Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TAURENES PAGASTS
Cēsu apriņķis
[līdz 01.09.1925. Ņēķenu]

Brīvības pieminekļa Taurenes pagasta komiteja * 12.01.1930.

Gustmuižas bibliotēkas biedrība * 12.07.1921. + 31.12.1940.

Gustmuižas piensaimnieku sabiedrība * 04.10.1922. + 29.05.1933.

Kampu piensaimnieku sabiedrība * 03.12.1930. + 01.08.1932.

Nēķena lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Taurenes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Nēķena pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk „Taurenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Nēķena pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Taurenes pagasta aizsargu nodaļa”

Nēķena pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Taurenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nēķena piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Taurenes piensaimnieku sabiedrība”

Nētķena bibliotēkas biedrība * 17.09.1897. + 1916.

Nētķena Grenču Pastorat Dzērbenes savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Taurenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nētķena Palatas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 10.09.1924. + 28.01.1940.                        

Taurenes kūdras ražošanas sabiedrība * 04.06.1930. + 24.04.1934.

Taurenes lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.

Taurenes Lodes piensaimnieku sabiedrība „Klints” * 26.02.1930. + 25.02.1936.

Taurenes II lopkopības pārraudzības biedrība * 20.09.1932. + 16.10.1939.
                16.10.1939. iekļauta „Taurenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Taurenes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 07.01.1925.
                06.12.1939. pārdēvēta agrāk „Nēķena lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Taurenes 185. Mazpulks * 08.03.1934. + 1940.

Taurenes mednieku biedrība „Brīvais mednieks” * 15.12.1926. + 13.01.1936.

Taurenes meliorācijas sabiedrība „Pisla” * 17.10.1927.

Taurenes pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēta agrāk „Nēķena pagasta aizsargu nodaļa”

Taurenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.12.1922.
                16.10.1939. pārdēvēta agrāk „Nēķena pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.10.1939. pievienota „ Taurenes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.10.1939. pievienota „ Taurenes II lopkopības pārraudzības biedrība”

Taurenes piensaimnieku sabiedrība * 15.11.1922.
                05.10.1938. pārdēvēta agrāk „Nēķena piensaimnieku sabiedrība”

Taurenes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 02.05.1928. + 16.10.1939.
                16.10.1939. iekļauta „Taurenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”
               

Taurenes savstarpējā apdrošināšans biedrība * 09.09.1881. + 18.10.1940.
                12.12.1923. pardēvēta agrāk „Nētķena Grenču Pastorat Dzērbenes savstarpīgā
                                ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība”
                25.09.1929. pardēvēta agrāk „Nēķena pagasta savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”
                12.10.1938. pardēvēta agrāk „Taurenes pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Taurenes Vecpiebalgas Jaunpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Lagati” * 06.04.1929.

Vecpiebalgas Taurenes meliorācijas sabiedrība „Mierupe Gauja” * 25.01.1927.
                23.04.1940. pārd. agrāk „Vecpiebalgas un Taurenes pagastu meliorācijas sabiedrība „Mierupe Gauja”
               

Vecpiebalgas un Taurenes pagastu meliorācijas sabiedrība „Mierupe Gauja”
                Sk. „Vecpiebalgas Taurenes meliorācijas sabiedrība „Mierupe Gauja”

Biedrību nodaļas:

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Taurenes nodaļa * 03.05.1933.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Nēķenes nodaļa * 02.07.1921.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti