rīgas garīgā semināra paraugskolas skolotājs,
                1918. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1920. X 01. Rīgas  Nikolaja draudzes diakons,
                1921/1924.  Borovkas draudzes priesteris,
                1921/1924. arī Fabianovas draudzes priesteris,
                1922. VII 15. arī Grīvas draudzes priesteris,
                1921/1925. arī Hruščevas draudzes priesteris,
                1923/1928. Ilūkstes draudzes priesteris,
                1939. bij. Grīvas Sv. Nikolaja draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-41.;
                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939

TRUPINS Lusja Dāvida m., farmācijas maģistre.
                * 1910. VIII 24. Krāslavā.
                1937. V 22. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1938/1939. Balvu „Vecās“ aptiekas pārvaldniece,
                1938/1939. Balvu „Jaunās“ aptiekas pārvaldniece,
                1939/1940. Krāslavas „Jaunās“ aptiekas pārvaldniece,
                1940. II 13. ieguvusi farmācijas maģistres grādu.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“

TRUSOVS SOLOVJOVS Makarijs Onufrija d., skolotājs.
                * 1888. III 30. Koroļevas pag.; S. Marija dz. Tulinskis – skolotāja.
                               + 1942. VIII 24. Krievijā.
                1909. beidzis Polockas skolotāju semināru,
                1909/1920. Tučinas skolas skolotājs,
                1910/1912. Vecslobodas skolas skolotājs,
                1912/1914. Balvu ministrijas skolas skolotājs,
                1914. beidzis Kijevas III praporščiku skolu,
                1914/1917. Krievijas armijas virsnieks,
                1918/1919. Balvu ministrijas skolas skolotājs,
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka virsnieks,
                1920. III 27. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. II 14.,
                1921. VII 16. atvaļināts,
                1921/1925. Ludzas apriņķa pamatskolā – skolotājs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1934. Vikstameža pamatskolas skolotājs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1934/1940. Līnavas pagasta „A. Pumpura“ pamatskolas pārzinis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 26. Abrenes XIX aizsargu pulka Līnavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. XI 09. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru,
                1941. VI 14. deportēts,
                Līnavas pagasta padomes loceklis,
                Līnavas lauksaimniecības biedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-73, 1640-1-527-420.;
                               „Es viņu pazīstu‘, R. 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 6774.

TUČS Antoņina, skolotāja.
                  * 1896. I 29.
                  1913. beigusi Pēterpils sieviešu pilsētas skolu,
                  1918/1920. Ozolmuižas pagasta skolā – skolotāja,
                  1920. Rēzeknes skolotāju sagatavošanas kursus,
                  1920/1940. Rēzeknes pilsētas pamatskolas pārzine,
                  1923. ieguva skolotājas tiesības pie Rēzeknes valsts krievu vidusskolās,
                  1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-177.

TUHTO Marija dz. Caunītis, skolotāja.
                  * 1883. IV 19.
                  1900. beigusi Jēkabpils sieviešu skolu,
                  1904. ieguvusi skolotājas tiesības pie Rīgas mācību apgabalā,
                  1905/1907. Tukuma ev. lut. draudzes skolā – skolotāja,
                  1907/1908. Sēlpils pagasta skolā,
                  1908/1911. Inķenu meiteņu skolā,
                  1911/1915. Glazmankas ministrijas skolā,
                  1915/1916. Rosļakova augstāka tautskolā, Goru apriņķi,
                  1916/1919. Preiļu ministrijas skolā,
                  1919/1926. Preiļu latviešu pamatskolā,
                  1926/1936. Preiļu pilsētas krievu skolā,
                  1936/1940. Zilupes pamatskolas pārzine,
                  1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                            Atzinības Krusta V šķīru,
                  1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 231.
                  Avots:     LVVA 1632-2-364-107.

TUJUMS Žanis, ierēdnis.
                  *1894. I 01. Zvārdes pag. + 1940. IV 16. Rīgā
                  1924. IX 01. Savstarpējās centrālās apdrošināšanas  centrālās savienības
                            instruktors revidents,
                  1915/1917. Latviešu strēlnieku pulkos, kara invalīds,
                  1919/1920. Latvijas armijā, Jelgavas kājnieku pulkā,
                  1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                  1933/1940. Rīgas V aizsargu pulka aizsargs,
                  1934. revīzijas komisijas loceklis,
                   1937. zvērināts revidents,
                  1939. V 12. apbalvots: Viestura ordeņa Goda zīme II pakāpēs  #277,
                  1940. IV 20. apbedīts: Meža kapos Rīgā,
                  Nacionālās atvaļināto karavīru biedrības valdes loceklis,
                  Latvijas kopdarbības darbinieku biedrības
                  Avots:      LVVA 1676-1-420-33.;
                                „Savstarpējā Apdrošināšana” #4/1940.

TUKMANIS Kārlis Augusts Ģirta d., agronoms.
                  *1900. IV 17. Laidzes pag. + 1966. I 30. Rīgas Jūrmalā
                  1924/1925. Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrības lopkopības pārraugs,
                  1928/1929. Privātprakse Polijā,
                  1929/1930. Zemkopības ministrijas lauksaimniecības instruktors,
                  1931/1935. Labības pieņemšanas un kartupeļu iepirkšanaa Ļaudonā,
                  1925/1932. Beidzis: Latvijas Universitāti, agronoms,
                  1934/1935. Limbažu 98. Mazpulka vadītājs,
                  1935/1940. Ļaudonas rajona agronoms,
                  1939.VIII 29. apbalvots; Atzinības Krusta V šķiru #1136,
                  Avots:      LVVA 1676-1-421-231.

TUKUMIETIS Vilis, policijas darbinieks.
               *1889. II 07. Zaļas muižas pag. [Tērvetes] + 1943. II 24. Jelgavā
               1911/1914. Sibīrijas 18. Strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
               1914. VIII 01.. Kājnieku 116. Pulka vecākais apakšvirsnieks,
               1915. Ii 01. Feldfēbelis,
               1915. II 07. /1918. XI 18. Vācu gūstā,
               1919. Militāras policijas seržants,
               1932.X 14.  Dzelzceļa aizsargu pulka Tukuma nodaļas priekšnieks,
               1935. IX 25. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #2049,
               Dzelzceļu policijas Jelgavas iecirkņa I šķiras uzraugs stacijā Tukums II,
               Avots:       LVVA 1640-1-198-62.;
                              „dzelzceļu aizsargu pulks’, R., 1934.;
                              „Valdības Vēstnesis” #262/1935.;
                              www.literatura.lv

TUKUMS Aleksandrs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1885. X 15. Rīgā.; S. Emīlija Masiņš. [Tukkum]
                Beidzis Mangaļu tālbraucēju jūrskolu,
                1915. X 01. Kijevas 1. „Konstantīna Konstantinoviča“ kara skolā – junkurs,
                1916. II 01. beidzis paaugstināts praporščika pakāpē,
                1916. II 04. Rezerves 196. kājn. pulkā – jaun. virsnieks,
                1916. III 20. rotas komandieris,
                1916. IX 07. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 29. A. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. X 01.,
                1916. XII 08.-11. piekomandēts Rīgas latviešu strēlnieku pulkam Rotas (II)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārveidots par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 22. izgāja no pulka,
                1917. I 25. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. III 03. Rotas (VII) komandieris,
                1917. V 20. – 1917. XI 20. piekomandēts III Sibīrijas dzelzceļa bataljonam,
                1917. IX 03. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. V 25.,
                1917. V 20. piekomandēts Sibīrijas 3. dzelzceļu bataljonam,
                1917. V 20. Sibīrijas 3. dzelzceļu bataljonā – tehniķis,
                1917. IX 28. Armijas 12. štābā – tehnisko lietu sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1917. XI 03. kontuzēts un evakuēts,
                1917. XII 22. atvaļināts,
                1918. II 15. vācu gūstā,
                1918. XII 15. Ventspils prefekta palīgs,
                1919. III 05. mobilizēts 3. brigādē - kasieris,
                1919. XI 26. Rietumu armijas jūrniecības daļā,
                1919. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1919. XI 26. Lejas Kurzemes kara apg. priekšnieka rīcībā,
                1919. XII 30. Grobiņas kājnieku pulka rotas komandieris,
                1920. II 09. Robežsargu I rajona VII distances priekšnieks,
                1920. X 05. atvaļināts,
                1921. III 15. Tehniskā pārvaldē, kara mehāniskā darbnīcā,
                1921. IV 12. Auto diviziona inženieris,
                1922. I 07. Auto motociklu rotas jaunākais virsnieks,
                1922. II 13. Auto diviziona virs štata,
                1922. V 31. Auto Tanku diviziona bruņoto auto komandieris,
                1922. XII 23. Daugavpils kājnieku pulkā,
                1923. I 23. Galvenā artilērijas noliktavas Darba un sargu rotas komandieris,
                1923. XII 20. atvaļināts.
                1924. namīpašums Rīgā, Bruņinieku 66.
                Avots:       LVVA 4254-1-37-185, 5601-1-6614.
                                XII armijas paveles # 189/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 260/1916.,
                                                # 356/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916.; 
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 392/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 27/1917., # 253/1917.

TUKUMS Jānis Jāņa d., ārsts pulkvedis leitnants..
               * 1893. X 18. Rīgā; S. I Bronislava dz. Kjui, II Elīia dz. Ērglis + 1941. VI 28.
               1916. VI 30. Viskrievijas Sarkanā Krusta 56. Priekšējas līnijas nodaļas
                              jaunākais ordinators,
               1917. VIII 01. Sarkanā Krusta Pētrogradas Aleksandra lazaretes ordinatora v.p.i.,
               1918. II 01. Atvaļināts,
               1920. XI 19. Latvijas kara slimnīcas jaunāka ordinatora v.p.i.,
               1921. I 23. Valmieras kājnieku pulka jaunāka ārsta v.p.i.,
               1921. apstiprināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1920. XI 19.,
               1921. IV 01. Jaunākais ārsts,
               1922. II 21. beidzis Latvijas Universitāti,
               1923. I 01/III 14. Sapieru bataljona vecāka ārsta v.p.i.,
               1923. VI 26./X 10. Galvenās artilērijas noliktavas vecāka ārsts v.p.i.,
               1925. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1923. XI 19.,
               1928. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1927. XI 19.,
               1930. XI 28./1931. III 18. Sapieru pulka vecāka ārsta v.p.i.,
               1931. IX 01. Sapieru pulka vecākais ārsts,
               1936. I 14. Smagās artilērijas pulka vecākais ārsts,
               1936. XI 18. Paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. XI 18.,
               1938. IV 01. beidzis: Sanitārvirsnieku kursus,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #146,                                  
               1938. dzīvo: Alekša 10 a,
               Korporācijas Lettonia filistrs.
                    Avots:       LVVA 5601-1-6615.;
                              „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.;
                              V. Eicenabuama arhīvs #1934.

TUKUMS Nikolajs Mārtiņa d., farmācijas kandidāts.
                * 1890. IX 17. Umurgas pag.
                1912. V 23. Ieguvis: aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1920. Latvijas armijā,
                1929. V 24. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1930/1940. Skujenes aptiekas pārvaldnieks un īpašnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (IV) farmaceits,
                1940. I 13. ieguvis farmācijas maģistra grādu,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Farmaceiti Latvijā“

TULIS Aloizs, būvinženieris.
                * 1907. XII 03.
                1937. IX 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TUMBILS Eduards, tiesnesis.
                *1887. V 20. Lietuvā + 02.05.1928. Rīgā.
                1905. beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                Beidzis Kijevas Universitāti, cand. jur.,
                Kijevas apgabaltiesas tiesamata kandidāts,
                1915/1918. izmeklēšanas tiesnesis Jekaterinodarā,
                1919. Ziemeļarmijā, tulks,
                1920/1921. izmeklēšanas tiesnesis Novočerkaskā,
                1921/1923. Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1923/1928. Jelgavas apgabaltiesas loceklis.
                Apbedīts Katoļu kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 98/1928.

TUMILOVIČS Konstantīns, ierēdnis.
                *1904. V 21. Rīgā  [Tumils] + 1959. IV Melburnā, Austrālijā
                1920. IX 15. Rīgas muitnīcas dienestā,
                1921. X 01. Muitas departamenta ziņnesis,
                1922. XII 01. Vecākais muitas uzraugs,
                1923. V 01. Vecākais kancelejas ierēdnis,
                1924. Beidzis: Blūma vidusskolu,
                1927. X 01. Darbvedis III šķiras,
                1928. III 01. Darbvedis II šķiras,
                1928. X 01. Darbvedis I šķiras,
                1933. X 06. Muitas departamenta kancelejas pārzinis, eksperts,
                1934. XI 15. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3456,
                1940. Muitas departamenta Administratīvas nodalās Vispārīgo lietu
                                biroja pārzinis, dzz. Gregora 1-1a,
                1944. Vācijā,
                Latviešu preses biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-270.;
                                „Valsts adresu kalendārs’, R., 1940.;
                                www.literatura.lv

TUMS Paulis, arhitekts.
                * 1904. II 26.            
                1934. I 13. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

TUPARENS Milda Jāņa m., aptiekas asistents.
                Sk. Riters Milda.

TURAUSKIS Jānis Dāvja d., skolotājs.
               *1865. IX 01. Nītaures pag. + 1940. XI 30. ventspilī
               1887. Beidzis Valkas draudzes skolotāju semināru,
               1887/1893. Mājskolotājs Vidzemē, Liezeres Ozolmuižā  un Vecgulbenes muižās,
               1893/1907.pPrivāt skolotājs Pēterburgā,
               1906. Ventspils tirdzniecības skolas dibinātājs,
               1907/1915. Tirdzniecības skolas inspektors Ventspilī,
               1912. Ventspils pilsētas galva,
               1915/1918. Skolotājs Jaroslavā,
               1918. Ventspils vidusskolas skolotājs,
               1919. I 29./1921. Ventspils pilsētas galva,
               1920. Valsts Ventspils amatniecības [arodskolas] skolas pārzinis,
               1929. t.p. amatā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1982,
               1938. Ventspils Latviešu biedrības mūža biedrs,
               1940. XII 08. apbedīts: Nītaures kapos,
               A/S Jūra dibinātājs un direktors,
               Ventspils teātra sabiedrības valdes loceklis.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Ventas Balss” #70/1938.;
                              „Brīvais Zemnieks” #97/1940.

TURKOVS Anatolijs, rūpnieks.
                * 1888. X 10.
                Beidzis Maskavas komerczinātņu akadēmiju.
                1933/1940. A/S „M. S. Kuzņecovs“ direktors.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķ. # 44.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-148.

TURKINS Eiženija, ārste.
                Sk. Planders Eiženija.

TURKS Jānis Jāņa d., mācītājs, prāvests
                * 1906. III 16. Lielmēmelē + 1999. IX 23. Kalamazū, ASV
                1926. beidzis Mazsalacas vidusskolu,
                1926/1930. beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakutāti,,
                1930. IV 22. Blīdenes draudzes mācītāja v. i.,
                1930. VI 22. ordinēts,
                1930/1935. Blīdenes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VII 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka bataljona (III) mācītājs,
                1933. II 04. apbalvots: Latvijas Vanagu biedrības Nopelnu zīmi III šķiras,
                1934. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3566,
                1935. II 08. apstiprināts par Vecauces draudzes mācītāju,
                1935/1944. Vecauces ev. lut. draudzes mācītājs,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1999. X 01. apbedīts Kalmazū kapos, prāvests.
                Latvijas Sarkana Krusta Vecauces nodaļas priekšnieks,
                Latvijas Vanagu III apgabala priekšnieks,
                Korporācijas Ventonia filistrs,
                Teoloģijas fakultātes studentu biedrība biedrs,
                Miera draudzes jaunatnes pulciņa vadītājs,
                Namīpašnieks Meža ielā #25, Dobelē,
                Kalmazū Sv. Jāņa draudzes dibinātājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-349, 1640-1-527-290.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Studentu dzīve“ #7/1930.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                “Svētdienas Rīts” # 26/1934., # 8/1935.

TURKS Marta, ārste.
                Sk. Eglītis Marta.

TURKUPOLS Ādams Pētera d., ierēdnis.
                * 1890. III 14. Preiļu pag.; S. Alsa dz. Strazdiņš [Turkopuls]
                1913. beidzis Novo Aleksandrovas zemkopības institūtu, agronoms,
                1913/1914. Krievijas zemkopības departamenta ierēnis,
                1914/1917. Krievijas armijā,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latgaliešu frakcija,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latgales
                                kristīgo zemnieku savienība,
                1919. Zemkopības ministrijas Latgales darīšanas nodaļas vadītājs,
                1920. Latgales lietu departamenta vice direktors,
                1920 /1921. Zemkopības ministra biedrs,
                1922.X 01. iecelts par Ludzas apriņķa vidusskolas direktors,
                1922. Rekovas (Baltinavas) lauksaimniecības skolas pirmais vadītājs,
                1923/1940. Tirdzniecības un rūpniecības A/S «Kalkūni" dibinātājs
                                un valdes loceklis,
                1924. Tirdzniecības un rūpniecības A/S „Lini" dibinātājs,
                1924. IV 23. Latgolas demokrātu partijas dibinātājs,
                1925. Tirdzniecības un rūpniecības A/S „Grauds" dibinātājs,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 220,
                1929/1940. Latgales lauksaimniecības kooperatīva direktors,
                1931. Tirdzniecības A/S „Lion" dibinātājs,
                1933. Tirdzniecības un rūpniecības A/S  „Sildokarbo" dibinātājs,
                1935/1940. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras locekļa kandidāts,
                1937/1940. Tirdzniecības un rūpniecības P/S ,,Latgales lauksaimnieks"
                                direktors rīkotājs,
                Latgales lauksaimniecības biedrību savienības valdes priekšsēdētājs.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                 Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

TURKUPULS Jānis Pētera d., skolotājs.
                  * 1899. XI 01. Preiļu pag. + 1939. X 02. Ludzā.
                  1918/1919. Līvānu augstākā tautskolā – skolotājs,
                  1923/1939. Ludzas valsts ģimnāzijas direktors,
                  1928. beidzis Latvijas Universitātes filoloģijas nodaļu,
                  1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Atzinības Krusta IV šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-165.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

TURSS Gustavs Gustava d., mācītājs.
               * 1890. V 24. Praulienas pag. + 1973. III 16. Rīgā
               Beidzis Pēterburgas Alekseja Nikolajeviča ģimnāziju,
               1910/1918. beidzis Tērbatas Universitāti,
               1920. VI 20. ordinēts par Cēsu apriņķa vikāru,
               1920. X 15. Bauskas draudzes mācītājs,
               1920/1942. Bauskas un no 1926. g. Codes ev. lut. draudzes mācītājs.
               1920/1924. arī Budbergas draudzes mācītājs,
               1923/1940. Aizsargu organizācijā,
               1923. Bauskas XIII aizsargu pulka mācītājs,
               1928. Baznīcas Virsvaldes loceklis,
               1929. III 25. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1944. Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītājs, Rīgas iecirkņa prāvests,
               1946. arestēts,
               1948. III 15. Latvijas ev. lut. Baznīcas arhibīskaps,
               Bij. Jaunpiebalgas draudzes skolas, Cēsu reālskolas un Bauskas
                              ģimnāzijas skolotājs.
               Avots:       LVVA 1370-1-1696-347., 1640-1-191-21.;
                              „Baznīcas kalendārs“.;
                              „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                              „Laiks’ #27/1973.

TURSS Jānis Gustava d., skolotājs.
                  * 1876. VII 31. Praulienas pag.; S. Milda dz. Beķers.
                  Beidzis Pētrpils konservatorijas ērģeļu un teorijas klasi,
                  1903/1919. Pēterpils “Jēzus baznīcas” skolā,
                  1922/1922. Bauskas “J. Kļaviņas” ģimnāzijā,
                  1922/1940. Liepājas valsts ģimnāzijas un valsts tehnikuma skolotājs.
                  1938. IX 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-140.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

TUŠS Benita Eduarda m., farmācijas maģistre.
                * 1912. I 26. Raunā.
                1938. I 14. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. X 18. farmācijas maģistre,
                1939. izbrauca uz Vāciju.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“

TŪTERS Ādolfs, ārsts leitnants.
                * 1896. II 07. Sēļu pag.
                1920/1928. Vidzemes artilērijas pulkā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928 II 17. Siguldas kājnieku pulka ārsts leitnants,
                1928. apbalvots ar Latvijas Republikas atbrīvošanas cīņu 10. gadu
                                jubilejas medaļu,
                1929. V 23. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1501,
                1929/1943. Bejas pagasta rajona ārsts,
                1930. VIII 29. atvaļināts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Valkas aizsargu pulka II eskadrona ārsts,
                1943. Alūksnē, Ezera 7, Valkas apriņķī.
               
                Avots:       LVVA P1023-2-18-2., 1640-1-523-248.;
                                 „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1936.

TUTIŠKINS Jānis, skolotājs.
                  * 1876. II 10. Kalugā.
                  1911. beidzis Maskavas Universitātes filozofijas nodaļu,
                  1921/1926. dažādās skolās,
                  1926/1929. Rīgas valsts krievu pedagoģiskā institūta direktors,
                  1929/1930. Rēzeknes valsts krievu vidusskolas un krievu pedagoģiskā
                            institūta direktors,
                  1930/1940. Rēzeknes valsts krievu ģimnāzijas direktors,
                  1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Atzinības Krusta IV šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-163.

TUVJE Benno Jākaba d., farmācijas maģistrs.
                * 1902. VII 24. Liepājā
                1929. I 16. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1931/1935. Ventspils „Sarkanā Krusta“ aptiekas pārvaldnieks,
                1932/1940. Liepājas „Zaļas“ aptiekas īpašnieks,
                1935/1936. Liepājas „Zvaigžņu“ aptiekas pārvaldnieks,
                1939/1941. Liepājas „Zaļas“ aptiekas pārvaldnieks,
                1939. XI 16. ieguva farmācijas maģistra grādu.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“

 

 

 
Izmainas: 14.12.2023 Kontakti