Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TAURUPES PAGASTS
Rīgas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Aderkašu]

Taurupes_1905

Aderkašu Bērza piensaimnieku sabiedrība „Mežgals” * 25.04.1923. + 11.06.1931.

Aderkašu jaunatnes biedrība „Ziedonis” * 20.10.1920. + 31.12.1940.

Aderkašu I lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1924. + 07.04.1935.

Aderkašu mazsaimniecību veicināšanas biedrība
                Sk. „Taurupes mazsaimniecību veicināšanas biedrība”

Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Plāteres krājaizdevu sabiedrība”

Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības biedrība * 31.01.1904. + 10.11.1936.

Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Plāteres krajaizdevu sabiedrība”

Aderkašu Meņģeles Plāteres lopkopības pārraudzības biedrība
                                * 21.05.1925. + 25.04.1940.
                25.04.1940. iekļauta „Plāteres lauksaimniecības biedrībā”

Aderkašu Meņģeles un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība „Ogre”
                                * 23.10.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Taurupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Aderkašu patērētāju biedrība „Darbs” * 05.05.1920. + 28.11.1928.
                28.11.1928. iekļauta „Taurupes ražotāju un patērētāju biedrībā „Darbs”

Aderkašu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Piensaimnieku sabiedrība „Vāķēni”

Aderkašu Plāteres Taurupes labdarības biedrība * 10.07.1888. + 1916.

Aderkašu Taurupes un Plāteres pagastu trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība
                                * 13.06.1911. + 1916.

Aderkašu un apkārtnes biškopības biedrība „Drava” * 19.10.1921. + 26.02.1939.
                26.02.1939. iekļauta „Taurupes lauksaimniecības biedrībā”

Aderkašu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Ogre”
                Sk. „Taurupes piensaimnieku sabiedrība”

Aderkašu un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Taurupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Brīvības pieminekļa Taurupes pagasta komiteja * 12.12.1929.

Meņģeles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 24.07.1939.
                24.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Meņģeles Taurupes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Meņģeles otro lopkopības pārraudzības biedrību”

Meņģeles Taurupes lopkopības pārraudzības biedrība * 31.12.1932. + 24.07.1939.
                24.07.1939. iekļauta „Meņģeles pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ogres Taurupes zirgaudzētāju biedrība * 25.09.1929. + 31.12.1940.

Piensaimnieku sabiedrība „Vāķēni” * 09.05.1923. + 21.04.1936.
                28.09.1928. pārdēvēta agrāk „Aderkašu piensaimnieku sabiedrība”

Plāteres krājaizdevu sabiedrība * 1910.
                28.06.1923. pārdēvēta agrāk „Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības
                                biedrības krājaizdevu sabiedrība”
                11.05.1938. pārdēvēta agrāk „Aderkašu Meņģeles Plāteres krājaizdevu sabiedrība”

Taurupes dzīvokļu sabiedrība „Svebele” * 10.03.1926. + 26.03.1935.

Taurupes izglītības biedrība * 18.07.1928. + 31.12.1940.

Taurupes krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.

Taurupes laukkopības pārraudzības biedrība * 02.04.1930. + 31.12.1940.

Taurupes lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                26.02.1939. pievienota „Aderkašu un apkārtnes biškopības biedrība „Drava”
                26.02.1939. pievienota „Taurupes mājturības veicināšanas biedrība”

Taurupes lopkopības pārraudzības biedrība * 04.07.1933. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Taurupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Taurupes lopkopības pārraudzības biedrība „Taukatne” * 14.11.1923. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Taurupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Taurupes mājturības veicināšanas biedrība * 16.05.1928. + 26.02.1939.
                26.02.1939. iekļauta „Taurupes lauksaimniecības biedrībā”

Taurupes 645. Mazpulks * 18.03.1935.

Taurupes mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 23.12.1924. + 29.05.1940.
                16.11.1927. pārdēvēta agrāk „Aderkašu mazsaimniecību veicināšanas biedrība”

Taurupes meliorācijas sabiedrība „Izteka” * 05.12.1927.

Taurupes Ogres piensaimnieku sabiedrība * 11.03.1925. + 26.11.1930.

Taurupes pagasta aizsargu nodaļa * 01.08.1919. + 07.07.1940.

Taurupes pagasta aizsardžu pulciņš * 15.10.1925. + 07.07.1940.

Taurupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Taurupes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Taurupes lopkopības pārraudzības biedrību „Taukatne”
                                „Aderkašu Meņģeles un apkārtnes lopkopības pārraudzības
                                                biedrību „Ogre”

Taurupes patērētāju biedrība * 1917.
                28.11.1928. pievienota „Aderkašu patērētāju biedrība „Darbs”
                01.03.1938. pārdēvēta agrāk „Taurupes ražotāju un patērētāju biedrība „Darbs”

Taurupes piensaimnieku sabiedrība * 18.03.1925.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Aderkašu un apkārtnes piensaimnieku
                                                sabiedrība „Ogre”

Taurupes piensaimnieku sabiedrība „Vaiņags” * 07.03.1923. + 19.02.1937.

Taurupes ražotāju un patērētāju biedrība „Darbs”
                Sk. „Taurupes patērētāju biedrība”

Taurupes savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 1885. + 18.10.1940.
                21.12.1927. pārdēvēta agrāk „Aderkašu un apkārtnes savstarpējā uguns
                                                apdrošināšanas biedrība”
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Taurupes savstarpēja uguns apdrošināšanas
                                                biedrība”

Taurupes savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Taurupes savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Taurupes savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos * 22.05.1892. +26.04.1894.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
               Taurupes nodaļa * 05.08.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Aderkašu nodaļa * 25.07.1923.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
Taurupes nodaļa * 02.10.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Aderkašu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Taurupes 36. novads * 14.05.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Taurupes nodaļa * 17.05.1927. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Aderkašu nodaļa * 16.03.1922.

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti