Banerrs
Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TĀLBERGS Brūno * + 10.10.1936.
                Jelgavas advokāts.
                                                                „Zemgales Balss” # 233. 13.10.1936.

TĀLBERGS Oskars * + 21.06.1943.
Provizors.
25.06.1943. Talsu kapos.
„Tēvija” 145. 23.06.1943.

TĀLBERGS Pēteris * + 27.12.1922.
                Cand. rer. merc.,
                Rīgas tirgotāju savstarpīgā kredītbiedrības grāmatvedis,
                Selonis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 291. 28.12.1922.

TALLO Anna dz. Krogzeme * + 29.03.1921. Irkutskā
                Dr.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 139. 25.06.1921.

TAMISARS Arsenijs * + 20.01.1932.
                Salacgrīvas pilsētas valdes sekretārs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 18. 23.01.1932.

TAMUŽIS Jānis * + 30.04.1944.
                Gaviezes pagasta policijas virskārtibnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 105. 06.05.1944.

TANKELOVIČS Markus * + 06.03.1937.
                Alus darītavas „Livonija” direktors.
                Dz. Kr. Barona 26-19.
                                                                „Brīvā Zeme” # 54. 08.03.1937.

TANKELS Jozefs * + 11.09.1926.
                Tirgotājs,
                Firmas „J. Tankels“ šefs.
                Žīdu kapos R.; dz. Vaļņu 20-7.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 203. 11.09.1926.

TANNBAUM Heimars * + 21.09.1939.
                Ogres papes fabrikas meistars.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 216. 23.09.1939.

TANNE Jēkabs * 42.g.v. + 1932.
Rīgas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks.
24.04.1932. meža kapos Rīgā; dz. Brīvības 159-43.
„Jaunākās Ziņas” # 90. 23.03.1932.

TANNS Jūlijs * 65.g.v. + 29.09.1937.
                Grāmatrūpnieks.
                                                                „Brīvā Zeme” # 222. 01.10.1937.

TAŠMANIS Emma * 04.08.1906. Viļakas pag. + 09.04.1929.
                Skolotāja.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 13.04.1929.

TATURS Sigismunds * + 28.02.1927.
                Rīgas muitas ierēdnis.
                Lielajos kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.; dz. Lāčplēša 116-6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 51. 04.03.1927.

TAUBE Aleksandra dz. Šēnhofs * 1883. + 08.09.1936.
                Namīpašniece Rīgā, Mūrnieku 14.
                Doma draudzes kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 204. 09.06.1936.

TAUBE Aleksandrs * + 24.12.1924.
                Valmieras kājnieku pulka virsnieks.
                28.12.1924. Brāļu kapos R.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 293. 25.12.1924.

TAUBE Andžs * 81. g. v. + 1942.
                Tirgotājs Aizputē.
                Vecos kapos Aizputē.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 37. 13.02.1942.

TAUBE Antons * 77.g.v. + 16.02.1943.
Baltijas skolotāju semināra XVI kursa absolvents,
Skolotājs.
Meža kapos R.; dz. Laimdotas 19-5.
„Tēvija” # 42. 19.02.1943.

TAUBE Jānis * 01.08.1877. + 03.12.1928.
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas dibinātājs un valdes loceklis,
                A/S Latvijas lloids valdes loceklis,
                A/S J. Taube dibinātājs un bijušais priekšsēdētājs,
                Latvijas Olimpiskās komitejas goda priekšsēdētājs,
                Latvijas sporta biedrības bijušais priekšsēdētājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 05.12.1928.

TAUBE Mārtiņš * 29.g.v. + 23.08.1942.
                LVU fizikas institūta subasistents,
                LVU matemātikas un dabas zinību fakultātes subasistents.
                Liepupes draudzes kapos.
                                                               „Tēvija” # 196. 26.08.1942.

TAUBE Viktors * 26. g. v. + 04.10.1937. Ventspilī
                Stud. agr.
                Fratenitas Rusticanakamiltonis,
                08.10.1937. Jāņa kapos Kuldīgā; dz. Policijas 3, Kuldīgā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 225. 05.10.1937.

TAUNIŅŠ Luīze Minna dz. Krauklis.
                Centrālās viesnīcas īpašniece Dubultos.
                Vecdubultu kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 27. 05.02.1931.

TAUPMANS Jānis * 60. g. v. + 26.08.1923.
                Zobu ārsts,
                Latviešu zobārstu biedrības biedrs dibinātājs.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 189. 28.08.1923.

TAURIŅŠ Indriķis * + 24.06.1931.
                Tirgotājs.
                Meža kapos R., Jāņa draudzes nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 137. 26.06.1931.

TAURIŅŠ Kārlis * + 09.11.1942.
                Latvijas piensaimnieku centrālās savienības bij. revīzijas komisijas loceklis,
                Liepājas piensaimniecības savienības valdes loceklis.
                Tašu pagasta „Āpās” māju īpašnieks.
                Ēniķu kapos, Tašu pagastā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 264. 13.11.1942.

TAURĪTIS Jānis * 05.12.1899. Bolderājā + 30.09.1942.
                Koku šķirotājs.
                Pāvila draudzes kapos R.
                Tēvija” # 229. 03.10.1942.

TEICS Jānis * + 16.12.1930.
                Virvju amata meistars,
                Sv. Jāņa ģildes virvju amatnieku sabiedrības valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 287. 18.12.1930.

TEIERMANS Indriķis * 30. g. v. + 14.07.1923.
                Rīgas ostas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 156. 20.07.1923.

TEIKA Arvīds Jāņa d. * + 27.12.1927.
                Jaunsaules „Smaren Miķeļu” māju īpašnieks.
                Jaunsaules kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 293. 29.12.1927.

TENISONS Kārlis * 30.07.1864. + 03.08.1942.
                Rankas pagasta variņu māju īpašnieks.
                Rankas kapos.
                                                               „Tēvija” # 181. 08.08.1942.

TENTELIS Augusts * 23.11.1876. Vidrižu pag. + 19.01.1942.
                Dr. h. c.,
                Filozofijas un filoloģijas un mehānikas fakultātes profesors,
                Vēstures muzeja bijušais valdes loceklis,
                Pieminekļu valdes bijušais valdes loceklis,
                Universitātes kora goda biedrs,
                Vidrižu lauksaimniecības biedrības goda biedrs,
                Korporācijas Dzintra goda filistrs.
                Meža kapos R., Lettonijas nodalījumā; dz. Antonijas 15a.
                                                                „Tēvija” # 16. 20.01.1942.

TENTERS Emma dz. Oškalns * + 26.05.1940.
Cand. rer. merc..
30.05.1940. Suntažu kapos.
«Brīvā Zeme” # 116. 27.05.1940.

 

TEPFERS Andrejs + 28.01.1940.
                Dārznieks.
                Meža kapos R., Atmodas draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 25. 31.01.1940.

TEPFERS Krišjānis * 01.01.1862. + 05.01.1925.
                Provizors,
                Grīnvaldes Iecavas krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs.
                10.01.1925. Iecavas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 4. 07.01.1925.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 09.01.1925.

TĒRAUDS Jānis * + 14.09.1942.
Skujenes pagasta Mazmeņģu māju īpašnieks.
Skujenes kapos.
„Tēvija” # 216. 18.09.1942.

TĒRAUDS Pēteris * + 13.03.1943.
Rīgas dzelzceļu darbnīcu vecākais grāmatvedis,
Rīgas dzelzceļa mezgla brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks.
Trīsvienības kapos R.
„Tēvija” # 66. 19.03.1943.

TĒRAUDS Vilhelms * 18.02.1867. Ērgļos + 30.01.1936.
Dr.
02.02.1936. Doma draudzes kapos.
„Jaunākās Ziņas” # 25. 31.01.1936.

TĒRAUDS Visvaldis * + 27.11.1942. Austrumu frontē
                Leitnants,
                Aizputes drošības policijas bij. punkta vadītājs.
                Tēvija” # 284. 07.12.1942.
                Kurzemes Vārds” # 284. 06.12.1942.

TĒRS Ādolfs * + 06.02.1916.
                Praporščiks.
                Sīmaņa kapos Maskavā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 115. 25.04.1916.

TETELBAHS Verners * 25.06.1858. + 01.07.1939.
                Prāvests emer.,
                Bij. Griezes draudzes mācītājs.
                Griezes draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 145. 03.07.1939.

TETEROVSKIS Artūrs * 21.g.v. + 29.01.1943.
Bejas pagasta Roplaiņu māju īpašnieks.
Alūksnes kapos.
„Tēvija” # 62. 14.03.1943.

TETERS Andžs * 28.03.1855. Bērzaunes pag. + 19.02.1942.
                Atmodas laikmeta skolotājs.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                               „Tēvija” # 45. 23.02.1942.

TETERIS Edvīns Mārča d. * 26. g. v. + 26.01.1924.
                Bij. Neatkarības rotas atvaļināts virsleitnants,
                Tiešo nodokļu departamenta darbvedis.
                Jāņa draudzes kapos R.; dz. Hospitāļu 24.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 25. 31.01.1924.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 25. 31.01.1924.

TETERIS Ernests * 23.11.1866. + 4.04.1942.
                Ventspils ev. lut. draudzes vecākais.
                                                                “Ventas Balss” # 27. 08.04.1942.

TETERIS Jānis * 08.12.1855. + 06.05.1937. Rīgā
                Tālbraucēju kapteinis,
                Carnikavas labdarības biedrības dibinātājs,
                Ādažu lauksaimniecības biedrības dibinātājs,
                Carnikavas zvejniecības biedrības dibinātājs,
                Zvejas rūpniecības sabiedrības „Carnikava” dibinātājs.
                09.05.1937. Carnikavas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 07.05.1937.
                                                                „Brīvā Zeme” # 101. 07.05.1937.

TETERIS Jānis * + 10.06.1941. Gostiņos
                Pļaviņu pamatskolas skolotājs,
                Elejas pamatskolas bijušais pārzinis.
                03.07.1941. Grīvas kapos.
                                                                „Tēvija” # 15. 17.07.1941.

TETERIS Jānis * 30.03.1893. + 15.06.1944.
                Mērnieks.
                25.06.1944. Valmieras kapos, dz. Kauguru pag. Varoņos.
                                                                „Tēvija” # 146. 23.06.1944.

TETERS Miķelis * 72. g. v. + 04.02.1939.
                Namsaimnieks Ģertrūdes # 6, un Lāčplēša 61.
                Lielajos kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 30. 06.02.1939.

TETERIS Oļģerts * 27. g. v. + 28.02.1917.
                RPI students ķīmiķis,
                Kara lidotājs praporščiks.
                11.03.1917. Brāļu kapos R.; dz. Romanova 27.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 63. 04.03.1917.

TETIŅŠ Kārlis * + 07.11.1928.
                Bauskas virsmežniecības IV iecirkņa mežzinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 256. 10.11.1928.

TETTERS Eduards * + 10.06.1935.
K/S Bruno Frobeen veikala līdzdarbinieks.
16.06.1935. Sv. Jēkaba kapos R.
„Jaunākās Ziņas” #129. 12.06.1935.

TEUERMANS Jānis * + 30.06.1921.
                Aleksandra augstumu slimnīcas rakstvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 145. 02.07.1921.

THORS Alfrēds * + 08.05.1932.
Jūras novērošanas dienesta Daugavgrīvas zignālposteņa un Mīnu diviziona
v/d seržants stūresvīrs signalists.
„Jaunākās Ziņas” # 103. 10.05.1932.

TICHOMIROVS Nikolajs * 59. g.v. + 15.07.1936.
                Varakļānu rajona veterinārārsts.
                18.07.1936. Pokrova kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 159. 18.07.1936.

TIDRIKS Jānis Ādama d. * 76. g. v. + 23.01.1923.
                Pabažu pag. Zvīguļu māju saimnieks.
                Pēterupes kapos Pabažu pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 20. 25.01.1923.

TIDRIKS Jānis Alfrēds * 23. g. v. + 06.07.1925.
                Tehniķis.
                12.07.1925. Pēterupes kapos Pabažu pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 148. 09.07.1925.
               
TIDRIKS Miķelis * + 21.03.1922.
                Pabažu pagasta Lejas Muižnieku māju saimnieks.
                Stenderes kapos Pabažu pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 68. 24.03.1922.

TIEFS Ādolfs * 24.01.1864. + 17.09.1928.
                Dr.
                Doma draudzes kapos; dz. Kr. Barona 37.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 212. 19.09.1928.

TIESS Teofīls * + 13.08.1923.
                Inženieris arhitekts.
                Doma draudzes kapos R.; dz. L. Ķēniņa 16.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 178. 15.08.1923.

TIETJENS Alberts * + 21.11.1925.
                Kand. techn.
                A/S „Resort“ valdes priekšsēdētājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 249. 05.11.1925.

TĪFENTĀLS Ernests * + 02.08.1943. Madonā
LGD Mērniecības daļas vecākais mērnieks.
Madonas kapos.
„Tēvija” # 185. 10.08.1943.

TIFENTALS Rozālija dz. Dzelzīts * + 15.12.1924. Davosā
                Rīgas pilsētas 23. pamatskolas skolotāja,
                Rīgas skolotāju arodbiedrības biedrene,
                Latvijas skolotāju savienības biedrene.
                Meža kapos R.; dz. Kr. Barona 8.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 296. 31.12.1924.

TICHOMIROVS Nikolajs * + 29.09.1932.
Virspriesteris.
Rīgas pareizticīgo Pētera Pāvila brālības Valdes priekšsēdētājs un goda biedrs.
“Jaunākās Ziņas” # 222. 01.10.1932.

TILIBS Jēkabs * + 26.10.1943. Austrumu frontē
                Leitnants.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 1. 01.01.1944.

TILĪTIS Kārlis * + 30.10.1943.
Jelgavas apriņķa tabakas audzināšanas inspektors,
Korporācijas Lettgallija filistrs.
Dz. Tirzas pagasta Tiļos.
„Tēvija” # 260. 05.11.1943.

TILLERS Jānis * 1863. + 10.10.1935.
Stopiņu pagasta Leikas māju saimnieks.
13.10.1935. Salaspils kapos.
„Jaunākās Ziņas” #233. 12.10.1935.

TILLERS Verners * + 23.05.1942.
                Veterinārārsts,
                Korporācijas Lettonija filistrs.
                Mazstraupes kapos.
                                                               „Tēvija” # 120. 24.05.1942.

TILLERS Vilma * + 21.01.1939.
                Ārste zobu slimībās,
                Daugavietes filistru biedrības filistre.
                Dz. Raiskuma pag. ‚Grīvās“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 23. 28.01.1939.

TĪLMANIS Kārlis * + 05.02.1920. Latgales frontē
                Latgales artilērijas pulka leitnants,
                Bij. Atsevišķās studentu rotas karavīrs,
                Stud. mech.,
                Talavietis.
                11.02.1920. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 30. 06.02.1920.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 33. 10.02.1920.

TILTIŅŠ Alīde * 02.01.1896. + 28.03.1937.
                Rīgas prefektūras ierēdne.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 71. 01.04.1937.

TILTIŅŠ Elza * + 04.01.1931.
                Latvijas Universitātes sekretariāta ierēdne,
                Rīgas garnizona draudzes Dāmu komitejas darbiniece.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 5. 08.01.1931.

TILTIŅŠ Ģederts * + 06.10.1927.
                Dobeles Bērzes savienības elektriskās centrāles mašīnvadītājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 227. 08.10.1927.

TILTIŅŠ Matīss * + 17.06.1926.
                Traktieru īpašnieku biedrības priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 134. 19.06.1926.

TILTS Fricis * + 18.03.1943.
                Sieksātes pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Sieksātes lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Sieksātes Tautas palīdzības darbinieks,
                Sieksātes ugunsdzēsēju biedrs.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 72.26.03.1943.

TIMERMANIS Doroteja * + 17.12.1932.
Daugavpils I pamatskolas Cietokšņu nodaļas skolotāja.
“Jaunākās Ziņas” # 288. 20.12.1932.

TIMERMANIS Jēkabs * + 1937.
                Latvijas koku šķirotāju biedrības revizijas komisijas loceklis.
                14.02.1937. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 35. 12.02.1937.

TIMERMANIS Otto * 09.11.1865. + 17.05.1931.
                Dārznieks.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 109. 19.05.1931.

TIMMS Konrāds * 21.10.1906. + 31.05.1944.
                Latvijas lauksaimniecības galvenās direkcijas veterinār pārvaldes
                                dienesta vadītājs.
                                                                „Tēvija” # 128. 02.06.1944.

TINT Fridrihs * 24.03.1857. + 19.12.1931.
                Pensionēts dzelzceļa stacijas priekšnieks.
                Sv. Pētera draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 287. 21.12.1931.

TIPAINIS Artūrs * 19.12.1892. + 25.03.1944.
                Viesienas pagasta Nigastu māju īpašnieks.
                Liezeres draudzes kapos.
                                                                „Tēvija” # 86. 13.04.1944.

TIRRITS Jānis * 28.04.1848. Liezerē + 27.02.1927.
                Grāmatrūpnieks,
                Sv. Pāvila baznīcas perminders un padomes loceklis.
                Pāvila kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 49. 02.03.1927.

TIRZĪTIS Antons * 04.01. 1871. + 04.09.1943.
Liezeres draudzes padomes loceklis un perminders,
Liezeres pagasta Maztāpeļu māju īpašnieks.
Liezeres draudzes kapos.
„Tēvija” # 208. 06.09.1943.
„Tēvija” # 224. 24.09.1943.

TĪSS Fricis * +26.03.1944.
                Ventspils piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                „Vānu” māju īpašnieks.
                                                                “Ventas Balss” # 28. 06.04.1944.

TITIŠKINS Jānis * + 04.10.1939.
                Rēzeknes Valsts krievu ģimnāzijas direktors.
                Rēzeknes pareiz”Tēvija” kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 227. 06.10.1939.

TĪTMANIS Jānis * 28. g. v. + 14.01.1927.
                Firmas „UNited Baltic Corporation, Ltd‘ brāķeris.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 13. 18.01.1927.

TLAPA Alois *29.09.179. + 23.03.1936.
A/S Augusts Ritterberg laku fabrikas direktors.
27. o3.1936. Meža kapos R.; dz. Lauku ielā 2.
„Jaunākās Ziņas” # 69. 24.03.1936.

TOBIASS Žanis * 26.06.1896. + 29.03.1944.
                Rīgas kriminālās policijas izmeklēšanas ierēdnis.
                                                                „Tēvija” # 77. 31.03.1944.

TOBISS Antons * + 14.03.1940.
Mazsalacas pagasta vecākais,
Mazsalacas krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
Mazsalacas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
„Brīvā Zeme” # 63. 16.03.1940.

TOBISS Augusts * + 04.04.1939.
                Kārķu savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Kārķu piensaimnieku sabiedrības biedrs dibinātājs,
                Kārķu lauksaimniecības biedrības biškopības sekcijas vadītājs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 77. 03.04.1939.

TOBIS Kārlis * + 21.02.1935.
Atvaļinātais pulkvedis.
24.02.1935. Pokrova kapos R.
„Jaunākās Ziņas” #46. 23.02.1935.

TOFFERS Hermanis * 33. g. v. + 05.03.1925. Bātē
                Latvijas muziķu biedrības biedrs,
                Nacionālas operas solists klarnetists,
                Latvijas konservatorijas klarnetes vecākais klases vadītājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 52. 06.03.1925.

TOMASI Nikolajs * + 08.03.1933.
Latvijas privātbankas prokūrists,
Meža kapos R., dz. Olīvu 1b.
„Jaunākās Ziņas” # 56. 10.03.1933.

TOMASS KLAIŠE Ernests Aleksandrs * + 1944.
                Atslēdznieka amata zellis,
                Liepājas amatnieku biedrības biedrs.
                Centrālkapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 42. 19.02.1943.

TOMAŠS Nikolajs * + 08.03.1933.
                Latvijas privātbankas prokūrists.
                Meža kapos R.; Dz. Olīvu 1b.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 56. 10.03.1933.

TOMELS Kārlis * 22.06.1888. + 14.03.1936.
Būvinženieris,
Šoseju un zemesceļu departamenta vecākais inženieris.
17.03.1936. Mārtiņa kapos R.; Dz. Elijas 19., R.
„Jaunākās Ziņas” # 62. 16.03.1936.

TOMIŅŠ Jānis * + 22.04.1924.
                Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 23.04.1924.

TOMSONS Ādolfs * + 13.04.1926.
                Valkas pilsētas policijas nodaļas uzraugs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 81. 14.04.1926.

TOMSONS Andrejs * 70.g.v. + 1930. Tambovā
                Skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 54. 06.03.1930.

TOMSONS Kārlis * + 25.02.1930. R.
                Latgales artilērijas pulka leitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 51. 03.03.1930.
                                                                „Latvijas Kareivis” # 52. 04.03.1930.

TONE Eduards * + 24.06.1941.
                Kurzemes artilērijas pulka virsleitnants.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 18. 22.07.1941.

TONE Roberts * 05.08.1904. + 02.03.1943.
Cēsu virsmežniecības inženieris mežkopis,
Cēsu sporta biedrības biedrs,
Talavijas filistrs.
Meža kapos R., Miera draudzes nodalījumā.
„Tēvija” # 53. 04.03.1943.

TONTAKS Jūlijs * + 12.11.1941.
                Mag. Oec.,
                Pasta krājkases revidents.
                Torņakalna kapos R.
                                                                „Tēvija” # 120. 18.11.1941.

TOPOGRICKIS Aleksejs * + 27.12.1941.
                Visu Svēto baznīcas virspriesteris.
                Visu Svēto kapos.
                                                                „Tēvija” # 154. 30.12.1941.

TOŠA Arturs * 23.11.1879. + 16.07.1939.
                Namīpašnieks Zvaigžņu # 13 un Lejas # 5.
                Meža kapos R., Atmodas draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 158. 18.07.1939.

TRALMAKS Ādolfs * + 04.03.1940. Gulbenē
Madonas apriņķa policijas Ii iecirkņa priekšnieka kancelejas darbvedis.
„Brīvā Zeme” # 53. 05.03.1940.

TRAMDAHS Fricis * 04.09.1915. + 17.01.1937.
                Jelgavas buru lidotāju skolas priekšnieks,
                Rīgas Jūrmalas jachtkluba biedrs, Jelgavas pilsētas uzņēmumu nodaļas tehniķis.
                Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 15.19.01.1937.
                                                                „Zemgales Balss” # 13. 18.01.1937.

TRASUNS Francis * + 06.04.1926.
                Saeimas deputāts,
                Latgales lauksaimnieku centrālā kooperatīva dibinātājs un valdes priekšsēdētājs,
                Latgales demokrātu frakcijas priekšsēdētājs,
                Latvijas bankas padomes loceklis.
                11.04.1926. Brāļu kapos Rēzeknē.
                                                                “Jaunākās Ziņas” 75. 07.04.1926.

TRAUBERGS Jānis * + 19.03.1937.
                Ēveles pagasta Kalējiņu māju īpašnieks.
                Ēveles kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 67. 23.03.1937.

TRAUCIŅŠ Kārlis * + 26.12.1936.
                Zvērināts advokāts,
                Studentu vienības „Austrums“ savietis,
                Rīgas makšķernieku biedrības biedrs,
                Paltmales 16 namīpašnieks.
                Bērzaunes kapos; dz. Mārcienas pag. „Sūņos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 296. 30.12.1936.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 2. 04.01.1937.

TRAULIŅŠ Pēteris * +31.12.1938.
                Oktes koppienotavas vadītājs,
                Latvijas piensaimniecības darbinieku biedrības biedrs.
                Lielajos kapos R.
                                                                „Brīvā Zeme” # 5. 07.01.1939.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 9. 12.01.1939.

TRAUMANIS Jānis * + 25.05.1941.
                Koku šķirotājs.
                Meža kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 120. 21.05.1941.

TRAUTMANIS Adelheide dz. Karotnieks * + 08.07.1935.
Žēlsirdīga māsa,
Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu savienības locekle.
11.07.1935. Lielajos kapos R.
„Jaunākās Ziņas” #151. 09.07.1935.

TRAUTMANIS Ernests * + 18.04.1929.
                Rīgas rezerves konduktors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 24.04.1929.

TRAUTMANIS Ernests * + 10.11.1942.
Elektromontieris.
Centrālkapos Liepājā.
„Tēvija” # 268. 18.11.1942.

TRAUTMANIS Kārlis * + 05.12.1943.
                Cīravas krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Cīravas pagasta „Rūķu” māju īpašnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 294. 16.12.1943.

TRAUTSLOTS Emanuels * + 06.10.1931.
                Bijušais Liepājas apgabaltiesas loceklis.
                Sv. Miķeļa kapos Rīgā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 226. 08.10.1931.

TREGUBENKO Vasilijs * + 03.11.1924.
                Latvijas elektrotehniskā arodbiedrības biedrs,
                Rīgas sabiedrības „Gaisma un spēks“ montieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 251. 05.11.1924.

TREIBERGS Roberts * + 26.12.1925.
                Kara būvniecības pārvaldes vecākais grāmatvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 292. 29.12.1925.

TREIFELDS Aleksandrs * + 07.01.1939.
                Iršu aptiekārs.
                Latvijas farmaceitu biedrības biedrs.
                Liepkalnes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 8. 11.01.1939.

TREIFELDS Kārlis *01.03.1890. Rīgā + 07.03.1944.
                Atvaļināts pulkvedis leitnants,
                RGF iepirkšanas daļas vadītājs.
                12.03.1944. Brāļu kapos R., dz. Aizsargu 8a.
                                                                “Tēvija” # 59. 10.03.1944.

TREIDE Jēkabs * 18.12.1874. + 24.12.1934.
Rīgas muitnīcas vecākais uzraugs,
Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības kārtībnieka komandiera palīgs.
06.01.1935. izvadīšana.
„Jaunākās Ziņas” #3. 04.01.1935.
„Jaunākās Ziņas” #8. 10.01.1935.

TREIMANIS Jānis * 19.04.1942.
                Kalkūnu  ķieģeļu fabrikas vadītājs un bijušais īpašnieks.
                                                               “Tēvija” # 92. 22.04.1942.

TREIMANIS Mārtiņš * + 18.01.1926.
                Limbažu pilsētas pamatskolas skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 14. 19.01.1926.

TREIMANIS Mārtiņš Miķeļa d. * 22.11.1864. + 09.02.1932.
Namīpašnieks.
Pēterupes kapos; dz. Ādažu pag. Rātniekos.
„Jaunākās Ziņas” # 34. 12.02.1932.

TREIRĀTS Aleksandrs * + 25.09.1942. Liepājā
Liepājas operas un drāmas teātra balēta premjers.
Centrālos kapos Liepājā.
„Tēvija” # 225. 29.09.1942.

TREJA Augusts * + 04.09.1922.
                Tirgotājs un namsaimnieks.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.; dz. L. Ņevas 14-1.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 199. 06.09.1922.

TREJIS Alfons * + 30.01.1944.
                Iļģuciema dzirnavu virsmelderis,
                Torņakalna ugunsdzēsēju biedrības biedrs.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Tēvija” # 27. 02.02.1944.

TREIJS Ernsts * 31.05.1886. Stendes pag. + 10.05.1931.
                Saeimas kodifikācijas nodaļas redaktors.
                Lacara kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 104. 12.05.1931.

TREIJS Jānis *69.g.v. + 19.03.1936.
Tirgotājs.
22.03.1936. apbedīšana: dz. Marijas 125.
„Jaunākās Ziņas” # 65. 19.03.1936.

TREIJS Pēteris * + 25.12.1937.
                Duntes aizsargu nodaļas aizsargs,
                Duntes piensaimnieku sabiedrības „Avots“ revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 294. 28.12.1937.

TREIJS Roberts * + 1932.
                Muitas departamenta inženieris.
                26.01.1932. Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 19. 25.01.1932.

TREIMANIS Attis * + 1915.
                Praporščiks.
                Apbedīts 02.01.1916.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 4. 04.01.1916.

TREIMANIS Auguste * + 03.03.1927.
                Rīgas telefona centrāles vecāka telefoniste.
                Jēzus kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 52. 05.03.1927.

TREIMANS Gustavs * + 18.07.1931.
                Liķieru fabrikas „M. Askov & Co” prokūrists.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 157. 20.07.1931.

TREIRĀTS Aleksandrs * + 25.09.1942.
                Liepājas operas un drāmas teātra baleta solo dejotājs.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 225. 29.09.1942.

TREJDE Veronika * 19. g. v. + 06.10.1920.
                Rīgas muitas valdes darbiniece.
                Trīsvienības kapos R.; dz. Kundziņsalas 1. līn 24.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 231. 08.10.1920.

TREULANDS Ottilija dz. Šubergs * + 16.01.1916. Kislovodskā
                Friča Treilanda Brīvzemnieka laulātā draudzene.
                Ev. lut. kapos Pjatigorskā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 20. 20.01.1916.

TREULANDS Vilis * + 30.01.1921.
                Bij. kara virsnieks,
                Kuldīgas apriņķa instruktors.
                Torņakalna draudzes kapos R.; dz. Ebeļmuižas 18.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 29. 05.02.1921.

TREULIEBS Jānis * + 09.05.1928.
                Bij. locis.
                Mārtiņa kapos R.; dz. Bolderājā, Lielā 22.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 105. 11.05.1928.

TREVENEN HALLS Harolds * 58.g.v. + 02.02.1943. Rīgā
Iļģuciema manufaktūras bijušais direktors.
Bulduru kapos.
„Tēvija” # 29. 04.02.1943.

TRINĪTIS Miķelis * + 1942.
                Maiznieka amata meistars,
                Liepājas amatnieku biedrības Maiznieku un konditoru sekcijas biedrs.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 135. 13.06.1942.

TRINKO Ādams * + 06.09.1942.
Tirgotājs.
Miķeļu kapos R.
„Tēvija” # 207. 08.09.1942.

TROICKE Pauls * + 1944.
                Marine Bauamta būvpadomnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 106. 08.05.1943.

TROJANOVSKIS Onufrijs Miķeļa d. * 69.g.v. + 06.02.1937.
                Privātadvokāts.
                Sv. Miķeļa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 30. 06.02.1937.

TRUCIS Augusts * + 28.02.1933.
                Arsenāla vecākais kalēju meistars,
                Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības valdes loceklis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 51. 03.03.1933.

TRUMPE Tālivaldis * 20.g.v. + 11.07.1941. Mazzalves pag.
                Partizāns.
                18.07.1941. Ērberģes Kiku kapos.
                                                                „Tēvija” # 37. 12.08.1941.

TRUTCS Andrejs * + 09.05.1930.
                Būvuznēmējs.
                                                                „Jaunākās Ziņas ” # 109. 16.05.1930.

TRUMPE Mārtiņš * + 19.11.1928.
                Ventspils virsmežniecības Ventspils virsmežzinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 266. 22.11.1928.

TUJUMS Žanis * + 16.04.1940.
Savstarpējās apdrošinās centrālās savienības pārvaldes zvērināts revidents.
„Brīvā Zeme” # 85. 16.04.1940.

TUKUMS Marija dz. Ābols * + 12.08.1931.
                Bruņinieku 66. namīpašniece Rīgā.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 178. 13.08.1931.

TUMBILS Eduards *20.05.1887. Lietuva + 02.05.1928. R.
                Jelgavas apgabaltiesas loceklis.
                Katoļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 98. 03.05.1928.

TUMPELS Johanna * + 08.10.1925.
                Stud. phil.
                Studenšu savienības „Varavīlsne“ saviete.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 228. 10.10.1925.

TUMŠEVICS Fricis * + 22.11.1927. Liepājā
                Bij. Maskavas latviešu biedrības priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 269. 29.11.1927.

TUPE Lizete dz. Judovics * + 29.06.1930.
                Namīpašniece Mūksalas 15/19, R.
                Mārtiņu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 143. 01.07.1930.

TUPIŅŠ Pēteris * 15.02.1849. + 04.05.1937.
                Kurcuma krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Kurcuma piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                Demenes kapos; dz. Dervanišu muižā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 105. 12.05.1937.

TURĶIS Lavīze * + 07.12.1924.
                Latvju jaunatnes savienības Bieriņu organizācijas padomes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 283. 12.12.1924.

TURKOPULS Jānis * + 02.10.1939.
                Ludzas Valsts ģimnāzijas direktors.
                Ludzas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 225. 04.10.1939.

TURS Jānis * + 06.01.1933. Praulienas pag.
                Zemkopības departamenta būvniecibas nodaļas darbvedis.
                Dz. Praulienas pag., „Sileniekos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 8. 11.01.1933.

TURSS Jānis * 69. g. v. + 27.02.1945.
                Liepājas Sv. Annas draudzes bij. ērģelnieks.
                Ēdoles kapos.
                                                                “Tēvija” # 56. 06.03.1945.

TŪTERS Augusts * 08.06.1880. + 08.01.1941.
                Maiznieks.
                Matīsa kapos R.
                                                                „Tēvija” # 12. 15.01.1942.

TŪTERS Ida dz. Glikmanis * + 24.04.1931. Rīgā
                Ārste zobu slimības Alūksnē.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 25.04.1931.

TŪTERS Kārlis Ādama d. * + 09.01.1926.
                Grāmatrūpnieks,
                Grāmatrūpniecības uzņēmēju savienības priekšnieks,
                Spiestuves „Diena“ īpašnieks,
                Latvijas grāmatrūpniecības uzņēmēju krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Jonatāna krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Rīgas pilsētas savstarpējās kredītbiedrības diskonta komisijas priekšsēdētājs,
                Rīgas priekšpilsētas ugunsdzēsēju biedrības goda biedrs un priekšnieks vietnieks,
                Latvijas linu tirdzniecības speciālistu biedrības biedrs,
                Latvijas kredītkooperātīvu savienības valdes loceklis,
                „Ziemeļu“ palīdzības biedrības goda biedrs,
                „Zieda“ palīdzības biedrības goda biedrs.
                Meža kapos R.; dz. Valmieras 45.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 7. 11.01.1926. 

 

 

 
Izmaiņas: 15.01.2012. Kontakti