Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TERNEJAS PAGASTS
Valmieras apriņķis

Juratas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 03.12.1924. + 03.03.1936.

Otrā Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrība * 15.09.1926. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Ternejas pagasta lopkopības parraudzības biedrībā”

Pendīgas 232. Mazpulks * 22.04.1934. + 1940.

Rūjienas V lopkopības pārraudzības biedrība * 10.08.1927. + 04.09.1939.
                25.05.1937. pievienota „Ipiķu lopkopības pārraudzības biedrība”
                04.09.1939. iekļauta „Ternejas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rūjienas meliorācijas sabiedrība „Ziemelis” * 08.05.1926.

Rūjienes Ternejas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 24.01.1923. + 19.12.1928.

Rūjienes Ternejas meliorācijas sabiedrība „Revene” * 09.12.1929.

Rūjenes Ternejas piensaimnieku sabiedrība „Piene” * 10.01.1923. + 15.02.1941.

Rūjenes Ternejas savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes gadījumos
                Sk. „Ternejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ternejas I kūdras ražošanas sabiedrība * 23.07.1930. + 12.05.1931.

Ternejas pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Ternejas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Ternejas pagasta lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.

Ternejas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 04.09.1939.
                04.09.1939. izveidota apvienojot:
                                „Otro Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Rūjienas V lopkopības pārraudzības biedrību”

Ternejas piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922. + 09.01.1930.

Ternejas piensaimnieku sabiedrība „Rūja” * 06.09.1922. + 08.01.1935.

Ternejas Rūjienas meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 08.11.1928.

Ternejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.05.1894. + 18.10.1940.
                03.12.1924. pārdēvēta agrāk „Rūjenes Ternejas savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes gadījumos”
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ternejas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ternejas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ternejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:


Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
Ternejas nodaļa * 30.08.1922. + 03.04.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
Ternejas nodaļa * 29.03.1922. +16.10.1935.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti