Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TAURKALNES PAGASTS
Bauskas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Valles]

Taurkalnes_1907

Birzgales Taurkalnes Vecmuižas meliorācijas sabiedrība „Taļkes upīte” * 27.02.1929.

Brīvības pieminekļa Taurkalnes pagasta komiteja * 21.12.1929.

Ērberģes Taurkalna piensaimnieku sabiedrība * 19.03.1923.

Mežamuižas piensaimnieku sabiedrība „Cerība” * 19.12.1927. + 10.09.1935.
                10.09.1935. iekļauta „Valles piensaimnieku sabiedrībā „Avots”

Mežmuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība” * 27.10.1930. + 31.12.1940.

Sisas augšgala meliorācijas sabiedrība * 20.08.1928.

Taurkalnes Birzgales piensaimnieku sabiedrība * 24.10.1927. + 23.01.1923.

Taurkalnes dārzkopības pārraudzīs biedrība * 01.12.1930. + 22.12.1932.

Taurkalnes krājaizdevu sabiedrība * 1924.
                22.09.1938. pārdēvēta agrāk „Valles krājaizdevu sabiedrība”

Taurkalnes lauksaimniecības biedrība * 17.12.1936.

Taurkalnes I lopkopības pārraudzības biedrība * 01.08.1929. + 23.11.1940.

Taurkalnes 1103. Mazpulks * 21.04.1937. + 1940.

Taurkalnes mednieku biedrība * 07.06.1937. + 25.02.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Taurkalnes mednieku biedrība „Taurs”

Taurkalnes mednieku biedrība „Taurs”
                Sk. „Taurkalnes mednieku biedrība”

Taurkalnes mednieku biedrība „Varonis” * 21.02.1925. + 23.11.1940.

Taurkalnes meliorācijas sabiedrība „Ērgļu purvs” * 07.01.1929.

Taurkalnes meliorācijas sabiedrība „Grāvis” * 01.11.1927.

Taurkalnes meliorācijas sabiedrība „Koķupe” * 19.11.1928.

Taurkalnes meliorācijas sabiedrība „Purvis” * 26.03.1931.

Taurkalnes meliorācijas sabiedrība „Svētupe” * 13.04.1928.

Taurkalnes meliorācijas sabiedrība „Vedsere” * 25.03.1929.

Taurkalnes novada lopkopības pārraudzības biedrība * 20.02.1930. + 23.11.1940.

Taurkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Apšu kakts’ * 15.02.1927.

Taurkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ībenu Dambenieki” * 25.06.1925.

Taurkalnes patērētāju biedrība „Vienība” * 11.01.1938.

Taurkalnes Pētermuižas 728. Mazpulks * 30.03.1935. + 1940.

Taurkalnes piensaimnieku sabiedrība * 28.06.1926.
                10.09.1935. pievienota „Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība „Cerība”
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Valles piensaimnieku sabiedrība

Taurkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.02.1906. + 18.10.1940. [1893.]
                16.04.1923. pārdēvēta agrāk „Valles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos”
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Valles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Taurkalnes Vasku 634. Mazpulks * 09.12.1934. + 1940.

Valles dziedāšanas biedrība * 19.05.1890. + 1916.

Valles krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Taurkalnes krājaizdevu sabiedrība”

Valles krājaizdevu sabiedrība * 23.08.1874. + 11.01.1892.

Valles kultūras veicināšanas biedrība * 28.04.1921.

Valles lauksaimniecības biedrība * 28.02.1898. + 04.03.1937.

Valles lopkopības pārraudzības biedrība * 04.09.1924. + 23.11.1940.

Valles nacionālā jaunatnes biedrība * 21.11.1923.

Valles pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919. + 07.07.1940.

Valles pagasta piensaimnieku sabiedrība „Taurkalns” * 30.04.1925. + 11.04.1935.

Valles piensaimnieku sabiedrība „Avots”
                Sk. „Taurkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Valles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos
                Sk. „Taurkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Valles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos
                Sk. „Taurkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Valles un apkārtnes pagastu biškopības biedrība * 19.11.1897. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Taurkalnes nodaļa * 07.12.1926. + 05.05.1933.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
               Valles nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Valles nodaļa * 05.09.1924.
                Valles sīkzemnieku nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Taurkalnes nodaļa * 11.09.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Taurkalnes nodaļa * 16.09.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Valles nodaļa * 20.10.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
Taurkalnes nodaļa * 26.04.1934. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Valles nodaļa * 01.07.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti