Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TALSI
1917
Talsu apriņķis

Talsi_1905

Baltijas vācu vēlētāju savienība Talsos * 10.06.1925. + 12.02.1935.

Brīvības pieminekļa Talsu apriņķa komiteja * 09.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Talsu pilsētas komitēja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Ceturtā Talsu bēru kase * 22.02.1890. + 10.01.1892.

Ebreju tautas klubs * 20.01.1927. + 06.03.1941.

Kristīgā biedrība „Rīts” * 19.02.1909. + 11.07.1912.

Kurzemes guberņas spitālības apkārošanas biedrība * 31.01.1893. + 1915.

Labdarības biedrība Talsu vācu ev. lut. draudzes nespējnieku palīdzībai
                Sk. „Talsu vācu ev. lut. draudzes nespējnieku palīdzības biedrība”

Spitālības apkārošanas biedrības Leprozorim iestādījums * 23.03.1891. + 1915.

Talsu aizsargu pulka sporta klubs * 28.03.1935. + 25.07.1940.

Talsu 1. aizsargu pulks * 10.08.1919. + 1940.

Talsu amatnieku biedrība * 17.06.1937.

Talsu apriņķa apvienota kredītbiedrība * 24.01.1925. + 14.01.1937.
                14.01.1937. iekļauta „Talsu apriņķa kredītbiedrībā”

Talsu apriņka apvienota kredītbiedrība * 24.01.1925. + 14.01.1937.
                14.01.1937. iekļauta „Talsu apriņķa kredītbiedrībā”

Talsu apriņķa ārstu biedrība
                Sk. „Ziemeļ Kurzemes ārstu biedrība”

Talsu apriņķa kooperatīvs * 23.03.1920. + 20.09.1934.

Talsu apriņķa kredītbiedrība
                Sk. „Talsu krājaizdevu sabiedrība”

Talsu apriņķa pagastu pašvaldību sadarbes apvienība * 05.03.1936. + 18.02.1941.

Talsu apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība * 19.10.1920. + 08.02.1936.

Talsu apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Talsu tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Talsu apriņķa un apkārtnes ārstu biedrības biedru atraitņu un bāreņu palīdzības kase *22.03.1900. + 1915.

Talsu apvienotā lauksaimnieku stērķeļu fabrika * 0.01.1927. + 28.11.1935.

Talsu apvienotā piensaimnieku sabiedrība * 16.10.1922.
                17.05.1938. pievienota „Stendes apvienotā piensaimnieku sabiedrība”

Talsu baptistu izglītības biedrība * 30.08.1923. + 22.08.1928.

Talsu biškopības biedrība * 02.11.1920. + 1608.1935.

Talsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 27.09.1869.
                3.12.1923. pārdēvēta agrāk  „Talsu miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Talsu cukurbiešu audzētāju biedrība * 27.03.1933. + 19.08.1937.

Talsu ebreju apbedīšanas biedrība * 31.07.1879. + 1915.

Talsu ebreju bāriņu palīdzības biedrība „Ezras Jesomim” * 19.06.1924. + 16.10.1939.
                16.10.1939. iekļauta „Talsu žīdu labdarības biedrībā „Palīdzība”

Talsu ebreju labdarības biedrība „Palīdzība” * 26.06.1930.
                Sk. „Talsu žīdu labdarības biedrība „Palīdzība”

Talsu ebreju tautas klubs * + 05.01.1935.

Talsu Ģimnāzijas 1067. Mazpulks * 10.05.1937. + 1940.

Talsu kopējā slimo kase * 19.08.1922.
                01.09.1924. pievienota „Sabiles un apkārtnes slimo kase”

Talsu kooperatīvs
                Sk. „Talsu patērētāju biedrība”

Talsu krājaizdevu kase * 24.01.1882. + 14.01.1937.
                11.12.1922. pārdēvēta agrāk „Talsu zemkopības biedrības locekļu aizlinējuma un krājuma kase”
                14.01.1937. iekļauta „Talsu apriņķa kredītbiedrībā”              

Talsu krājaizdevu sabiedrība * 14.01.1937.
                14.01.1937. izveidota apvienojot:
                                „Talsu apriņķa apvienoto kredītbiedrību”
                                „Talsu krājaizdevu sabiedrību”
                                „Talsu sadraudzīgas biedrības krājaizdevu sabiedrību”
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Talsu apriņķa kredītbiedrība”
                25.04.1940. pievienota „Talsu vācu sabiedrības kase”

Talsu krājaizdevu sabiedrība „Rūpība” * 02.02.1925.+ 09.03.1941.
                25.04.1935. pārdēvēta agrāk „Talsu kredītsabiedrība”
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Talsu žīdu kredītsabiedrība”
                               
Talsu kredītsabiedrība
                Sk. „Talsu žīdu kredītsabiedrība”

Talsu kristīgā biedrība „Evaņģēliskā Betanija” * 11.12.1922. + 30.11.1940.

Talsu kūdras ražošanas sabiedrība * 01.08.1940.

Talsu labdarības biedrība * 20.08.1890. + 1915.

Talsu Laidzes Ārlavas meliorācijas sabiedrība „Dzelme” * 14.04.1926.

Talsu latviešu jaunatnes savienība * 17.12.1928. + 08.05.1935.
                08.05.1935. iekļauta „Talsu sadraudzīgā biedrība”

Talsu 278. Mazpulks * 04.05.1934. + 1940.

Talsu medības biedrība „Mednieks”
                Sk. „Talsu mednieku biedrība”

Talsu mednieku biedrība * 01.06.1920. + 18.03.1941.
                21.07.1938. pārdēvēta agrāk „Talsu medības biedrība „Mednieks”

Talsu miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Talsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Talsu miesta privātslimnīca Kurzemes guberņā
                Sk. „Talsu slimnīcas biedrība”

Talsu muižas bēru kase * 03.10.1889. + 1915.

Talsu namīpašnieku biedrība * 27.02.1933. + 30.11.1940.

Talsu namsaimnieku biedrība * 27.11.1922. + 25.08.1932.

Talsu namsaimnieku biedrība * 05.08.1937. + 19.04.1940.
                19.04.1940. iekļauta „Talsu tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Talsu miesta ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Talsu brīvprātīgā ugunsdzēsēju biedrība”

Talsu patērētāju biedrība * 11.10.1934.
                22.02.1938. pārdēvēta agrāk „Talsu kooperatīvs”

Talsu patērētāju kooperatīvs * 05.12.1929. + 21.01.1937.

Talsu Pilsētas 1002. Mazpulks * 18.03.1937. + 1940.

Talsu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.03.1931.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Talsu pilsētas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Talsu pilsētas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Talsu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Talsu rajona brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 15.08.1929. + 19.03.1940.

Talsu rajona lauksaimniecības arodbiedrība * 17.10.1927. + 28.03.1936.

Talsu sadraudzīgā biedrība * 17.09.1887. + 24.08.1940.
                19.07.1923. pārdēvēta agrāk „Talsu sadraudzīgā biedrība dib. 1887. gadā”
                08.08.1935. pievienota „Talsu latviešu jaunatnes savienība”

Talsu sadraudzīgās biedrības krājaizdevu sabiedrība * 22.12.1903. + 25.04.1940.
                25.04.1940. iekļauta „Talsu krājaizdevu sabiedrībā”
               
Talsu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 24.04.1922. + 22.01.1930.

Talsu skolotāju biedrība * 19.03.1931. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Talsu slimnīcas biedrība * + 30.05.1936.
                10.04.1924. pārdēvēta agrāk „Talsu miesta privātslimnīca Kurzemes guberņā”

Talsu strādnieku arodbiedrība * 02.09.1937.

Talsu šaha biedrība „Šahmats” * 08.10.1925. + 30.11.1940.

Talsu tirgotāju un rūpnieku biedrība * 23.09.1937. + 13.08.1940.
                19.04.1940. pievienota „Talsu namsaimnieku biedrība”
                19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Talsu apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Talsu Tukuma studentu biedrība * 07.03.1923. + 06.07.1937.
                26.11.1924. pārdēvēta agrāk „Talsu un apkārtnes studējošo biedrība”
                06.09.1932. pārdēvēta agrāk „Talsu Tukuma un apkārtnes studējošo biedrība”
                06.07.1937. iekļauta „Latvijas Universitātes studentu biedrība vienībā „Kursa”

Talsu Tukuma un apkārtnes studējošo biedrība
                Sk. „Talsu Tukuma studentu biedrība”

Talsu un apkārtnes studējošo biedrība
                Sk. „Talsu Tukuma studentu biedrība”

Talsu un Ventspils apriņķu lauksaimniecības mašinu īpašnieku biedrība * 10.10.1932. +30.11.1940.

Talsu vācu evaņģēliski luteriskās draudzes nespējnieku palīdzības biedrība
                                * 19.05.1927. + 14.03.1941.
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk „Labdarības biedrība Talsu vācu ev. lut. draudzes
                                nespējnieku palīdzībai”

Talsu vācu sabiedrības kase * 07.11.1927. + 25.04.1940.
                25.04.1940. iekļauta „Talsu krājaizdevu sabiedrībā”

Talsu valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * 08.05.1933. + 06.06.1935.

Talsu valsts ģimnāzijas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība * 14.05.1923. + 12.12.1940.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk „Valsts Talsu vidusskolas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība”

Talsu zemju krājaizdevu kase * 18.03.1874. + 30.01.1923.

Talsu zemkopības biedrība * 24.03.1878. + 06.12.1934.

Talsu zemkopības biedrības locekļu aizlienējuma un krājuma kase
                Sk. „Talsu krājaizdevu sabiedrība”

Talsu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 12.05.1939. + 12.12.1940.

Talsu žīdu kredītsabiedrība * 02.02.1925.
                Sk. „Talsu krājaizdevu sabiedrība „Rūpība”

Talsu žīdu labdarības biedrība „Palīdzība” * 26.06.1930. + 12.12.1940.
                16.10.1939. pārdēvēta agrāk „Talsu ebreju labdarības biedrība „Palīdzība”
                16.10.1939. pievienota „Talsu ebreju bāriņu palīdzības biedrība „Ezras Jesomim”

Trešā Talsu bēru kase * 29.07.1887. + 1915.

Trūcīgo ebreju pabalstīšanas biedrība Talsu miestā * 20.03.1910. + 1915.

Valsts Talsu vidusskolas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība
                Sk. „Talsu valsts ģimnāzijas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība”

Ziemeļ Kurzemes ārstu biedrība * + 11.06.1930.
                12.11.1923. pārdēvēta agrāk „Talsu apriņķa ārstu biedrība”

Biedrību nodaļas:

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 13.06.1906. + 1915.
                Pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
                Talsu nodaļa * 01.02.1912.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Talsu nodaļa * 08.10.1929.

Bībeles lasīšanas biedrība * 17.10.1923. + 12.12.1940.
                Talsu nodaļa * 25.11.1924.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Talsu nodaļa * 25.05.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Talsu nodaļa * 09.10.1925.

Ebreju jaunatnes fiziskās un morāliskās attīstības veicināšanas biedrība "Bar Kohba"
                                * 29.11.1922. + 14.11.1933.
                Talsu nodaļa * 22.08.1924.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Talsu nodaļa * 08.07.1921.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Talsu nodaļa * 30.03.1920.

Jaunatnes Sarkanais krusts *24.10.1923. + 1940. 08. 12.
                Talsu valsts vidusskolas pulciņš Nr.525. * 05.12.1932.

Kurzemes ekonomiskā biedrība * 1839. + 22.06.1936.
                28.01.1924. pārdēvēta agrāk „Die Kurlaendische Oekonomische Gesellschaft”
                Talsu nodaļa * 16.01.1935.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Talsu nodaļa * 04.02.1920.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta  “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Talsu nodaļa * 17.01.1929.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Talsu nodaļa * 08.10.1927.

Latvijas Aeroklubs * 16.01.1935. + 1941.
               Tukuma nodaļa * 01.03.1935.
               Tukuma nodaļas buru lidotāju kopa Nr.14. * 01.09.1935.
               Tukuma valsts ģimnāzijas Aviācijas pionieru pulciņš Nr.13 *25.10.1935. +15.02.1939.
               Tukuma valsts vidusskolas buru lidotāju kopa Nr.14 *20.04.1935.
               Tukuma  nodaļas buru lidotāju kopa Nr.42 *13.01.1937.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Talsu nodaļa * 28.07.1930.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Talsu nodaļa * 26.08.1926.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Talsu nodaļa * 25.06.1932.

Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrība * 14.04.1920. + 02.05.1925.
                Talsu nodaļa * 20.08.1920.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Talsu nodaļa * 07.06.1926.

Latvijas darba invalīdu biedrība * 21.12.1927. + 14.11.1934.
                Talsu nodaļa * 20.03.1928.

Latvijas galdnieku un būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.
                Talsu nodaļa * 15.10.1930.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Talsu nodaļa * 13.05.1931. + 04.10.1937.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Talsu nodaļa * 27.03.1922. + 11.08.1928.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Talsu nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas pagastu sekretāru biedrība * 03.03.1920. + 06.12.1940.
               01.12.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas pašvaldības iestāžu darbvežu biedrība”
               20.11.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pagastu darbvežu biedrība”
               Talsu nodaļa.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Talsu nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Talsu nodaļa * 11.09.1929.

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība * 18.09.1929. + 24.08.1935.
                Talsu nodaļa * 24.10.1929.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Talsu nodaļa * 01.11.1923.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Talsu nodaļa * 21.01.1927. + 14.11.1932.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Talsu nodaļa * 19.01.1927.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Talsu nodaļa * 16.09.1926.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Talsu nodaļa * 13.09.1929.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Talsu  nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Talsu nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Talsu nodaļa * 05.01.1931.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Talsu nodaļa * 08.08.1930.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Talsu nodaļa * 13.04.1927.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Talsu nodaļa * 15.01.1924.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Talsu nodaļa * 28.07.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Talsu nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Talsu nodaļa * 30.12.1930.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Talsu nodaļa * 27.08.1930.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Talsu nodaļa * 09.04.1930.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Talsu nodaļa * 27.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Talsu nodaļa * 06.05.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Talsu nodaļa * 15.06.1925.

Ticīgo biedrība „Ciana” * 23.07.1931. + 10.10.1932.
                Talsu nodaļa * 11.10.1931.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
                Talsu nodaļa * 29.12.1906.

Vācu centrālā sabiedrības kase * 24.05.1912. + 30.11.1940.
                22.02.1922. pārdēvēta agrāk “Vidzemes vācu palīdzības biedrības krājaizdevu kase”
                21.05.1924. pārdēvēta agrāk ‘”Vidzemes vācu palīdzības centrālās sabiedrības kase”
                15.05.12926. pārdēvēta agrāk “Vācu palīdzības biedrības centrālsabiedrības kase”
                03.10.1928. pārd. par “Deutsch Zentral Genossenschafts kasse”
                Talsu nodaļa * 25.03.1924. + 23.01.1929.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Talsu nodaļa * 14.0.1929.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Talsu nodaļa * 15.10.1923.

Vasarsvētku ticīgo apvienība * 07.05.1931. + 10.10.1934.
                Talsu nodaļa * 10.09.1932. + 06.02.1935.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Talsu nodaļa * 07.05.1932. + 14.08.1935.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Talsu nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Talsu nodaļa * 21.09.1925.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Talsu nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Talsu nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestinīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                 kultūras darba veicināšanas”
                Talsu nodaļa * 03.03.1933.

Žīdu vecāku biedrība “Ivrit” * 06.04.1927. + 30.01.1941.
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība “Ivrit” Latvijā”
                Talsu nodaļa * 20.01.1931.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Talsu nodaļa * 09.05.1923.

Talsi_1914

Talsi_1916

Talsi_1937

 

 
Izmaiņas 08.05.2023 Kontakti