Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TETELES PAGSTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Tetelmindes]

Brīvības pieminekļa Teteles pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Teteles lauksaimniecības biedrība * 09.04.1923. + 24.03.1937.

Teteles lauksaimniecības biedrība * 05.08.1937.
                12.05.1938. pievienota „Tetelmindes izglītības biedrība”

Teteles lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Teteles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Teteles 323. Mazpulks * 08.03.1935. + 1940.

Teteles mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 22.03.1926.

Teteles meliorācijas sabiedrība „Ausma” * 23.01.1929. + 18.03.1942.

Teteles meliorācijas sabiedrība „Avots” * 01.08.1928.

Teteles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 20.02.1930.
                08.11.1938. „Teteles lopkopības pārraudzības biedrība”

Tetelmindes izglītības biedrība * 09.01.1922. + 08.11.1938.
                08.11.1938. iekļauta „Teteles lauksaimniecības biedrībā”

Teteles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.11.1921.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Teteles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Teteles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Teteles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.1.1932.
Teteles nodaļa *26.06.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
Teteles nodaļa * 30.10.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Teteles nodaļa * 24.02.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Teteles nodaļa * 21.08.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti