Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TADAIĶU PAGASTS
Liepājas apriņķis

Brīvības pieminekļa Tadaiķu pagasta komiteja * 19.01.1930.

Durbes Tadaiķu pagastu apvienotā meliorācijas sabiedrība „Lanka” * 11.08.1928.

Tadaiķu biškopības biedrība * 10.05.1921. + 21.04.1938.

Tadaiķu Gaviezes meliorācijas sabiedrība * 24.02.1928.

Tadaiķu izglītības biedrība „Saule” * 09.07.1919. + 20.11.1940.

Tadaiķu krājaizdevu sabiedrība * 14.09.1939.

Tadaiķu lauksaimniecības biedrība * 29.01.1924.
21.07.1937. pārdēvēta agrāk „Tadaiķu lauksaimniecības biedrība „Skudra”

Tadaiķu lauksaimniecības biedrība „Skudra”
Sk. „Tadaiķu lauksaimniecības biedrība”

Tadaiķu lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Tadaiķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Tadaiķu 56. Mazpulks * 08.05.1931. + 1940.

Tadaiķu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Tadaiķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 05.05.1925.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Tadaiķu lopkopības pārraudzības biedrība”

Tadaiķu patērētāju biedrība * 22.02.1940.

Tadaiķu patērētāju biedrība „Lauksaimnieks” * 27.10.1920. + 09.01.1930.

Tadaiķu piensaimnieku sabiedrība * 16.01.1923.

Tadaiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.11.1933. + 18.10.1940.
01.12.1938. pārd. agr. „Tadaiķu savstarpējā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos”

Tadaiķu savstarpējā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos
Sk. „Tadaiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tadaiķu un apkārtnes mednieku biedrība * 18.06.1925. + 23.03.1940.

Biedrību nodaļas:

Latviešu vairogs biedrība * 08.8.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk „Nacionālo aktīvistu klubs”
                Tadaiķu nodaļa * 30.06.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Tadaiķu nodaļa * 23.11.1920. + 16.10.1935.

 

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti