Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TĒRVETES PAGASTS
Jelgavas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Kalnamuižas]

Annas Brigaderes 915. Mazpulks * 25.04.936. + 1940.

Brīvības pieminekļa Tērvetes pagasta komiteja * 12.02.1930. + 26.05.1937.

Kalnamuižas krāj un aizdevu kase
                Sk. „Kalnamuižas pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Kalnamuižas latviešu dziedāšanas biedrība * 07.10.1882. + 1915.

Kalnamuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Tērvete” * 25.09.1924. + 03.11.1939.
                03.11.1939. iekļauta „Tērvetes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kalnamuižas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 31.01.1885. + 31.05.1935.
                1922. pārdēvēta agrāk „Kalnamuižas krāj un aizdevu kase” *1885.

Kalnamuižas patērētāju biedrība * 18.06.1925. + 10.02.1929.

Kalnamuižas patērētāju biedrība „Tērvete” * 26.06.1924. + 16.12.1928.

Kalnamuižas piensaimnieku sabiedrība * 18.09.1924. + 11.08.1936.
                11.08.1936. iekļauta „Krimūnu piensaimnieku sabiedrībā”

Kalnamuižas Tērvetenes lauksaimniecības biedrība * 28.02.1899. + 1915.

Kalnamuižas Tērvetes bibliotēkas biedrība * 17.12.1909. + 08.02.1938.
                08.02.1938. iekļauta „Tērvetes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kalnmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 06.07.1922. + 31.12.1940.

Kalnmuižas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Tērvetes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Tērvetes pagasta lauksaimniecības biedrība * 01.07.1937.
                08.02.1938. pievienota „Kalnamuižas Tērvetes bibliotēkas biedrība”
                03.11.1939. pievienota „Kalnamuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Tērvete”

Mežmuižas Tērvetes Zaļenieku meliorācijas sabiedrība * 19.03.1928.

Tērvetes lauksaimniecības biedrība * 19.05.1927. + 09.08.1937.

Tērvetes 329. Mazpulks * 02.03.1934. + 1940.

Tērvetes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 08.06.1922. + 18.10.1940.
                29.03.1926. pārdēvēta agrāk „Kalnmuižas pagasta savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”

Tērvetes ugunsdzēsēju biedrība * 05.09.1934.

Zaļenieku Tērvetes lopkopības pārraudzības biedrība * 11.09.1924. + 03.06.1939.
                03.06.139. iekļauta „Zaļenieku lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zaļenieku Tērvetes piensaimnieku sabiedrība * 13.112.1926.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Tērvetes nodaļa * 22.04.1933.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Tērvetes nodaļa * 14.07.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kalnmuižas nodaļa * 22.07.1924.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Kalnamuižas Tērvetes nodaļa * 06.05.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Tērvetes nodaļa * 14.07.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zaļenieku Tērvetes nodaļa * 16.09.1920. + 16.10.1935.
                Kalnmuižas nodaļa * 24.04.1922. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Kalnmuižas nodaļas * 05.10.1925.
                Tērvetes nodaļa * 04.04.1927.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti