Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TĀŠU PAGASTS
Liepājas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Talsu]

Brīvības pieminekļa Tašu pagasta komiteja * 19.01.1930.

Grobiņas apkārtnes sarkanraibo sugas lopu audzētāju biedrība * 15.11.1927. + 09.06.1939.

Rolavas dārzkopības pārraudzības biedrība * 10.04.1930. + 20.11.1940.

Talses pagasta lauksaimniecības biedrība * 05.02.1924. + 04.02.1938.

Talsu lopkopības pārraudzības biedrība * 04.03.1924. + 30.04.1936.
                30.04.1936. iekļauta „Tāšu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība”

Talsu muižas bēru kase * 1890. + 1915.

Talsu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Talsu piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Tāšu piensaimnieku sabiedrība”

Talsu un apkārtnes mednieku biedrība
Sk. „Tāšu Aisteres un apkārtnes mednieku biedrība”

Tāšu Aisteres un apkārtnes mednieku biedrība * 03.12.1919. + 11.11.1939.
28.10.1937. pārdēvēta agrāk „Talsu un apkārtnes mednieku biedrība”
11.11.1939. iekļauta „Aisteres mednieku biedrībā”

Tāšu dārzkopības pārraudzības biedrība * 11.02.1927. + 01.06.1938
01.06.1938. iekļauta „Tāšu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Tāšu II lopkopības pārraudzības biedrība * 02.08.1929. + 30.04.1936.
                24.04.1936. iekļauta „Tāšu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrībā „Cerība”

Tašu 119. mazpulks * 19.03.1933. + 1940.

Tašu Padures pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Tāšu pagasta izglītības biedrība * 18.12.1923. + 01.06.1938.
01.06.1938. iekļauta „Tāšu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Tāšu pagasta lauksaimniecības biedrībā * 24.08.1937.
                01.06.1938. pievienota „Tāšu dārzkopības pārraudzības biedrība”
                01.06.1938. pievienota „Tāšu pagasta izglītības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Tāšu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība”

Tāšu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 24.02.1922. + 03.01.1930.

Tāšu pagasta un apkārtnes meliorācijas sabiedrība biedrība „Alande” * 17.04.1925. + 09.10.1930.

Tāšu piensaimnieku sabiedrība * 07.11.1922. + 13.01.1938.
04.04.1928. pārdēvēta agrāk „ Talsu piensaimnieku sabiedrība”

Tāšu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.09.1938. + 18.10.1940.

Tāšu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība” * 30.04.1936.
                30.04.1936. izveidota apvienojot:
                                „Talsu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Tāšu II lopkopības pārraudzības biedrību”
                19.07.1939. iekļauta „Tāšu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Talsu nodaļa * 23.02.1921. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Tāšu nodaļa * 04.04.1932.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti